Giv afviste asylansøgere et liv

På de danske asylcentre bor afviste asylansøgere i årevis uden kontakt til det danske samfund i boliger, der aldrig har været beregnet til længerevarende ophold.

Asylansøgerne tør ikke vende hjem og forholdene i deres oprindelseslande gør, at de danske myndigheder ikke kan sende dem hjem med tvang.

Amnesty International opfordrer regeringen til at give asylansøgernes mulighed for at få et værdigt liv.

I 2003 indførte regeringen og Dansk Folkeparti en række nye lovinitiativer, med det direkte formål at motivere afviste asylansøgere til at tage tilbage til deres oprindelsesland ved at forringe deres tilværelse i Danmark, hvis de ikke samarbejder om hjemsendelse.

Bestemmelserne har alvorlige konsekvenser for de afviste asylansøgere. De bliver tvunget til at bo på asylcentre. De har ikke mulighed for at lave deres egen mad eller købe madvarer, tøj eller bare en busbillet ind til den nærmeste by.

Asylansøgerne kan ikke uddanne sig eller arbejde, men kan udelukkende indgå i aktivering på selve centeret. Børnene går i særlige asylcenterskoler og kommer ikke ud blandt andre børn. De unge har ikke mulighed for videre uddannelse. Resultatet er, at disse børn og voksne frister en tilværelse uden håb for fremtiden og uden noget at tage sig til.

Både børn og voksne bliver syge af ventetiden, og dag for dag forringes deres muligheder for en dag at vende hjem til oprindelseslandet på en værdig og sikker måde.

“Man har skabt et system, der knuser mennesker og som dermed ødelægger deres muligheder for at vende hjem på længere sigt. Det er på tide, at den danske regering sætter en stopper for den uværdige behandling af asylansøgerne og giver dem, der ikke kan sendes hjem, midlertidig opholdstilladelse”, siger Generalsekretær for Amnesty International Lars Normann Jørgensen.

Amnesty International er enig i, at afviste asylansøgere som udgangspunkt skal sendes hjem. Ellers bliver tilliden til asylsystemet undergravet. Men de afviste asylansøgere, der bor i mange år på de danske asylcentre, kan ikke sendes hjem. Mange af dem fordi den håbløse situation i deres hjemlande forhindrer det.

“Når statsministeren og integrationsministeren gentager kravet om, at de irakiske asylansøgere skal vende hjem til Irak, ignorerer de, at det er den usikre og voldelige situation i Irak og ikke asylansøgerne selv, der er skyld i, at de fortsat er i Danmark. Alligevel straffer det danske system fortsat asylansøgerne med umenneskelige forhold på centrene”, siger Generalsekretær for Amnesty International Lars Normann Jørgensen.

Amnesty International

Netavisen 19. april 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne