Afvis EUs forslag om overvågning af uddannelser

Folkebevægelsen mod EU:

– EU-kommissionens forordning truer i sin yderste konsekvens det danske undervisningssystem, udtaler Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU

EU-kommissionen har foreslået en forordning som betyder, at EU vil underlægge undervisningssystemerne i alle medlemslandene en fælles, systematisk statistisk overvågning, hvilket mødes med kritik fra bl.a. Dansk Magisterforening og Folkebevægelsen mod EU.

– Kommissionens overvågningssystem vil ikke tage hensyn til forskellene i undervisningssystemerne i de enkelte lande. Resultatet vil blive et virvar af fejlfortolkninger og tvivlsomme data, som kan bane vej for forkerte beslutninger om uddannelserne. Det vil være endnu et skridt i retning af et egentligt EU-harmoniseret uddannelsessystem, der efter alt at dømme vil trække niveauet ned og forringe uddannelserne i Danmark, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

– Folkebevægelsen mod EU ser meget gerne gensidig inspiration, udveksling af studerende og lignende tiltag på internationalt plan, så længe det ikke trækker niveauet ned. Men vi vil meget skarpt opfordre til klar afvisning af dette forslag og ethvert lignende skridt i retning af forordninger eller direktiver på området.

Folkebevægelsen Mod EU

Netavisen 24. februar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne