STOP HEKSEJAGTEN PÅ EUROPAS KOMMUNISTER!

 Appel til medlemmerne af Europarådets parlamentariske forsamling
Se underskrifterne nederst

På et møde i Europarådet den 23.-27. januar 2006 skal den parlamentariske forsamling tage stilling til en resolution med titlen: ” Behovet for international fordømmelse af forbrydelser begået af totalitære kommunistiske regimer” . Forslaget er indstillet fra Europarådets komité for politiske sager og er udarbejdet af den svenske politiker Göran Lindblad.

Blandt dem, der anbefaler fordømmelsen, er medlemmer af parlamenter i lande, der i dag ikke tøver med at forfølge og fængsle ledere af kommunistiske partier og folkelige bevægelser, mens de på den anden side lukker øjnene for eller direkte deltager i forherligelsen af nazismens symboler og krigsforbrydere.

Den verdensberømte græske komponist og forfatter Mikis Theodorakis peger i en udtalelse på, at Europarådet nu vil beslutte “at ændre på historien. At forvrænge den ved at sætte lighedstegn mellem ofrene og aggressorerne, mellem heltene og de kriminelle, mellem befrierne og erobrerne og mellem kommunisterne og nazisterne”.

Nazi-Tyskland blev først og fremmest knækket som resultat af Sovjetunionens indsats, der kostede landet 20 millioner døde. Hundredtusinder af kommunister gav deres liv i kampen mod nazismen, også i Danmark, ved at sætte sig i spidsen for de folkelige modstandsbevægelser overalt i Europa.

Forslaget til fordømmelse bekymrer sig over, at “kommunistiske partier er legale og aktive i visse lande, selv om de i nogle tilfælde ikke har taget afstand fra de forbrydelser, der blev begået af de totalitære kommunistiske regimer i fortiden” og opfordrer de kommunistiske partier “til at genoverveje kommunismen og deres egen historie” . Og det fremgår af forslaget, at forbrydelserne bl.a. er et resultat af marxismens teori om eksistensen af klassekamp.

Forslaget lægger op til en skærpet forfølgelse af de europæiske kommunister, hvis de f.eks. stadig mener, at der foregår klassekamp i Europa.

Men kommunisterne har været og vil fortsat være en del af den demokratiske proces og kamp.

Forslaget til fordømmelse lægger også op til, at der nu skal iværksættes en særlig målrettet ideologisk “national bevidstkampagne” over for befolkningerne og en særlig indsats i uddannelsen af de unge generationer. Dette skal bl.a.. ske ved “. en revision af skolebøger og udnævnelsen af en mindedag for ofrene for kommunismen.” . Europarådets politikere vil kort sagt ændre Europas historie.

Hvis Europarådet vedtager forslaget, vil det tilskynde til massive overgreb mod demokrati og menneskerettigheder i form af en heksejagt på kommunister og andre folkelige og demokratiske kræfter.

Dette minder i uhyggelig grad om McCarthy-perioden i 1950ernes USA, hvor titusinder blev forfulgt på grund af deres politiske holdning. Dette undergraver fuldstændig de værdier om demokrati og menneskerettigheder, som Europarådet hævder at repræsentere og forsvare.

Den tyske præst Martin Niemüller, der selv var aktiv i modstanden mod nazismen og sad i koncentrationslejren Sachsenhausen, skrev følgende berømte digt om nazisternes heksejagter:

Først kom de for at hente kommunisterne,
men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke kommunist.
Så kom de for at hente socialdemokraterne,
men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke socialdemokrat.
Så kom de for at hente fagforeningslederne,
men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke fagforeningsleder.
Så kom de for at hente jøderne,
men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke jøde.
Da de kom for at hente mig,
var der ingen tilbage til at protestere.

Undertegnede mere end 100 personer (tidligere aktive i den danske modstandskamp, politikere, fagforeningsfolk, kunstnere, forfattere, undervisere, organisationsrepræsentanter, mv.) appellerer til medlemmerne af Europarådets parlamentariske forsamling om at afvise forslaget.


Aktive i modstandsbevægelsen under den nazistiske besættelse 1940-45

Ivan Hansen, tidligere borgmester

Frede Klitgård, formand for Aktive Modstandsfolk

Inge Nielsen, tidligere byrådsmedlem, Fredericia.

Harald Rasmussen, tidligere rektor, dr. paed., formand for Dokumentationscenter mod historieforfalskning (DmH)

Oluf Unnerup, Rudkøbing, (kz-lejr 1943-1945).


Faglige organisationer

Jan Andersen gruppeformand 3F Køge Bugt

Brian Andersen, Industribrancheformand 3F Aabenraa

Morten Bach, faglig sekretær – Sømændene 3F

Kim Brandt, formand, 3F Aabenraa

Ejvind Clemmensen , formand for LO, Randers og formand for TIB Randers

Gert Christensen, faglig sekretær – Sømændene 3 F

Arlen Carstensen, Administrationsleder, 3 f Køge Bugt

Anne Gregersen, A-kasseleder, 3F Roskildeegnen

Steen Harup, formand for malernes fagforening, København.

Verner Lundtoft Jensen, formand for Cabin Union Denmark (Cabin Attendants Union).

Henning Josefsen Overgaard, A-kasse leder, 3F Esbjerg Transport

Kirsten Klitgaard Johansen – 3F Kolding.

Mona Larsen, reg. revisor/ formand for Funktionærforeningen i RSM plus

Bent Laugesen, organisationssekretær, Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, København

Henrik Leth, formand for Dansk Metal Randers

Henrik Lippert, formand for Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, København

Hans-Jørgen Møllegaard, sekretariatsleder, Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd, TAT

Henning Olsen, faglig sekretær Dansk Metal 13

Jan Rasmussen, afdelingsformand, Autobranchens – Fagforening, Dansk Metal Afdeling 14

Politikere

Frank Aaen, medlem af folketinget, Enhedslisten.

Margrete Auken, medlem af Europa-parlamentet

Jens-Peter Bonde, medlem af Europa-Parlamentet

Per Bregengaard, medlem af Borgerrepræsentation, Enhedslisten

Jesper Schou Hansen, medlem af Borgerrepræsentationen, Venstre

Hans Halvorsen, byrådsmedlem, gruppeformand, Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe i Århus

Arne Lund, Humlebæk, spidskandidat ved kommunevalget for Enhedslisten

Rune Lund, medlem af folketinget, Enhedslisten, medlem af Europarådets parlamentariske forsamling.

Bjarne Sørensen, byrådsmedlem Horsens byråd, SF, formand for Dansk Metal Horsens

Mikkel Warming, Socialborgmester, Københavns kommune, Enhedslisten

Kunstnere, forfattere, redaktører, mv

Laila Andersson, skuespiller

Annisette, sangerinde, The Savage Rose

Nanna Brammer, cand.mag., oversætter 

Eric Danielsen, forfatter og journalist

Gunnar Fagerås, redaktør, norsk folkehøgskole

Jan Hammarlund, sanger

Frank Hasselstrøm, komponist, producerer

Katinka Haxthausen, 1.A.D filmprod.

Tork Haxthausen, forfatter, filmskaber

Anne Marie Helger, skuespiller

Finn Hermann, maler

Mogens Japsen, redaktør, tidsskriftet Ret & Vrang

Jørgen Tang Holbek, billedkunstner

John Ingolf Jensen, musiker

Marianne Knorr, skuespiller, sanger

Billie Koppel, sangerinde

Thomas Koppel, komponist, The Savage Rose

Leif Larsen, journalist og forfatter.

Eva Madsen, sanger og skuespiller.

Jørgen Madsen, redaktør, KOMMUNIST

Leif Monnerup, musiker

Marianne Mortensen, skuespiller

Jacob Moth, musiker, komponist, Axis Mundi Music,

Eigil Nielsen, psykolog

Ib Spang Olsen, tegner

Ulla Paul, kunstner

Torben Petersen , EUDEBATredaktionen, Lokalradio Helsingørkanalen

Gorm Henrik Rasmussen, forfatter

Klaus Rifbjerg, forfatter

Klaus Riis, Redaktør Kommunistisk Politik (APK),

Lukas Scherfig, sanger, guitarist, bandet “The Movement”

Carsten Rütting Schweitz, kunstmaler, formand for Den danske kunstersammenslutning, bestyrelsesmedlem i Kunstnere for Fred

Raymond Swing, forfatter

Erik Stinus, forfatter

Birthe Sørensen, redaktør, dagbladet Arbejderen.

Søren Sørensen, forfatter

Lars Ulrik Thomsen, forfatter

Per Warming, musiker

Mikael Wiehe, sangskriver, formand for Kunstnere mod nazister, modtager af svenske LO:s kulturpris 1995, m.fl.

Arne Würgler, musiker

Undervisere, konsulenter, mv.

Ellen Brun,dr.scien.soc.,skribent og debatør

Esben Skytte Christiansen, skoleleder, Qaarsut, Grønland

Jacques Hersh,dr.scien.soc, professor emeritus

Trine Pertou Mach, cand.scient.pol., programkoordinator/konsulent

Jens Müller, senior professor, Aalborg Universitet

Maj-Lis Helg-Skog, Ludvika, folkehøjskolelærer på Brunnsviks folkehøjskole

Vagn Søndergård, studielektor

Håkan Wiberg, professor, Dansk Institut for Internationale Studier

Organisationer, mv.  

Mariella Brandusa, Kunstnere for fred

Betty Frydensbjerg Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark, KPiD.

Mogens Hansen, bestyrelsesmedlem i Folkebevægelsen mod Nazisme

Tom Borsen Hansen, EC member, International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility,Board member, The Danish National Pugwash Group

Henrik Hedin, formand for Danmarks Kommunistiske Parti, DKP.

Lærke Øland Frederiksen, Rød Ungdom

Gerd Gottlieb, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

Lars Grenaa, Medlem af Forretningsudvalget i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS)

Erling Henriksen, Foreningen Grundlovsværn

Ebbe Riis Klausen, lærer, Formand for Folkebevægelsen Mod Nazisme

Mads Kissow, gymnasieelev, Den Anarkistiske Føderation

Marianne Sørup Larsen, socialrådgiver, sekretær i Dokumentationsventer mod Historieforfalskning (DmH)

Charlie Lywood, kasserer, Internationale Socialister,

Anton Nielsen, formand for Horserød-Stutthof Foreningen, FIR-Danmark

Cathrine Pedersen, formand for Danmarks Kommunistiske ungdomsforbund (DKU)

Jørgen Petersen, formand for Danmarks Kommunistiske Parti-ML, DKP-ML.

Thor Möger Pedersen, sekretariatsleder for SF’s Ungdom

Lotte Reimer, bygningsingeniør, Aberystwyth Peace and Justice Network

Sven-Erik Simonsen, formand, Dansk-Cubansk Forening

Athanasios Zikas, sekretær i den Græske forening i Danmark

Bilag
Uopfordrede underskrifter

Anne Merete Abildgaard
Hans Chr. Andersen
Jens Henneberg Andersen
Gerd Berlev
Helga Berg
Jytte Boerge
Anders Breindah
l Per Brixhavn
Berit Bro
Sven Broe
Nina Liv Brøndum
Kjeld Bøcker
Alexander Byth Carstens
Alexander Christensen
Lars Christensen
Birthe Christiansen
Jørgen Christiansen
Eva la Cour
Jeppe Trinnerup Devantié
Rolf Czeskleba-Dupont
Benjamin Egerod
Susanne Ehrenfels
Olav Elvang
Lars Emanuel
Tanja Bro Emanuel
Tomas Bjørn Espensen
Thomas Gammeltoft
Martin Alex Ganneskov
Lene Kamma Gary
Troels Glismann
Anne Haarløv Hansen
Ketty Hansen
Maria Loreto H. Hansen
Pernille Hansen
Jimi Haumann
Margit Haxthausen
Bodil Heinø
Karen Henriksen
Jannik Holtegaard
Bo Hårdellim Ingemann
Claus Holm Jacobsen
Leo Jakobsen
Albert Jensen
Carl-Aage Jensen
Charles Busk Jensen
Godfred Louis-Jensen
Maja Rymer Jensen
Nini Jensen
Poul-Henrik Jensen
Frank Johannesen
Susanne Johansen
Susanne Moth Johansen
Lotte Marie Louise Jørgensen
Linda Kjeldsen
Ole Klammer
Ulla Buus Kristensen
Frederik Weiergang Larsen
Simon Rathje Libonati
Elma Lindberg
Lise Lauritzen Loft
Jens Lund
Ulla Lund
Ole Madsen
Frederik Magnusson
Søren Nielsen-Man
Simon Marcussen
Cecilia Dybris Marini
Karsten Mathiasen
Andrea Meersohn
Anders Bjerre Mikkelsen
Ecaterina Moth
Ib Møller
Anne-Grethe Nielsen
Harry Nielsen
Inge Nielsen
Inger Nielsen
Peter Mølgaard Nielsen
Stig Nørhald
Vibeke Oestbirk
Elsebeth Pedersen
Mia Kristine Jessen Petersen
Morten Wulff Pedersen
Pia Weise Pedersen
Hans Pendrup
Ditlev Viðstein Petersen
Flemming Petersen
Harry Præstegaard
Allan Rasmussen
Jonas Rasmussen
Lilli Rodeck
Kjell Rodin
Ulla Rosenvold
Søren Saxtrup
Anker Schjerning
Elke Schynol
Lotte Seeger
Johanne Skriver
Hanne Mørk Smidt
Christian Hust Stigel
L.E.Svendsen
Kenneth Sødergren
Benny Sørensen
Elin Sørensen
Villy Frølund Thomsen
Helene Vindsmark
Magnus Ziegler
Stig Ødegaard
Inge Ørum

– End –


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne