Afsløret: Neocon-mænd bag Jyllands Postens storpolitiske provokation

Af Kommunistisk Politik

Jyllands Postens redaktør Carsten Juste og kulturredaktøren Flemming Rose har i det uendelige i danske og internationale medier fremstillet sig som ytrings- og pressefrihedens tapre forsvarere, da de bragte Muhammed-tegningerne som en bevidst provokation. Men de skulle efter Rose’s eget udsagn håne, spotte og latterliggøre muslimer. Det skrev han under titlen ‘Muhammeds ansigt’, da han den 30. september 2005 offentliggjorde tegningerne:

”Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse.”

Islamofoberne – tilhængere af ‘civilisationernes sammenstød’

Rose blev kulturredaktør på Jyllands Posten for ikke så længe siden efter et flerårigt ophold i USA. Der lærte han fremtrædende amerikanske neocons at kende som Daniel Pipes, den berygtede zionistiske tilhænger af teorien om ‘civilisationernes sammenstød’ – den påståede kamp mellem den muslimske og kristne verden.

De amerikanske nykonservative, som har haft afgørende indflydelse på Bush-administrationerne, blandt andet gennem det såkaldte Project for the New American Century (PNAC) står for vestlig imperialistisk aggression ikke mindst i det olierige og strategiske Mellemøsten. De agiterede voldsomt for den kriminelle krig mod Irak og ophidser lige nu bl.a. til krig mod Iran og Syrien. De har nære forbindelser til det zionistiske Israel, og har smedet en alliance mellem kristne fundamentalister og zionister til forsvar for amerikansk og israelsk aggression mod de arabiske og muslimske folk og lande.

‘Civilisationernes sammenstød‘ – mellem den kristne verden og den muslimske verden – er ifølge denne ‘teori’ uundgåelig – og gennem en konstant hetz mod islam, arabere og muslimer søger dens reaktionære tilhængere at fremprovokere den – og dermed ikke mindst sikre at ‘det kristne Europa’ står tæt sammen med USA og Israel i aggressionen i Mellemøsten. Denne flok af ‘islamofober’ fremstiller muslimer som terrorister, barbarer, primitive, aggressive, antidemokratiske og ‘forklarer’ det hele ud fra deres religion. De sidestiller bevidst islam med nazisme – og nazisme med kommunisme – som ‘onde ideologier’.

Islamofober kan tale om muslimer på samme måde som nazisterne om jøder. På en dansk islamofobs hjemmeside kan man finde udsagn som ”Næsten-muslimen Khankan & kvasi-konvertitten Koch i kamp mod ytringsfriheden” (Uriasposten). Der er tale om debattøren Sherin Khankan og juraprofessoren Henning Koch, der deltog i et debatprogram med Flemming Rose. Man kan ligefrem høre naziudtrykkene ‘halvjøde‘ og ‘kvartjøde’ bag denne blogger (Kim Møllers) ord.

Daniel Pipes

Flemming Rose producerede i USA et stærkt rosende interview med en af de fremmeste talsmænd for denne uvidenskabelige og reaktionære teori om det uundgåelige sammenstød mellem Vesten og den arabiske og muslimske verden. Han hedder Daniel Pipes, historiker og USA’s førende islamofob. I 2003 blev han udpeget af Bush til det såkaldte United States Institute of Peace, en kongresnedsat tænketank, der angiveligt skal sikre ‘fredelig løsning på internationale konflikter’.

Udnævnelsen af Pipes vakte stor harme. Pipes hævder nemlig, at den eneste vej til fred I Mellemøsten går gennem total israelsk militær sejr!
Se Daniel Pipes, Peacemaker

Flemming Rose skrev 29. oktober 2004 en stærkt rosende biografisk artikel om Daniel Pipes. Den står på dennes danske hjemmeside (!) og er oversat til engelsk til hans amerikanske ditto med tak fra Pipes.
Under overskriften ‘Truslen fra islamismen’ skriver Flemming Rose bifaldende:

”Den 54-årige historiker med Mellemøsten og Middelalderen som speciale har siden 1994 stået i spidsen for tænketanken The Middle East Forum, der ser det som sin opgave at »definere og fremme amerikanske interesser i Mellemøsten.« Pipes talte og skrev om truslen fra islamister længe før den 11. september. Allerede i 1995 fastslog han, at de havde indledt en uerklæret krig mod USA og Europa.”
” Pipes har gennem 20 år skrevet og talt om militant islam som en totalitær ideologi på linje med fascismen og kommunismen.”

Og han citerer Pipes for følgende strategiske betragtninger:
”Den aktuelle konflikt er dybest set en strid, der skal udkæmpes og vindes i den muslimske verden.”
“Vi sejrede i konfrontationerne med fascismen og kommunismen, fordi det lykkedes at marginalisere fjendes ideologi, gøre den frastødende i flertallets øjne.”
”Der er to trin: på den ene side skal vi besejre ideologien ved hjælp af våbenmagt, uddannelse, medier og ideer, og på den anden skal vi støtte anti-islamistiske muslimer, der ønsker at bevare deres tro, men ikke vil leve under islamisk lov. På samme måde som vi støttede antikommunister og antinazister i Sovjetunionen og Tyskland. I sidste ende er dette en kamp mellem to forestillinger om muslimers plads i verden.”

Daniel Pipes sætter gerne lus i skindpelsen, hvor han kan komme til det. I en artikel ‘Something Rotten in Denmark?’ i New York Post 27. august 2002,skrevet sammen med den danske islamofob Lars Hedegaard, giver de et hadefuldt og grotesk vrangbillede af de virkelige forhold.
Den starter med følgende ondskabsfulde løgn:
“En muslimske gruppe i Danmark meddelte for nogle dage siden, at en dusør på 30.000 $ ville blive udbetalt for mordet på adskillige prominente danske jøder…”
Dette og artiklens øvrige opspind fik de to radikale folketingsmedlemmer fik Elisabeth Arnold og Elsebeth Gerner Nielsen til at protestere.

Flemming Rose som væbner for Pipes

Det var som et ekko af Pipes Flemming Rose fik fremstillet og trykt Muhammed-tegningerne med en anden islamofob Kåre Bluitgen, som kalder sig socialist, som påskud. Bluitgen påstod, at han ikke kunne finde tegnere til en anti-islamisk bog om Muhammed.

Det gjorde Rose med rene ”Pipes-ord”, der tilkender ham retten til forhånelse, mens han påstod, at muslimer i Danmark (og verden) truer demokrati og ytringsfrihed:
” Der sker en intimidering af det offentlige rum. Kunstnere, forfattere, tegnere, oversættere og teaterfolk går derfor i en stor bue uden om vor tids vigtige kulturmøde, det mellem islam og de sekulære, vestlige samfund med rod i kristendommen.”
Det var ikke et forsøg på at ‘afprøve ytringsfrihedens grænser’. Tegningerne blev trykt som et led i et internationalt anti-muslimsk korstog.

En af tegnerne Lars Ravn, afslørede den forstemmende hensigt fra Roses side, da han lod en 2. generationsindvandrer i en skoleklasse skrive på arabisk på tavlen, at ‘Jyllands Postens redaktion er en flok reaktionære provokatører’. Rose siger i et interview at oversættelsen skal lyde: ”Jyllands Postens kulturredaktion er en flok reaktionære provokatører”. Det har han i al fald ret i.

Daniel Pipes hylder i flammerne fra det muslimske raseri verden over den 7. februar Jyllands Posten i en artikel under overskriften ”Karikaturtegninger og islamisk imperialisme” med følgende svada:
”Det kernespørgsmål, som er på spil i slaget om de tolv danske karikaturtegninger af den muslimske profet Muhammad, er dette: Vil Vesten forsvare sine sæder og skikke, herunder ytringsfriheden, eller vil muslimer påtvinge Vesten deres livsførelse? I sidste instans eksisterer der intet kompromis: Vesterlændinge vil enten bevare deres civilisation, herunder retten til at fornærme og tale blasfemisk , eller ej.”

Det er en krigsophidser, der taler. Han forsvarer amerikanske interesser, står der på hans hjemmeside. Og Israels. Men ikke fredens eller menneskehedens.

Neocon Bent Jensen

Professor Bent Jensen er ligesom Pipes en efterretningsmand, forklædt som historiker. Han er også stærkt reaktionær, pro-zionistisk – og medlem af Jyllands Postens fondsbestyrelse, der udpeger chefredaktionen. I en kronik i avisen ‘Hele den tyrkiske musik – og det, der er værre‘ 26. november rykkede han ud til forsvar for Juste, Rose og hele tegnings-intrigen og afslørede, hvad den drejer sig om:

” Danmarks og EU’s politik i forhold de islamiske stater er en opgivelsens og nederlagets strategi. Det er en klart defaitistisk politik over for en aggressiv og intolerant bevægelse. Det er en taberpolitik at bede en intolerant ideologi om at blive mere tolerant”

Det drejer sig om geopolitik. Det handler om forsvar af USA og Israel., Det handler om at få banket EU-landene på plads i den aggressive krigskoalition, som nu vil angribe Iran, Syrien og mange andre lande. Det drejer sig om imperialisme. Ikke om opdigtet spin-inmperialisme som Pipes, der taler om ‘islamisk imperialisme’) – gedigen amerikansk og vestlige imperialisme i Mellemøsten med Israel som spydspids:

Bent Jensen fortsætter:
Danmark og EU sender fortsat millioner af kroner og euro af sted for at støtte demokrati, menneskerettigheder og “dialog” med islam. Ved udenrigsminister Per Stig Møller ikke, hvad der offentliggøres, skrives og råbes ud fra tagene i disse lande? ”

”Hvordan skal man føre “dialog” med hadefuldt islamo-nazistisk skrål?
For nylig kunne man i Jyllands-Posten læse, hvordan Danmarks udenrigsminister ser på problemet islam. Formentlig er Per Stig Møllers opfattelse den samme som hans kollegers i de andre EU-lande. Jeg får også gåsehud af at læse, hvad der driver Danmark og EU’s politik i forhold til de islamiske stater. Det er en opgivelsens og nederlagets strategi. I følge Per Stig Møller er den kristne civilisation under pres. Normalt skulle der derfor presses tilbage, sådan som Europa gjorde det i perioden mellem 700 og 1699, da den tyrkisk-muslimske ekspansion led nederlag i Ungarn. Men da et sådant europæisk modpres kan blive en meget uhyggelig udvikling, og da udenrigsministeren ikke går ind for religionskrig i det 21. århundrede, har han lavet »en budgetlinje i finansloven, som tilgodeser partnerskab i den arabiske verden.”

Bent Jensen går ind for religionskrig – eller rettere sagt imperialistisk røverkrig, forklædt som ‘sammenstød mellem civilisationer’.

Feltpræst Krarup

Det gør den sorte fundamentalistiske præst Søren Krarup fra dansk Folkeparti også. Han siger det rene ord, endda i en debat i folketinget med Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller som deltagere. Det handler om forlængelsen af de danske besættelsesstyrker i Irak, i november 2004:

” Under alle omstændigheder viser det sig, at i det øjeblik Irak angribes, er det hele islam, der bakker det op, og det vil sige, at det hører hjemme i en rent fundamentalistisk sammenhæng, som betyder, at Saddam Husseins Irak har været en del af den front, som er den ene side af fronten. Jeg mener, og det til syvende og sidst er det perspektiv, det hele skal anskues under, at det er rigtigt, at vi her står over for “the clash of civilizations”, dvs. civilisationernes sammenstød. Jeg mener, at denne krig i sidste ende handler om modsætningen mellem kristenhed og islam, mellem Vesten og islam, der som bekendt i mange, mange hundrede år har befundet sig i et misforhold til Vesten.” (25.11.2004)
Se
Fogh-regeringen sammenblander politik og religion

Kommunistisk Politik kommenterede Jyllands Postens tegnings-intrige i en artikel af redaktøren Klaus Riis under overskriften ‘Terror og blasfemi” (29.10.2005). Her hedder det:
” Den sorteste reaktions medieanfører i Danmark i snart et århundrede – avisen Jyllands Posten – satte en storpolitisk intrige i værk, da den offentliggjorde en række tegninger af profeten Muhammed, som ifølge muslimsk opfattelse ikke må afbildes. (…)
I dag er samme avis forrest i den antimuslimske hetz, i forreste række i nutidens såkaldte ‘sammenstød mellem civilisationer’.”

Hvorfor Danmark?

En ikke-religiøs kommentar med tilknytning til den irakiske modstandsbevægelse betegner hele forløbet som en typisk CIA-operation. En ‘false flag’-operation, som CIA og det israelske Mossad er eksperter i. På baggrund af Bush’s stadig større isolation i Irak har ‘Bush derfor brug for at udvide krigen igen og involvere Europa ved at spille det religiøse kort. En provokation mod muslimerne på religiøst plan der involverer mindst et europæisk land er en perfekt løsning.’

De tætte forbindelser mellem Jyllands Posten og Bush’s og Sharons neocons er i al fald nemme at dokumentere. Det samme gælder det falske forsvar for ytringsfriheden, en intrige, som udnytter Danmarks traditionelle ry som liberalt og tolerant land til at gennemføre en helt anden dagsorden: ‘krig mellem civilisationer’. Provokationen må kaldes vellykket.

Kommentaren fra Irak har en forklaring på, hvorfor netop Danmark blev valgt som scene for lanceringen af intrigen::

”•  Statsministeren er en af Bush’s nære venner og har fået lov til at spise morgenmad med ham

• I den totalt kriminelle aggressionskrig mod Irak er Danmark som i alle andre forbindelser USA’s 100 pct. loyale lakaj, f.eks. også i tilfældet med USA’s næste krigsmål Iran

•  Det danske folk er som helhed fokuseret på sig selv og uden modstandskraft over for manipulation

•   Landet regeres af en koalition af højrepartier, domineret af det ekstremistiske højrefløjsparti Fremskridtspartiet (der menes dansk Folkeparti, som det fremgår senere af artiklen)

•  Der er ingen politisk opposition af betydning

•  Sammen med aviserne Ekstrabladet og Jyllands Posten har Fremskridtspartiet i 10-15 år ført en daglig hadkampagne mod indvandrere, især muslimerne

•  De svagest funderede 2/3 dele af de indfødte har herved antaget en fjendtlig holdning over for muslimer”

Men kommentaren har også følgende vurdering af intrigens mulighed for succes på længere sigt – ikke i forhold til de europæiske lande, som presses tilbage i krigsalliancen – men i forhold til de arabiske og muslimske masser, som er gået på gaderne i en voldsom manifestation af protest:

”Men måske den religiøse provokation vise sig at være kortsynet for aggressorerne. Den kan vise sig fatal for disse gangstere. Bagved eller blandet med den religiøse vrede ligger det politiske raseri over årtiers ydmygelse fra ondskabens imperium.
Det er ikke tilfældigt at de korrupte mellemøstlige regimer enten selv har arrangeret demonstrationerne eller tolereret dem for gratis at opnå en højst nødvendig popularitet. At de har delt rovet fra folkets ressourcer med gangsterne har ikke gjort dem populære og de kan kun holde sig ved magten gennem fascistisk undertrykkelse af de talrige opstande.
Den nuværende opstandelse kan udvikle sig til en akut trussel mod disse regimers eksistens og derfor mod gangsternes profit.’

Se
Everything indicates that CIA were the real sender of the provocation, a typical CIA operation

Den danske befolkning er blevet taget som gidsler for en flok reaktionære korstogskrigere i det imperialistiske USA’s og det zionistiske Israels tjeneste – med Anders Fogh Rasmussen som protektor.
Hvis noget sådant var foregået under den tyske besættelse ville ingen have været i tvivl om, hvad det var: det ville blive kaldt landsforræderi.

Netavisen 8. februar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne