Statsministeren kæmper for at undgå grundlovssag om Irak-krigen

Pressemeddelelse
Grundlovskomiteen af 2003 vedr. Irak-krigen

Sagsøgerne har i en skriftlig replik, der netop er afleveret til Østre Landsret, taget stilling til Statsministerens svarskrift.

Den 11. oktober 2005 anlagde 24 danske statsborgere sag ved Østre Landsret som 1. instans for at få prøvet ved domstolene, om grundloven er brudt ved 61 folketingsmedlemmers beslutning (50 imod, 68 undlod) om at sende Danmark i krig uden overholdelse af FN-Pagten. Den 22. november udvidedes sagen med et søgsmål anlagt af forældrene til den i Irak dræbte soldat, Bjarne Kirkmand.

Blandt de eksperter i dansk statsforfatningsret, der udtalte sig, herunder navnlig professor dr.jur. Henning Koch og tidl. justitsminister, professor dr.jur. Ole Espersen, er der nærmest enighed om, at der foreligger et grundlovsbrud, altså at grundloven er overtrådt, fordi den i forbindelse med sin vedtagelse i 1953 udtrykkeligt forudsatte overholdelse af international lov og ret når det drejer sig om dansk deltagelse i en uprovokeret angrebskrig mod en suveræn stat.

På vegne af sagsøgerne blev Statsministeren tilskrevet ved skrivelse af 17. oktober 2005. Østre Landsret har anmodet Statsministeren om at afgive svarskrift i begge sager.

Foreningen agter i forbindelse med nedennævnte pressemøde at offentliggøre disse svarskrifter, hvori Statsministeren ikke koncentrerer sig om sagens indholdsmæssige realitet om grundlovsbrud, men derimod forsøger at forhånds-afskære sagen fra prøvelse ved at nedlægge påstand om afvisning som følge af påstået manglende såkaldt søgsmålskompetence for sagsøgerne.

Statsministerens processtrategi er således som følger:

– Forsøge at forhindre, at sagen overhovedet bliver undersøgt i sin substans. Statsministeren mener altså, at han og folketingsflertallet – i modsætning til den øvrige befolkning – skulle være hævet over loven, og at ansvaret for hans handlinger ikke skal kunne gøres gældende ved domstolene.

– Forsøge at forsinke sagen. Statsministerens manøvre har allerede forsinket sagen flere måneder. Fastholder han denne linje og sin begæring om udskillelse til særskilt behandling, bliver konsekvensen, at sagen først skal versere for to instanser (Østre Landsret og Højesteret) om dette spørgsmål i ca. 2-3 år. Fastslår Højesteret således formentligt først i 2009, at sagen skal behandles ved domstolene, begynder realitetsbehandling forfra i Østre Landsret, og spørgsmålet om grundlovsbrud bliver derfor første endeligt afgjort efter yderligere 2-3 år, dvs. omkring 2012.

– Besværliggøre sagen for sagsøgerne. Statsministerens manøvre finder sted under anvendelse af Statsministerens fulde ressourcer hos embedsmænd og hos Kammeradvokaturen. Sagsøgerne besidder i forhold til dette kun helt ulige ressourcer. Statsministerens manøvre tager også sigte på at forsøge at køre sagsøgerne trætte.

Sagsøgerne har i en skriftlig replik, der netop er afleveret til Østre Landsret, taget stilling til Statsministerens svarskrift.
Foreningen vil nærmere redegøre for dette under et pressemøde, der finder sted tirsdag den 23. maj kl. 14.00 på adressen Nybrogade 8, st., 1203 København K, telefon 7677 2003

Kopi af Statsministerens svarskrift og sagsøgernes replik vil være disponible, og foreningens formand samt sagsøgere og advokaterne, Christian Harlang og Bjørn Elmquist, vil være til stede.

København, den 22. maj 2006

Kai Lemberg
Formand
Grundlovskomiteen vedr. Irak-krigen

Web: www.gk2003.dk

Netavisen 23. maj 2006


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne