De unges og arbejdernes Frankrig markerer sig

Kommunistisk Politik 7, 2006

Det nye ungdomsoprør i Frankrig slog over i en massiv folkelig protest tirsdag den 28. marts, da arbejdere over hele landet med en landsomfattende strejke sluttede sig til protesterne mod Villepin-regeringens forhadte arbejdsmarkedslov for ungdommen (CPE – Første Ansættelseskontrakt).

Den 28. marts så de største massedemonstrationer under hele den nuværende bølge af social uro. Hundredtusinder var på gaden i protest. I Marseilles alene demonstrerede over en kvart million. I Paris mere end 700.000. Henved 3 millioner franskmænd deltog i protesterne.

Henved 300.000 i demo i Marseilles

Hovedparten af universiteterne og de højere læreanstalter og mere end tusind gymnasier lukkede. Aviser udkom ikke. Nyhedsradioen sendte kun musik. Det meste af togdriften lå stille. En stor del af flytrafikken blev indstillet. Postkontorer, banker, offentlige kontorer og mange andre virksomheder blev berørt af strejken.

Det var manifestationen af en samlet folkelig front – af offentligt og privat ansatte arbejdere, ungarbejdere, indvandrerungdom, skoleelever, studerende og arbejdsløse unge – samlet om kravet om, at loven skal trækkes tilbage.
Protesterne og demonstrationerne gennem de sidste måneder er blevet mødt af massive politistyrker og masseanholdelser. Der har været voldsomme sammenstød mellem politi og unge. Samtidig har Villepin-regeringen nægtet at bøje sig for det folkelige krav, hvad der førte til fagforeningernes beslutning om at strejke.

PCOF – Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – har i en udtalelse understreget den enhedsproces, som bevægelsen har gennemløbet:
”Kravet om en tilbagetrækning af CPE lyder fra stadigt flere og stadigt større grupper – unge, offentligt ansatte, socialt udstødte, lærere og forældre… Antallet af berørte grupper, som går med i bevægelsen synes ikke at ville holde op med at vokse i et direkte svar på de provokerende og usande erklæringer fra undervisningsministeren. Det sker fuldstændig på tværs af racer og på trods af brutale indgreb fra politiet ”.

Partiet har opfordret til strejker og til at opbygge en ‘antiliberal modpol’:
”Tiden er ikke til afledning med valgspekulationer, men til opbygning af en anti-liberal modpol, som forkaster social-liberalismen. En modpol som sammenkæder den konkrete kamp i dag for tilbagetrækning af CPE med klargøring af en række politiske krav, sociale krav, krav for ungdommen, de arbejdsløse, studenterne, lærlingene, indvandrer-arbejderne der blev angrebet af Sarkozy, kvinderne, anti-krigsaktivister, de som vil kæmpe imod genmodicifering og miljøskadelige profitter eller imod nye atomprogrammer. De udgør tilsammen et kæmpeantal og er grundlaget for at vi kan finde os selv, alle sammen.
Det er nu bevægelsen skal opbygges.”

Demonstrationerne og den landsomfattende strejke den 28. marts viser, at en sådan mægtig bevægelse er kommet langt.

Paris: En lille million på gaden

Villepin-regeringen knager i fugerne. Den højreradikale indenrigsminister Sarkozy har angrebet regeringslederen for at være for blød. Men indtil videre har Villepin nægtet at trække lovforslaget tilbage. Et forsøg på at splitte bevægelsen nogle dage før strejken ved indkalde fagforeninger og udvalgte studenterorganisationer (men udelade de øvrige ungdomsorganisationer) blev forpurret, da studenterne nægtede at deltage. Villepin fremlade et ‘kompromis’-forslag for de faglige organisationer – og disse besluttede sig til at gennemføre generalstrejken.

Den kommende tid vil blive afgørende: Vil mobiliseringen kunne fastholdes og udvides endnu mere, indtil regeringen bliver mør og trækker lovforslaget helt?

Se også
Rødt fransk forår
Leder Kommunistisk Politik 6, 2006

Netavisen 29. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne