Borgerskabets magt kan styrtes!

Lisbet Nielsens tale for Arbejderpartiet Kommunisterne til International Ungdomslejrs 1. maj på Den røde Plads i Fælledparken


“Den røde Plads” i Fælledparken

Vi står midt i en tid så fuld af kriser – kampe – modstand at det slår en kæmpe revne gennem mere end et årtis tilsyneladende ro i klassekampen.
Der er nu så åbenlyst brug for klassekamp, brug for at hejse socialismens banner. Tusinder mennesker tænker og siger, der må være en anden vej. Der må være en anden fremtid.

Dette år har bragt alle følelser frem, har sat 1000 tanker i gang. Vrede og sorg har ført til nye kollektive aktioner, nye initiativer – Modstanden mod imperialismen vokser over hele jordkloden. I Irak, Palæstina, Nepal, Sydamerika er folkene blandt de forreste, her kæmpes mere og mere omfattende.

I Frankrig gjorde først de fattige ghettoer oprør, siden kom ungdommen på gaden og hele arbejderklassen…I stærke glimt har vi set, at borgerskabets trone kan vakle. Borgerskabets magt kan styrtes!

Underdanmark er begyndt at ranke ryggen og knytte hænderne. Mange ting har længe været undervejs forskellige arbejdergrupper har strejket, buschaufførerne, skoleeleverne, de studerendes kamp. Foghs skandaløse opførsel i Muhammedkrisen var med til at sætte på spidsen: Nu må vi sige fra ! Nu er det nok !


Fordemonstration: Ungedemo stoppet af politi

Den 17. maj går vi på gaden for at sætte en stopper for hans anti-velfærdsreform.
Unge og gamle, arbejdere, elever, studerende.

Lad os gøre signalet tydeligt: Det er ikke elever og uddannelsessøgende, der skal undervises den dag. Det er Fogh, der skal have en lektion!

Vi vil bevare efterløn, pensionsalder, dagpenge: Lad arbedspladserne gøre det knusende klart! Det er en god gammel tradition at understrege arbejdernes budskab ved at til lægge arbejdet ned. Det var aktioner og masseprotester i Frankrig, der fik bremset en nyliberal lov, der var langtfra så omfattende som Foghs angreb.


Fordemonstration: Fingrene væk fra efterlønnen!


Fordemo: Christianitter og Budskab fra Græsrødderne

Trods det at USA er ved at lide knusende nederlag i det stolte, forblødte Irak, fortsætter oliemilliardærerne deres fascistiske planer om mere krig – nu ved at udvide krigen mod Iran.

Da den mangeårige tiltagende hetz mod indvandrere pludselig – med iværksættelsen af en neokonservativ provokation mod muslimer i Danmark og verden – blev skruet op på fuldt blus, var et af de klare formål: At forberede den offentlige opfattelse på en ny krig ”men bare mod de forbandede muslimer og deres islamistiske imamer og et fundamentalistisk land”.
Sådan forsøger de at stække kritikken og modstanden mod angreb og krig mod Iran, ligesom de brugte krigen mod terror forud for krigen mod Irak.

Arbejderpartiet Kommunisterne ønsker jo en anden stat, et andet samfund: Vi ønsker de rige fra magten og alle de fine ud af kontorerne, vi ønsker arbejderklassen til magten i verdens første ægte demokratiske og solidariske velfærdssamfund : Det socialistiske samfund.

Socialismen er det samfund, hvor menneskelighed og retfærdighed, hvor livet og livsglæde og det enkelte individs evner, kreativitet, virkelyst, forskertrang og selvbestemmelsesret kan komme til udfoldelse.

Socialismen er for os et dagligt fremtidsmål, en vision i dagens kamp.


International Ungdomslejr 2006 på ‘Den røde Plads’

Dagens kamp har sine kontante mål nu og her :

Fogh skal væk !!!
Vi skal kæmpe for en folkelig græsrodsbevægelse så stærk, at vi får tvunget ligegyldig hvilken ny regering til :
At trække tropperne hjem fra Irak og Afghanistan og trække Danmark ud af ondskabens koalition.
At få fjernet terrorlovgivningen.
At få ændret den sorte og ulyksalige udlændingelovgivning.
Stoppe angrebene på ungdommens rettigheder, på folkeskolen og uddannelserne.
Forhindre den asociale rigmands-velfærdsreform.
Få Danmark ud af EU.

Al magt til den kæmpende ungdom , al magt til arbejderklassen, al magt til de stolte kvinder, al magt til de livsvigtige kulturbærende græsrødder.
Sejr for Iraks modstandsbevægelse og et Frit Irak.
Sejr for Palæstinas sønderslåede, smukke folk og for et Frit Palæstina.

Tag kampen op!

Fra “Den røde Plads”

Netavisen 2. maj 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne