Ny ungdomsrevolte i Frankrig?

Af Geronimo/Autonom infoservice

Op til en million mennesker demonstrerede tirsdag d. 7. marts i 187 byer over hele Frankrig i protest mod den nye lov “Contrat première embauche” (CPE), som netop er blevet gennemført af den konservative regering. Loven afskaffer den hidtidige beskyttelse mod afskedigelse af unge under 26 år i de første to erhvervsår. De franske studerende og uddannelsessøgende spiller en central rolle i protesten, der på mange måder ligner starten på 68-bevægelsens revolte. Halvdelen af Frankrigs universiteter samt talrige gymnasier over hele landet er besat, og strejkerne i virksomhederne breder sig .

Heftige konfrontationer med statsmagten

Fredag den 10. marts kom det til heftige konfrontationer mellem store grupper af demonstranter og det berygtede paramilitære politi CRS. Kampene kulminerede, da politiet i morgengryet til den 11. stormede det gamle universitet Sorbonne i Paris.
Med tåregas og knipler indtog paramilitære CRS-politienheder Sorbonne Universitet, der var besat af omkring 300 studerende. Mange blev såret af politiets knippelslag, og et ukendt antal blev anholdt og kørt bort i fangetransporter. Sorbonnes rektor havde forinden stillet universitetsområdet under politibeskyttelse og dermed bidraget til, at politistyrker havde direkte adgang til universitet uden særlig tilladelse. En lignende handling bidrog i foråret 1968 til en permanent undtagelsestilstand på selv samme Sorbonne.
Mens politiet forberedte sig til stormen på Sorbonne, afspærrede store politistyrker samtidigt strategiske dele af Latinerkvarteret ”Quartier–Latin” i det indre Paris syd for Notre-Dame for at forhindre enhver ansats til demonstrationer i bydelen. Samme nat demonstrerede omkring 1.000 aktivister på Boulevard Saint Michel, mens næsten lige så mange byggede barrikader på Boulevard Saint Germain.

Hvordan de franske konservative vil ”bekæmpe arbejdsløsheden”

Den konservative regering, under ledelse af premierminister Dominique de Villepin, forsøgte i al hast at gennemtrumfe en lovgivning, der styrker arbejdsgiverne på bekostning af prekære arbejdsforhold for socialt svage lønarbejdergrupper. Den hidtidigt gældende lov om beskyttelse mod afskedigelse er nu ikke længere gyldig for unge under 26 år. Arbejdsgiverne kan således uden begrundelse afskedige dem inden for de første to ”prøveår”. Staten forpligter sig oven i købet til at betale en evt. aftalt ”fyringskompensation” på op til to månedslønninger til den afskedigede.

Den ny lov, der går under navnet “Contrat première embauche” (CPE), skulle angiveligt bekæmpe den høje arbejdsløshed blandt unge i Frankrig. I dag er 22 % af de franske unge registreret som arbejdsløse. De konservative betegner CPE som et ”stort skridt fremad”, fordi loven angiveligt sikrer, at unge efter to års ansættelse får en tidsubegrænset arbejdskontrakt.

Ifølge fagforeningerne er der imidlertid slet ingen garanti for, at arbejdsgiveren inden udløbet af de to ”prøveår” ikke fyrer aspiranten til fastansættelse og ansætter en ny i stedet for. I virkeligheden drejer det sig om skabelsen af midlertidige job med føjelig arbejdskraft, som arbejdsgiverne kan udnytte efter behov. Det progressive dagblad Liberation betegner CPE-loven som en ”trojansk hest”, der i realiteten er startskuddet på at udhule den eksisterende beskyttelse mod afskedigelse.

Modstandens dynamik

Fagforeningerne, venstrefløjen og de uddannelsessøgendes egne organisationer har lovet regeringens neoliberalistiske politik kamp til stregen. Ifølge studenternes største, landsdækkende organisation L`UNEF er 45 universiteter nu fuldstændigt besat. Dertil kommer et hav af progressive universitetsfakulteter, talrige gymnasier og skoler. Alene i Paris er omkring 20 universitetsinstitutter besat af de studerende. Siden L`UNEF officielt opfordrede til strejke mod regeringens CPE-udspil, breder besættelserne af uddannelsessteder sig i stor hast ud over hele landet.

De fleste fagforeninger og uddannelsesorganisationer har opfordret til udvidelse af strejkerne og besættelserne i den kommende uge. Den 15. og 16. marts mobiliseres der over hele landet til decentrale demonstrationer, og på lørdag den 18. marts vil bevægelsen vise sin mobiliseringsevne centralt i Paris.
Hele den franske venstrefløj bakker op om protestbevægelsen – om end analysen af protesten aktuelt spænder fra entusiastisk begejstring for mobiliseringens dynamik til en vis skepticisme og tilbageholdenhed.

Protestmobiliseringer med en million mennesker på gaderne og de talrige besættelser og strejker varsler et meget hedt forår for landets magthavere.

Netavisen 16. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne