Mere end 120.000 underskrifter for efterløn

På lidt over fem uger har pædagogernes forbund BUPL og de offentligt ansattes forbund FOA indsamlet over 120.000 underskrifter til bevarelse af efterlønsordningen i dens nuværende form. Kampagnen fortsætter ufortrødent.

Det 6-cifrede antal underskrifter på så kort tid afspejler tydeligvis, at ordningen ikke bare er populær, men for mange også nødvendig for at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden nedslidningen er slået totalt igennem. BUPL & FOA har med kampagnen netop haft til formål at bremse de varslede forringelser af efterlønsordningen. Velfærdskommissionen anbefalede i december efterlønnen helt afskaffet, mens Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti blandt andet har foreslået efterlønsalderen hævet fra 60 til 62 år over en årrække. Regeringen havde selv i mellemtiden peget på at tilbagetrækningsalderen for såvel efterlønnere som pensionister over en årrække skulle hæves.

Det markante resultat ser til gengæld ikke ud til at ryste hverken politikere eller medlemmer af Velfærdskommissionen. Ganske vist er efterlønnen på grund af den danske krise, afledt af Muhammedtegningerne, blevet udskudt; men de konservative vakler ikke:

– Underskrifterne gør naturligvis indtryk, men vi vidste godt, at det er upopulært at ændre efterlønnen. Det er svært at lave om, når det går godt, men det er nødvendig , udtaler arbejdsmarkedsordfører Jakob Axel Nielsen.
Dansk Folkeparti (DF) forsøger at redde noget af den tabte popularitet tilbage ved at erklære sig positiv overfor en bevarelse, men på betingelse af, at regeringen og Socialdemokraterne (SD) er enige. Dette løfte er let at afgive, da DF udmærket kender SD’s holdning:

– Men de mange underskrifter viser, at befolkningen er nervøs, så vi skal træde varsomt. Det er imidlertid nødvendigt at tage hensyn til befolkningsudviklingen, som betyder flere ældre og færre erhvervsaktive , fastslår Jytte Andersen på SD’s vegne.

Netavisen 5. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne