Folkelig kampagne til støtte for modstanden i Palæstina, Irak og imod globalisering: Cairo-konferencen 2006

Sluterklæring fra Cairo Konferencen marts 2006

Den 4. Cairo Konference finder sted på et tidspunkt med vigtige og farlige udviklinger i kampen imod imperialismen og zionismen. I Irak fortsætter den bevæbnede modstand at udbrede sig imod den amerikanske og britiske besættelse og deres agenter, og marionet regeringen er blevet mere og mere paralyseret og isoleret. Men samtidig er besættelsen ihærdig med at prøve at foranstalte spændinger imellem Sunnier og Shiiter i et forsøg på at svække modstanden, ændre den kurs og skade dens image.

I Palæstina har det palæstinensiske folk ved det seneste valg igen, på trods af daglige drab og blokade fra den zionistiske hærs side, bevist at deres valg er kampen og modstanden. Hamas sejren var ikke kun en smertefuld lektion for zionisterne og amerikanerne, men også for de arabiske regimer som havde håbet på at det palæstinensiske folk ville overgive sig.

Men det palæstinensiske folk står over for store udfordringer.
Zionisterne fortsætter med at bygge deres Mur og med at omdanne byerne i Gaza og Vestbredden til store fængsler og eskalerer deres angreb og forbrydelser mod palæstinenserne.

Den amerikanske administration og dets europæiske allierede truer med at udsulte det palæstinensiske folk ved at afskære finansiel støtte, og de arabiske regimer sætter al den pression de kan ind mod Hamas regeringen for at prøve at tvinge den til at gøre indrømmelser.

Alle disse kræfter konspirerer i dag sammen imod Hamas med et enkelt formål og det er at afvæbne modstanden, anerkende den zionistiske stat og acceptere en fredsproces som ikke har opnået noget som helst for det palæstinensiske folk under de sidste to årtier.

Det palæstinensiske folk vil fortsætte med dets kamp og Hamas vil være i stand til at modstå pressionerne og udfordringerne. Men for at gøre det, kræver det en ny bølge af støtte og solidaritet, sær fra de arabiske og muslimske folk. Vi kan imidlertid ikke adskille sådan en opgave fra de arabiske folks og muslimske folks kamp for demokrati og frihed.

De arabiske regimer er en hovedhindring med deres korruption, deres nyliberale politik og deres alliance med Amerikas og zionisternes strategier og interesser. Men disse regimer står overfor en voksende vrede imod deres politik og undertrykkelse. Måske er de latinamerikanske massebevægelsers succes med at forkaste amerikansk hegemoni og nyliberale politik bevis på at det ikke varer evigt og at historien ikke er afsluttet sådan som vore fjender påstår.

Men vi står overfor mægtige udfordringer. Den amerikanske administration truer med at udvide krigen og inkludere Iran og Syrien. Zionisterne truer med at påtvinge grænser som vil opsluge størstedelen af Vestbredden og hele Jerusalem. Og de arabiske regimer fortsætter, på trods af svaghed, med at fylde deres fængsler og udføre Washingtons og Tel Aviv’s ordrer.

Stående overfor disse udfordringer, blev følgende resolutioner og anbefalinger vedtaget på den 4. Cairo Konference.

Om Irak

 1. Udvikle en folkestrategi i den arabiske verden for at imødegå den amerikanske og zionistiske besættelse.
 2. Iværksætte boykot imod amerikanske og britiske produkter
 3. Arbejde imod truslen om at udvide krigen (Iran og Syrien)
 4. Udbredelse af modstandskulturen og bryde de forsatte angreb på den irakiske modstand og opfordre nabolande til at støtte den legitime irakiske modstand.
 5. Med hensyn til den Irakiske modstand udgør den, den eneste repræsentant for det irakiske folk som kan sikre uafhængighed og Iraks enhed.
 6. Iværksættelse af kampagner for støtter og hjælpe ofre for den irakiske besættelse og sende medicin og andre former for hjælp og danne kommiteer for støtte til den irakiske modstand.
 7. Organisere jævnlige demonstrationer imod besættelsen af Irak og gå imod afsendelse af enhver form for styrker til Irak.

Om Palæstina

 1. Ingen indrømmelser med hensyn til at anerkende den zionistiske stat og opfordre alle palæstinensiske fraktioner om iværksættelse af beslutningerne fra Cairo Mødet i marts 2005 med hensyn til genopbygning af PLO på nye politiske og organisatorisk grundlag som kan sikre det palæstinensiske folks interesser og enhed.
 2. Gøre det klart at vore camper en kamp imod Zionismen og ikke jødedommen.
 3. Ingen indrømmelser på de nationale hovedkrav (Jerusalem, grænser, flygtninge…)
 4. Besættelsen fortsætter på trods af tilbagetrækning fra Gaza.
 5. Hamas har mandat til at fortsætte dets modstandspolitik og vi opfordrer de palæstinensiske fraktioner til at deltage aktivt med den nye palæstinensiske regering
 6. Ingen retræte med hensyn til modstandsprojektet og ingen fordømmelse af selvmordsangreb
 7. Udvikling af den palæstinensiske modstands metoder
 8. Iværksættelse af den økonomiske og politiske boykot af den zionistiske stat.
 9. At gå fra simpel støtte fra arabiske og muslimske folk til aktuel deltagelse i kampen
 10. Etablering af et donationsprojekt fra de arabiske folk for støtte til den palæstinensiske modstand.
 11. Iværksættelse af alle former for solidaritet med modstanden
 12. Gå imod ethvert forsøg på at aktivere det arabiske fredsinitiativ eller tilknytte road mappen detil og kræve at det arabiske topmøde opfordrer alle arabiske regeringer til at afbryde alle forbindelser med det zionistiske system og opfordre dem til at øge deres støtte til den palæstinensiske regering.

Om demokrati

 1. Opfordre til dannelse af en ny arabisk bevægelse for forandring
 2. 25. maj er en international solidaritetsdag med Ægypten
 3. Iværksættelse af alle mulige former for koordination mellem forskellige demokratiske bevægelser.
 4. Dannelse af solidaritetskomiteer som omfatter alle politiske kræfter for støtte til jurister, journalister, lærere og studenter

Om truslerne mod Iran og Syrien

 1. Kampagner og bevægelser imod den amerikanske eskalation imod Iran og Syrien
 2. Dannelse af en international alliance til støtte for modstand og forhindre krigen mod Iran og Syrien
 3. Folkeligt pres for at komme af med amerikanske baser i vores region
 4. Enighed om en international solidaritetsdag med Iran og Syrien imod USA’s trusler (Den 6. maj 2006)
 5. Støtte til libanesisk national dialog og støtte til den libanesiske modstand imod den zionistiske besættelse og imødegå den amerikanske og Vestlige fortolkning af Sikkerhedsrådets Resolution 1559

 

Sluttelig fordømmer deltagerne kraftigt nægtelsen af indrejsetilladelse af Mr. Abdul Majid Zuneibat, tidligere sekretær for det muslimske broderskab i Jordan og fordømmer stærkt de ægyptiske myndigheders afslag på at udstede indrejsevisa til de følgende gæster til konferencen:

Dr. Sattam Al-Qaoud
Dr. Osama Matta Zanoun
Dr. Hassan Al-Rabei
Sheikh Majid Al-Qaoud
Dr. Mohamed Al-Obeidy
Dr. Salem Al-Azawi

Deltagerne besluttede at fortsætte deres koordinering med alle freds og anti-krigs og anti-zionistiske bevægelser og kampagner overalt i verden og især i Latinamerika og opfordrer dem til at sætte deres regeringer under pres for at ændre deres politik vedr. det palæstinensiske spørgsmål og støtte op om det palæstinensiske folks demokratiske valg.

Endelig blev organisations komiteen bedt om at følge op på implementeringen af disse resolutioner og rapportere tilbage til den 5. Cairo-konference.

Konferencen tilsluttede sig appellen om solidaritet med Iran.

Appel for internationale koordinerede aktioner for at stoppe krigen mod Iran før den starter

Vi, organisationer, institutioner, initiativer, enkeltpersoner der har deltaget i den 4. Cairo konference

Udtrykker vores solidaritet med det iranske folk som er truet med krig fra USA’s og dets allieredes side

Udtrykker vores beslutsomhed om at gøre, hvad der er muligt for at standse denne krigs-eskalation – en krig som uundgåelig vil føre til en humanitær og miljø-katastrofe. At standse krigen før den starter

Vi opfordrer til en international aktionsdag den 6. maj imod forberedelserne til et militært angreb på Iran, og på denne måde koordinere aktioner med europæiske bevægelser og det 4. Europæiske Sociale Forum, som vil demonstrere denne dag imod krigen, i Athen, Grækenland

Oversat fra engelsk af Netavisen

Netavisen 1. april 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne