Luk Guantánamo

Amnesty International – Danmark

Amnesty er helt enig med FN’s menneskerettighedskommission i, at Guantánamo-basen på Cuba skal lukkes. Generalsekretær Lars Normann Jørgensen opfordrer Danmark til at lægge pres på den amerikanske regering.

I en ny rapport, der udkommer sidst på ugen, konkluderer FN, at Guantánamo-basen på Cuba krænker fangernes ret til et ordentligt fysisk og psykisk helbred. Rapporten anbefaler, at lejren lukkes omgående, og at de godt 500 fanger kommer for en dommer i USA eller løslades, og at en stribe anklager om tortur bliver undersøgt. USA afviser rapporten.

“Det kan godt være, rapporten ikke gør indtryk på den amerikanske regering, men det bør ikke afholde andre lande som f.eks. Danmark fra at lægge pres på USA for at lukke Guantánamo,” siger Amnestys generalsekretær Lars Normann Jørgensen.

Konklusionerne i FN rapporten er præcis de samme, som Amnesty er nået frem til i flere rapporter. Senest rapporten Guantánamo: Liv ødelagt for altid, som blev offentliggjort den 6. februar i år og som beretter om, hvordan sultestrejkende fanger bliver spændt fast og tvangsfodret.

“Rapporten bekræfter Amnestys undersøgelser. Guantánamo-basen er en skamplet på international lov, og vi er helt enige i, at den bør lukkes så hurtigt som muligt, og at alle påstande om tortur skal undersøges og de ansvarlige retsforfølges,” siger Lars Normann Jørgensen.

FN’s rapportører har ikke besøgt fangelejren, fordi det amerikanske militær ikke ville tillade, at de talte med fanger uden overvågning. På det grundlag afviser den amerikanske regering FN’s kritik.

“Man behøver ikke at besøge Guantánamo for at konkludere, at situationen på flere områder er i strid med international ret og konventionerne om menneskerettigheder. Det kan man få bekræftet ved at tale med tidligere indsatte, advokater til indsatte og pårørende, samt amerikanske embedsmænd, der tidligere har ytret sig, så selvfølgelig kan FN drage konklusioner,” siger Lars Normann Jørgensen.

Kræv forvaringscentret på Guantánamo Bay lukket. Skriv under på appel til den amerikanske præsident George W. Bush: http://www.amnesty.dk/default.asp?page=1942&lang=da

Amnesty International – Danmark

Netavisen 14. februar 06


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne