Spar os for bjørnetjenesterne

AF Elev- og studenterbevægelsen

8 elev- og studenterorganisationer går nu sammen om at kritisere regeringens velfærdsudspil på SU-området. I en fælles erklæring fra organisationerne kaldes forslagene for uambitiøse, skævvridende og i bund og grund tiltag, der gør de studerende en række bjørnetjenester.
Organisationernes erklæring er følgende:

”Regeringens målsætninger med velfærdsudspillet er at få flere igennem en uddannelse og samtidig at få de unge hurtigere igennem systemet. Men deres forslag er uigennemtænkte og uambitiøse, fordi effekten bliver stik modsat af den ønskede med konsekvenser som øget frafald, længere studietider, mere erhvervsarbejde og færre i uddannelse. Og de er socialt skævvridende, fordi de går hårdest ud over de svagest stillede – dem der i virkeligheden burde hjælpes.

Modsætningsforholdet mellem regeringens forslag og regeringens mål ses tydeligt i de konkrete forslag. De gør os kort sagt en række bjørnetjenester.

– Regeringen vil gøre en del af SU’en afhængig af om man består sine eksamener, og lader dermed den økonomiske pisk svinge med tredobbelt kraft over studerende, der måtte dumpe en eksamen. Uanset om man består eller dumper har man stadig faste udgifter. Derfor vil en mistet præmie for studieaktivitet betyde, at man skal arbejde mere ved siden af studiet, alt imens man skal arbejde på den dumpede og den kommende eksamen. Det er en tredobbelt straf – som udelukkende vil medføre mere frafald og længere studietider.

– Regeringen vil nedsætte SU’en, hvis man starter på en videregående uddannelse senere end 2 år efter at have afsluttet en ungdomsuddannelse. Selv om det sandsynligvis får nogle til at starte hurtigere, vil den tydeligste konsekvens være at færre får en uddannelse, fordi motivationen forsvinder, hvis man først er blevet forsinket. Det rammer både dem, der ikke er parat til at starte på en uddannelse og dem, der faktisk opnår vigtige kompetencer gennem deres tid uden for uddannelsessystemet. Det får færre i uddannelse.

– Regeringen vil hæve fribeløbet, som studerende må tjene ved siden af SU’en. Det sender et helt forkert signal om, at mere erhvervsarbejde er positivt. SU’en er netop til for at frikøbe studerende fra erhvervsarbejde, så de kan koncentrere sig om studierne. Når fribeløbet hæves, øges mængden af erhvervsarbejde blandt studerende, og tiden tages naturligvis fra studierne – det går utvetydigt ud over fagligheden.

Regeringens planer på SU-området er ikke i overensstemmelse med deres egne mål. Gennemføres forslagene vil færre få en uddannelse, flere vil falde fra og kvaliteten af uddannelserne vil falde. Vejen til tidligere studiestart og øget gennemførsel går gennem motivation, vejledning og bedre understøttelse. Den økonomiske pisk rammer skævt.”

Pressemeddelelse fra: Danske Studerendes Fællesråd, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Lærerstuderendes Landskreds, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Landssammenslutningen af Kursusstuderende

Netavisen 13. april 2006