En million EU-borgere mod atomkraft

I week-enden lød starskuddet til anden fase af den europæiske underskriftsindsamling ”En million EU-borgere mod atomkraft”. I 10 lande gik aktivister på gaden for at samle underskrifter mod fortsat brug af atomkraft i EU.

”Overalt i Europa har atomindustrien travlt med at overbevise nationale politikere, EU-parlamentarikere og EU-Kommissionen om, at atomkraft er en sikker teknologi uden affaldsproblemer og at atomkraft er svaret på klimaproblemerne. Tro dem ikke.” lyder det fra Kim Ejlertsen fra NOAH´s Energigruppe og han fortsætter:

”Atomkraft skaber farligt affald, er dyr, fører til alvorlige uheld, baserer sig på en udtømmelig uran-ressource og fører til spredning af atomvåben og atomteknologi. Det vi har brug for er energibesparelser via omtanke og konkrete spareinitiativer, langt mere effektive apparater og transportmidler samt en storstilet plan for øget anvendelse af de vedvarende energikilder”

At EU er på et helt forkert spor kom til udtryk så sent som i sidste uge, hvor EU-Kommissionen udsendte sin ”Grønbog for en europæisk strategi for en bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning”, hvori der gives fuld opbakning til en fortsat brug af atomkraft i de kommende mange år.

Det kommer også til udtryk ved politikernes fortsatte støtte til den forældede og konkurrenceforvridende Euratom-traktat fra 1957, der ”..har til formål at skabe de nødvendige betingelser for en hurtig dannelse og udvikling af en atomindustri i EU..”.

Danmark slap af med de danske atomkraftplaner i 1985. Nu vender atomkraftspøgelset tilbage med fornyet styrke via EU´s energipolitik og en fortsættelse af Euratom.

Derfor er 150 europæiske miljø- og energiorganisationer gået sammen om at samle en million underskrifter mod atomkraft i EU i håbet om at kunne råbe EU og de nationale politikere op.

Kim Ejlertsen fra NOAH´s Energigruppe udtaler:

”I den nuværende situation er der et kolossalt behov for, at almindelige mennesker siger fra overfor EU´s fortsatte støtte til atomkraft. Atomkraftlobbyen er i offensiven overfor politikere og embedsmænd og EU-kommissionen er en varm fortaler for atomkraft. Vi har derfor startet den danske underskriftindsamling ”en million EU-borgere mod atomkraft – og vi opfordrer alle til at skrive under og til selv at samle underskrifter”.  Underskriftslister kan fås hos NOAH.

Se billeder fra week-endens underskriftindsamling i Danmark og Europa:

http://www.noah.dk/energi//billeder_aktion130306.htm

http://www.million-against-nuclear.net/action_reports/reports.htm

Skriv under: http://www.atomstopp.com/1million/petition.asp?c=da

NOAH´s holdning til EU-Kommissionens ”Grønbog for en europæisk strategi for en bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning”: http://www.noah.dk/energi/energiEU100306.htm

Dokumentation ang. Euratom Traktatens konkurrenceforvridende og miljøskadelige rolle i europæisk energipolitik: http://www.energyintelligenceforeurope.dk/conf_p7.html

http://www.noah.dk

Netavisen 13. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne