900.000 sat uden for arbejdsmarkedet

Mens regeringen taler om ‘ældrebyrden’ og vil hæve pensionsalderen med mangel på arbejdskraft som påskud undlader den konsekvent at informere om de virkelige forhold. Også statistikker for arbejdsløsheden er med til at vildlede.

Der er ingen mangel på arbejdskraft og ingen ‘ældrebyrde’. Der er tværtimod 900.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, som holdes uden for arbejdsmarkedet og lever (dårligt) af overførselsindkomster. Problemet er, at jobs’ene til dem ikke findes.

Det påviser professor Jesper Jespersen og tidl. ‘vismand’ og minister Bent Rold Andersen i bogen ”Velfærdsdebat på vildspor”.
De påpeger at selvom den officielt registrerede arbejdsløshed er meget lav, og Fogh-regeringen bryster sig af dem, så er det fup. De officielle arbejdsløshedstal omfatter nemlig ikke de 118.000 på kontanthjælp, de 95.000 på sygedagpenge, de 64.000 i aktivering og de 5.000 på en såkaldte ‘ledighedsydelser’.

Jespersen og Rold Andersen anslår, at næsten halvdelen af de 900.000 – omkring en halv million mennesker, eller mere præcist 427.000 – ville være i stand til at arbejde, hvis der var tilstrækkelig efterspørgsel efter arbejdskraft!

Se også
Kniven på kontanthjælpsmodtagerne
Kommunistisk Politik 10, 2006

Netavisen 11. maj 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne