Budskabet til græsrødderne

Kommunistisk Politik 5, 2006


Samtidig med at Thomas Koppel var dybt inde i arbejdet med at afslutte nogle store kunstneriske projekter fulgte han levende med i de store begivenheder på kloden, ikke mindst de krige, som den amerikanske imperialisme udløser for verdensherredømme.

En af hans sidste politiske handlinger var som medinitiativtager (sammen med folk som Harold Pinter, Ramsey Clark, Howard Zinn og George Galloway) til en global appel: STOP KRIGEN MOD IRAN FØR DEN BEGYNDER!

Men i de sidste måneder optog situationen i Danmark ham intenst. Den nationale og internationale krise, som Jyllands Postens Muhammed-provokation udløste, fik ham til at skrive et brev til nationen DANMARK, HVOR ER DU HENNE? og til at starte et nyt politisk og folkeligt initiativ BUDSKAB FRA GRÆSRØDDERNE.

Fra Puerto Rico skrev han til alle; han ville have alle i tale, alle måtte tage stilling. Og han sendte det rundt på mail og fik folk til at sende det videre. Og han gav initiativet husly på Savage Roses egen hjemmeside, men fik iværksat arbejdet med at lave en dansk hjemmeside for initiativet, som nu er oppe at stå.

Budskabet fra Græsrødderne, i første omgang en underskriftsindsamling, introducerede han i en mail med overskriften APPEL TIL ALLE I DANMARK.
Den lyder sådan her:

Nu må det være nok, selv for et meget tålmodigt folkeslag som os!
I anledning af det igangværende Muhammed-drama, antændt af Jyllandsposten, Dansk Folkeparti og statsminister Anders Fogh Rasmussen og Gud ved hvem bag kulisserne, vil jeg hermed bede dig være medunderskriver af et brev til befolkningen fra et bredt udsnit af den danske befolkning.

Det er på tide at rejse krav

om Fogh-regeringens tilbagetræden,
om stop for Danmarks deltagelse i den ulovlige militære besættelse af Irak og Afghanistan;
om stop for regeringens katastrofale fremmedfjendtlige politik –
og om aflysning af terrorloven med dens angreb på bl. a. ytringsfriheden.

Alle disse efterladenskaber efter Fogh-regeringen er i strid med grundloven – og mod dansk demokratisk tradition.
Det er ikke muligt blot at afvente en parlamentarisk reaktion. En ikke helt lille del af folketinget er desværre medansvarlige og har bl. a. stemt for krigen. Alle fra sådanne partier er selvfølgelig mere end velkomne, men vi kan erfaringsvis ikke vente eller afgive initiativet .

Jeg beder dig reagere hurtigst muligt. Regeringen forvolder ubodelig skade hver eneste dag, nationalt og internationalt, og skubber vores børn og børnebørn ud i katastrofe generationer frem.
Desuden kan hetzen, der – velkoordineret – har bredt sig til hele Europa, være en brutal forberedelse til et snarligt amerikansk (atom?)angreb på Iran, det næste skridt i Bush-imperiets vanvittige dødssejlads frem mod et illusorisk “Verdensherredømme”.

Det ville være konstruktivt, om dette initiativ efterhånden kunne udvikle sig til en “folkebevægelse”, fri for parlamentarisk selvcensur, holdt sammen ikke af partihensyn men af sit klare folkelige grundlag, men det vigtigste nu og her er at vi får rejst de følgende krav hurtigt og stærkt.
Lad os høre fra dig nu – for alles og nationens skyld.

Mange kærlige hilsner
Thomas Koppel

Og hans ord og initiativ er blevet spredt. Mange reagerede straks og satte deres underskrifter på erklæringen. I løbet af kort tid har der aftegnet sig konturerne af et virkeligt bredt folkeligt initiativ, som kan samle og forene alle progressive kræfter i Danmark (og det er et flertal af danskerne) til at rejse sig mod de superreaktionære kræfter, som har bemægtiget sig regeringsmagten og fører landet ad den gale vej.
Thomas er her ikke længere til at gå i spidsen for initiativet. Lad så os andre, som er enige med ham om dets nødvendighed, gøre noget ved det og sikre, at det bliver gennemført.

Hvad er det, han siger:
VI GI’R ALDRIG OP!
VI KÆMPER FOR AT SEJRE!

Natavisen 2. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne