Ytringsfrihed for hvem??

En amerikansk Irak-veteran på besøg i Danmark. En af de mest vidende eksperter om EU’s lovgivning om menneskerettigheder på besøg fra England. En norsk ekspert om udviklingen og betydningen af vandprivatiseringen. International forskning om NATO’s atom bevæbning. Den engelske studenterleder på besøg. Canadisk ekspert i udnyttelse af solenergi. Besøgende fra Argentina, Venezuela, Cuba, Uganda og flere endnu. Det var ikke mange linier aviserne ofrede på de diskussioner og og de debatter, alt dette og meget mere gav anledning til.

Debatten om muhammed-tegningerne og ytringsfriheden kom til at overskygge omtrent alle tiltag til at dække Danmarks sociale Forum, der fandt sted i weekenden 3.-5. februar. Det er svært ikke at mene at ytringsfriheden har trange kår, når det ikke er muligt for mennesker, der er vidende og seriøst diskuterer løsninger på nogen af de problemer, der ligger bag den opståede situation, ikke kan komme til orde.

Nej lad os se brændende flag og rasende mennesker. Det er ikke meget sigende, men det er til at blive bange af, og frygten er en god måde at holde en befolkning i ave. Desuden kunne det jo opildne til øgede modsætninger i samfundet. Var det dét nogen ville?

Pia Kjærsgaard siger i sit ugebrev den 6.2.: ” Men striden handler altså heller ikke om nogle tegninger i en dansk avis. Det er en værdikamp mellem en totalitær, dogmatisk islamisk tankegang og vestlige, frie folkestyrer. ” Ja, frihed til at sige hvad man vil, men ikke til at blive hørt, siger jeg.

PK fortsætter: ” Statsminister Anders Fogh Rasmussen har udtrykt det således: ”Ytringsfriheden skal bruges til at provokere og kritisere autoriteter, hvad enten det er politiske eller religiøse autoriteter”. Det er rammende og rigtigt. Vores frihed er ikke noget værd, hvis ikke vi bruger den til at stille spørgsmål ved det vedtagne og til at tale magten midt imod. Og det gælder, uanset om magten er statsmagten, EU, paven i Rom eller andre religiøse ledere og fortolkere. ” Hvad hjælper det med frihed til at stille alle disse spørgsmål, når der ikke er nogen medier, der vil trykke dem? siger jeg.

Hvormange gange er statsministeren blevet beskyldt for at være løgner, med rette og med behørig dokumentation. Hvormange gange er han blevet anklaget for at have ansvaret for en ulovlig krig. Uden at det har haft den mindste indflydelse på den troværdighed, han tillæges i den danske presse. Uden at det har ført til at den danske presse har kulegravet og anklaget og fulgt op på sagen. Uden at væsentlige nye afsløringer blev behandlet. Uden at krigsmodstandens anklager og høringer og markeringer er blevet dækket i aviser og tv. Ved Stop Bush-demonstrationen fik en Bush-støtte-demonstration bestående af langt under 100 personer større pressedækning end en demonstration, der samlede omkring 40.000 mennesker. For ikke at tale om nogen mindre uroligheder efterfølgende, der blev blæst op til et langt større omfang end den store demonstration. Var der overhovedet én eneste avis, der omtalte at Kim Larsen støttede demonstrationen ved at spille på Christiansborg slotsplads?

Når PK skriver: ” Det frø af ugræs , der er føget ind over den danske grænse – islamister og løgnere – og som med deres rundrejse til mellemøstlige lande pustede nyt og for Danmark livsfarlig ild i konflikten, skal vi nok selv tage os af. ” Så er det på tide at vi reagerer med vores menneskelige anstændighed og svarer: Det frø af ugræs der har sået sig i vores egne rækker, skal vi nok selv tage os af. Det er på tide at PK’s opildnen til racehad og foragt for andre mennesker bliver mødt med afvisning fra alle, der anser sig selv for civiliserede mennesker. Det er på tide vi trækker alle danske tropper i udlandet hjem, der er en række opgaver, der skal klares i civilsamfundet. Ugræsset menneskeforagt har bredt sig, det må rives op med rode og brændes for ikke at sprede sig yderligere. Det kan vi passende gøre sammen med alle de nye danske borgere, der kommer fra mere civiliserede samfund, hvor det enkelte menneske respekteres.

Af Gerd Berlev,
medlem af programgruppen på Danmarks sociale Forum, formand for Valby og Sydvest mod krig, medinitiativtager til Fredsfestival 2006.

 

Netavisen 10. februar 06


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne