Stærk protest mod det nye folkeskoleforlig

Onsdag den 22. marts manifesterede Danmarks folkeskolelærere deres utilfredshed med det nye folkeskoleforlig, som er indgået imellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

Det er et forlig, som tilpasser den danske folkeskole til EU – dvs. at den tager ny skridt væk fra ‘skolen for livet’ til skolen for erhvervslivet.
Der blev demonstreret i København, Odense. Aarhus, Randers og Esbjerg. Via storskærm i Odense, København og Aarhus var der skabt forbindelse de tre byer imellem, så nogle af talerne kunne ses samtidig.
Omkring 15.000 var forsamlet i København, 4.500 i Århus og 1.500 i Odense.

I København talte Danske Skoleelevers formand, Alexander Grandt Petersen, tidligere undervisningsminister Margrethe Vestager (R) og formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Anne Marie Helger talte via storskærm fra Odense til bragende bifald for hendes klare afstandtagen fra folkeskoleforliget og regeringen.
Også elevformanden var klar i talen – og medtog Socialdemokratiet i sin sønderlemmende kritik af det nyliberale forlig, som lærere og elever forlanger taget af bordet.

Danmarks Lærerforening mener:
at regeringen trin for trin fjerner skolernes ansvar til fordel for en central styring af aktiviteterne og indholdet i skolen.

at det er bekymrende, at:
– regeringen indgår forlig om anvendelse af de test, som endnu ikke er politisk vedtaget,
– forliget omhandler test, som man ikke ved, om det er fagligt muligt at udarbejde
– beslutningerne er truffet uden at inddrage forskere, lærere og ledere.

at ændringen af formålsparagraffen bringer det enestående og værdifulde ved det danske skolesystem i fare.

at elevplanerne er udtryk for en skadelig detailstyring af folkeskolen.

at forligspartierne med aftalen om offentliggørelse af landsresultater af test er løbet fra løfterne om, at test alene skal ses som et arbejdsredskab for lærerne.

at forslaget om en kommunal kvalitetsrapport kan ses som udtryk for en stor mistillid til kommunerne og de enkelte skoler.

Se mere fra Danmarks Lærerforenings hjemmeside herunder:

22. marts 2006
16.000 lærere, elever og forældre gik langt for folkeskolen i Århus, Odense og København.

Lad os fortsat gå langt for folkeskolen!
Se videoklip med Anders Bondo Christensens tale

Se videoklip fra den 22.marts

Vi fik varmen i Århus!
Jeg gik langt for folkeskolen i dag. Trods en kold eftermiddag i Århus, så er jeg her til aften ganske varm i mit lærersind. Og det var også lige, hvad jeg trængte til – at få varmen og glæden tilbage.

I skulle have så mange kys og knus…
… sagde skuespilleren Anne Marie Helger, da hun festlig og farverig indtog rådhuspladsen i Odense med storm.

Protestmøde i Randers
Det gamle agtværdige Ridehus var rammen om lærernes protestmøde i Randers. Ingen dragoner var mødt op! — men mange lærere og forældre havde valgt at bruge eftermiddagen på at markere deres utilfredshed med skoleforliget.

Et besindigt protestmøde
I Esbjerg lyttede 250 lærere til gode råd og kommentarer fra Professor Flemming Just fra Syddansk Universitet og MF Kim Mortensen fra Socialdemokraterne.

Netavisen 23. marts 2006