Krigsprotest i folketinget

Da folketinget var i færd med at begå endnu en krigsforbrydelse ved at vedtage forlængelsen af de danske besættelsestroppers ophold i Irak frem til 1. juli i år, rejste en gruppe unge aktivister sigv op på tilhørerpladserne, mens de begyndte at synge antikrigssange og fremviste deres antikrigs-T-shirts.

De otte unge krigsmodstandere blev anholdt og lod sig frivilligt føre bort af folketingsbetjente efter en kort markering.

Fredsflag over folketinget ved tidligere aktion november 2004

I en pressemddelelse før aktionen erklærede de:

“En flok unge aktivister med tilknytning til Socialistisk UngdomsFront (SUF) vil i dag (torsdag d. 26) kl. 10:30, stoppe det danske “demokratiske” folketing behandling, af den fortsatte danske deltagelse i Irak-krigen. En ting der vil få danskernes øjne op for at krigen bygger på en løgn. Og at den danske statsminister; Anders Fogh, bruger krigen som undskyldning til at skabe sig nye “venner”(Bush).

Aktivisterne vil holde mødet hen ved at synge sange for fred, en ting der er brug for i dage som disse.
Med sin fortsatte støtte til krigsdeltagelsen gør folketinget sig medansvarlig for en besættelse der har kostet over 30.000 mennesker livet. Vi fik at vide at vi skulle gå i krig for at fjerne masseødelæggelsesvåben, men med USA’s brug af hvid fosfor er hykleriet totalt, invasionen har ikke befriet nogen – tværtimod .
Det bedste bidrag Danmark kan give til freden, er ikke at deltage i krig.

Formålet med aktionen er at udsætte beslutningen om forlængelsen af de danske troppers tilstedeværelse i Irak. ”

I en tilsvarende aktion ved sidstebehandlingen af krigsforlængelsen i november 2004 kastede Ulla Røder og fire andre antikrigsaktivister løbesedler og fredsflaget ned i folketingssalen. De er senere i Københavns Byret blevet idømt en bøde på 3000 kr. hver. Denne dom søges appelleret.

Der vil formentlig også blive rejst sigtelse mod de 8 unge aktivister – for at bruge ytringsfriheden til i folketinget at protestere mod en ulovlig beslutning.

Se
Dom for protest mod Irak-krig i folketinget
Stop Terrorkrigen

Netavisen 26. januar 2006