18. marts: Stop Foghs krig, tropperne hjem, nu

International demonstrationsdag mod Irak krigen

Den 20. marts er det 3 år siden krigen mod den irakiske befolkning startede. I Danmark tilslutter Nej til Krig sig de internationale protestdage 18.-20. marts hvor der lørdag den 18. marts over hele verden er lagt op til en omfattende demonstrationsdag for et stop for besættelsen af det olierige Irak.

I Danmark er der demonstrationer lørdag den 18. marts kl. 12.00 i fire byer:

København, Odense, Aarhus og Aalborg under overskriften:

Stop Foghs krig, tropperne hjem, nu!

København start : Amerikanske Ambassade

Odense start: Banegårdspladsen

Aarhus: Klostertorv

Ålborg start: Gammeltorv

(nærmere oplysning se www.nejtilkrig.dk)

Danske soldater har nu i snart tre år været udsendt til Irak som deltagere i en ulovlig krig og en ulovlig besættelse, og danske soldater dør i Foghs, Blairs og Bushs krig.
Soldaterne og hele den danske befolkning blev bildt ind, at de ville blive modtaget som befriere. Det var en løgn, ligesom påskuddene for krigen (irakiske masseødelæggelsesvåben) var det.

Et overvældende flertal af irakerne ønsker de fremmede styrker ud af landet, og over halvdelen støtter den væbnede modstand, ifølge undersøgelser foretaget for det britiske forsvarsministerium.

USA’s og dets allieredes besættelse af Irak er hovedproblemet for det irakiske folk. Først når alle besættelsestropper er ude, vil irakerne kunne skabe en bedre fremtid.

International oversigtslink over byer hvor der demonstreres den 18. og dagene deromkring www.stopwar.org.uk/march20/

Vigtig informativ antikrigsside: www.stopterrorkrigen.dk

Netavisen 31. januar 2006