Skærpet terrorpakkedom mod Greenpeace

Greenpeace København, Danmark 9. februar 06

— Dom vil stække foreninger, der anvender ansvarlig civilulydighed. Som den første organisation nogensinde er foreningen Greenpeace Norden blevet dømt for at overtræde paragraffer indført med terrorpakken fra 2002. Det skete da Østre Landsret i dag skærpede en byretsdom fra juni 2005. Retten idømte miljøorganisationen en bøde på i alt 50.000 kr. (25 dagbøder af 2.000 kr.) i forbindelse med en fredelig happening i oktober 2003, hvor frivillige aktivister hængte et banner ned fra Axelborg i København i protest mod gensplejset svinefoder.

“Vi må konstatere, at Folketinget uden særlig forudgående offentlig debat har vedtaget en lov, som i praksis knægter ytringsfriheden for organisationer, der lejlighedsvis benytter sig af fredelig civil ulydighed,” siger generalsekretær i Greenpeace Norden, Lennart Daléus. “Et levende og åbent demokrati næres af ansvarlig og fredelig civil ulydighed, som historisk har æren for mange fremskridt. Derfor vil Greenpeace søge om lov til at appellere dommen til Højesteret.”

Inspireret af Mahatma Ghandi og Martin Luther King, så bekender Greenpeace sig til den klassiske tradition for civil ulydighed, der hviler på et stærkt fundament af ikke-vold og ikke-hærværk, og hvor man tager ansvar for sine individuelle handlinger. De 15 aktivister fra Greenpeace, som deltog i klatreaktionen på DLG-bygningen ved Axelborg, accepterede således også individuelle bøder på 1.500 kr. for husfredskrænkelse. Blot mente de, at den pris var værd at betale for at få bragt et vigtigt budskab frem.

“Meget tyder på, at lovgiverne slet ikke var klar over, at den skærpede §306 i terrorpakken ville kunne bruges til at straffe organisationer som Greenpeace,” siger kampagnechef i Greenpeace Norden, Mads Christensen. “Den uvidenhed var helt forståelig, da justitsministeren under behandlingen i Folketinget jo bedyrede, at alle lovforslagene i terrorpakken handlede om at bekæmpe international terrorisme.”

Da Greenpeace i sommer blev dømt i byretten, var repræsentanter for en række fagforbund og organisationer til stede i retssalen for at støtte Greenpeace, og Amnesty International udtrykte bekymring over, at dommen risikerede at stække det generelle organisationsarbejde i Danmark. Greenpeace vil nu tage initiativ til at samle organisationer, fagforbund og parlamentarikere bag en appel til Folketinget om, at den uheldige udformning af §306 ændres, så den ikke rammer civilsamfundet.

Det politiske krav fremført i 2003 under Axelborg-aktionen var, at kød og mejeriprodukter baseret på gensplejset dyrefoder skal mærkes, så forbrugeren får mulighed for at afvise brugen af gensplejsede afgrøder i fødevareproduktionen. En sådan mærkning gik også den danske regering og et flertal i Folketinget ind for, men Danmark var blevet nedstemt i EU. Meningsmålinger viste desuden, at ni ud af ti forbrugere støttede kravet om mærkning, og et flertal af danskerne mener stadig, at landbruget helt burde undgå gensplejset dyrefoder.

Danmark importerede i 2005 omkring 1,5 millioner tons gensplejset soja fra Argentina, som især bruges i svinefoder. I følge anklageren i Landsretten, så var det Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) som havde bedt politi og anklagemyndighed om også at retsforfølge foreningen Greenpeace Norden for den fredelige happening. DLG er den største GMO-importør i Danmark.
Kontaktinformation

www.greenpeace.dk

Netavisen 9. februaar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne