Nu stopper tavsheden: En bedre uddannelse er mulig!

Stormødet afholdes 25. februar 11.00-17.00

på Copenhagen Business School

Solbjerg Plads 3 · Frederiksberg

Med et stormøde under overskriften “En bedre uddannelse er mulig” melder elever og studerende sig nu som samlet aktør i den uddannelsespolitiske debat. Målet er at præsentere alternativer til den herskende diskurs og førte politik, der i øjeblikket truer med at give dødsstødet til den langsigtede plan om demokratiske, almentdannende og gode uddannelser, der skal sikre Danmarks fremtid i en globaliseret økonomi.

“Alt for længe har dagordenen været sat af en regering, der ikke præsenterer andet end nedskæringer, SU-besparelser og ideologisk ensretning, som indførslen af obligatoriske test i folkeskolen eller afskaffelsen af gruppeeksamen. Derfor vil vi sætte en ny dagsorden, ikke bare ved at brokke os, men ved at udvikle konkrete alternative visioner, der viser at vi kan gå en anden vej,” siger initiativtager og talsmand Rune Stahl, studerende ved Københavns Universitet

Stormødet afholdes 25. februar 11.00-17.00 på Copenhagen Business School og er indkaldt af en række elev- og studenterorganisationer. Der er inviteret en række af fremtrædende forskere til at holde oplæg og diskutere med de anslået 200 deltagere fra alle uddannelsesniveauer. De skal diskutere de herskende tendenser i uddannelsespolitikken og gennem udviklingsdebatter formulere bud på en bedre uddannelse, indenfor emner som eksamen, gennemførselstid, SU og social arv.

“Vi vil gerne diskutere, men ikke med en pistol for panden. Nu kommer vi politikerne i forkøbet med konstruktive bud på reelle forbedringer, så de ikke fortsat skaber økonomisk hungersnød og forringer vores uddannelse uden hensynstagen til de sociale, indholdsmæssige og demokratiske konsekvenser for vores hverdag og for samfundet.

Vi vil vise at vi er inde i en rivende forkert udvikling og at vi vil en anden vej. Stormødet er den første markering,” siger initiativtager og talsmand Uffe Lembo, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Program for stormødet findes nedenfor:

Program for stormødet:

11.00-11.05
Velkomst, indledning, praktisk information

11.05-11.20
Opridsning af den uddannelsespolitiske situation Nanna Westerby – studerende v. Roskilde Universitetscenter

11.20-11.50
Bolognaprocessen og dansk uddannelsespolitik
Camilla Englyst, cand.mag. i pædagogik og kommunikation

11.50-12.20
Generelle tendenser i uddannelsessystemet
ved Anders Mathiesen, lektor v. institut for samfundsvidenskab på RUC

12.20-12.50
Debat og spørgsmål

12.50-13.10
PAUSE
Forløb 1 á 3 timer
Forløb 2 á 3 timer
Forløb 3 á 3 timer

13.10-14.25
Fremtidsværksted om elever og studerendes hverdag
Jakob Albrechtsen og Lars Beck, tek.sam-studerende v. RUC

Nedskæringer og fremtidig finansiering af uddannelserne
Helle Bjerregaard, Rune M øller Stahl og Jørgen Øllgaard

Eksamensformer og test
Steen Nepper Larsen, ekstern lektor i videnskabsteori på RUC og Handelshøsjkolen

14.25-14.55
Frokost

14.55-16.10
Fremtidsværksted om elever og studerendes hverdag
Jakob Albrechtsen og Lars Beck, tek.sam-studerende v. RUC
Social arv i uddannelsessystemet Erik Jørgen Hansen, cand.polit. og forskningsprofessor på DPU
Hurtigere igennem vs. bedre igennem
Camilla Gregersen, cand. mag. i pædagogik og socialvidenskab

16.10-16.50
Opsamling og plenumdiskussion – hvordan kommer vi videre

16.50-17.00

Afsluttende taler Helle Bjerregaard, formand for PLS og Uffe Lembo, formand for DGS

For yderligere information eller kommentarer se:

www.bevargruppeeksamen.dk

Konferencen arrangeres af:
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, 3 % Netværket ved Københavns Universitet, Studenterrådet og studerende på RUC, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Skoleelever og Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Netavisen 24. februar 06