Korsridder Fogh i klemme

Boykot og protester mod Danmark i den arabiske og muslimske verden

Af Klaus Riis
Opdateret 29.01.2006 kl. 19

Der er ved at komme skred i sagen om Jyllands Postens reaktionære provokation med tegninger af profeten Muhammed. Regeringen og avisen har hidtil afvist enhver kritik og forsvaret offentliggørelsen af de 12 profet-tegninger som hhv. ‘ytringsfrihed’ og ‘opdragelse af muslimer til ytringsfrihed’. Men nu er korsridder Fogh kommet i klemme.

En boykot af dansk varer breder sig hurtigt i den arabiske og muslimske verden. I flere måneder har der været højlydte protester og demonstrationer, som regeringen har ignoreret. Ambassader lukkes, parlamenter fordømmer Danmark – og det danske flag brændes af i gaderne. Tålmodigheden med den danske regering er ved at være opbrugt.

Tidligere er alle argumenter om Jyllands Postens politiske provokation, manglende respekt for religiøse følelser o.s.v. blevet pure afvist af Anders Fogh, hans regering og af en skingrende forarget Pia Kjærsgaard. Enhver kritik var simpelthen udtryk for både mangel på civilisation og forståelse af demokratiets væsen. 11 islamiske organisationer har forsøgt at bringe sagen for retten, som de fik at vide var det rette forum at prøve den ved– men domstolsvejen blev også spærret.

Men sagen vil ikke stoppe. Fogh Rasmussen og regeringens arrogante optræden, herunder hans afvisning af at mødes med ambassadørerne fra en række muslimske lande, har hældt benzin på bålet, som har bredt sig blandt troende muslimer i Mellemøsten og verden over.

Dér opfattes sagen meget enkelt: Regeringen i et land, som er allieret med USA og deltager i USA’s krig i Irak, støtter den reaktionære avis’ provokationer ved ikke at tage afstand fra den. Den fører ikke bare krig mod muslimske lande, men fører også korstog mod islam.

Hvad korstoget handler om
Klik og forstør

Reaktionen er ikke udeblevet. En boykot af danske varer breder sig. Den har ramt danske firmaer som Arla og Novo hårdt i Saudiarabien, et land som styres af et reaktionært og antidemokratisk kongehus, tæt allieret med USA’s krigskoalition – og Danmark.

Ikke mindst i de arabiske og muslimske lande, som officielt støtter de amerikansk-indsatte regeringer i Irak, herunder Ægypten, er kritikken af den danske regering kraftig. Også i Irak har der været demonstreret mod den danske regerings holdning – fra de islamiske kræfter, som ellers samarbejder med besættelsesmagten. Også præstestyret i Iran er kommet på banen.
Sagen er blevet politisk farlig.

Den norske regering har allerede undsagt et kristent norsk tidsskrift, som ville være med på spøgen og optrykte tegningerne fra Jyllands Posten. Den instruerede sine ambassadør om bl.a. at sige:
“Karikaturtegningerne i det kristne blad Magazinet er ikke konstruktive for at bygge den nødvendige bro mellem mennesker med forskellig religiøs tro og etnisk baggrund.”
Derefter opfordredes ambassadørerne til at beklage offentliggørelsen med følgende formulering:
“Lad mig gøre det helt klart, at den norske regering fordømmer enhver handling eller udtalelse, som udtrykker foragt for mennesker på baggrund af deres religion eller etnicitet.”

Senest er Anders Fogh og hans regering kommet under pres fra sine naturlige støtter: De store erhvervsvirksomheder og arbejdsgiverne. Nu koster ‘ytringsfriheden’ dem penge – og begejstringen kølnes tilsvarende.

Kernen i sagen er ikke Jyllands Postens provokation med karikaturtegningerne. Kernen er den danske regerings holdning. Ved alene at gøre det hele til et spørgsmål om ytringsfrihed og ved at fornægte, at der er tale om en provokation (der både er politisk og religiøs) har Anders Fogh og Co. bragt sig selv i en vanskelig position.

Nu forsøger Fogh-regeringen og Jylands Posten at klare sagen ved at påstå, at verdens muslimer er blevet ‘misinformeret’ (ikke mindst af danske muslimer) og ved at udtrykke vage beklagelser, hvis nogen skulle have følt sig truffet.
Men reaktionerne er ikke udtryk for ‘misinformation’ – men svar på en utvetydig og umiskendelig provokation fra den danske reaktions side.

Hvis Fogh ikke undsiger Jyllands Postens provokation nu, vil han igen bekræfte, at Danmark fører et både militært og religiøst korstog i Mellemøsten – og konsekvenserne vil være mærkbare.

Han kunne passende ved samme lejlighed erklære, at hans regering heller ikke tager det med ytringsfriheden så tungt. I Danmark skal det forbydes at bære T-shirts, der signalerer støtte til palæstinensiske eller colombianske befrielsesbevægelser.

Se også

“Jyllands Postens redaktion er en flok reaktionære provokatører”
Netavisen 29.10.2005

Fogh-regeringen sammenblander politik og religion
Af Klaus Riis, Stop Terrorkrigen 11.12.2004

Netavisen 29. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne