Fingrene væk fra Iran!- Hvem truer hvem?

Af Henning Paaske Jensen
APK Arbejderpartiet Kommunisterne – Fyn.

Dagligt lanceres en mediestrøm om, at Iran vil blive angrebet af Israel og / eller USA.

Vi vænnes til en uendelig mainstream mediestrøm med krigstrommer og dæmonisering, så man afvæbnet forledes til at spørge: Hvornår sker det så?

Lige nu er det Iran, der gør brug af atomenergi og besidder en fantastisk masse tillokkende olie i undergrunden,  som står for tur. Medierne er med til at vende tingene på hovedet og kolporterer videre at nu er det Iran der er “en trussel mod verdensfreden”, Men  trusselen for verdensfreden kommer fra USA/Israel og den “koalition af villige”, som følger deres krigsambitioner og forsøg på kontrol over verdens olie og gas.

Det er som om tingene med optrapning til Irakkrigen gentager sig.
Et mediebombardement der postulerer, at det drejer sig om at forhindre dæmoners masseødelæggelsesvåben. Kan man ikke få manipuleret sikkerhedsrådet til aggression mod Iran, så er intet middel utilladeligt Så kan Israel/USA  og ”Koalitionen af de vilige” være klar til at sætte verden i brand. Så kan man angribe Iran og dets atom-installationer.

USA taler om, at de nu har et velafprøvet scenarie for brug af mini-atomvåben i deres ”præventive” strategi , og Frankrig lancerer en ny atom-militærstrategi om at slå “præventivt” til mod terrorangreb på Frankrig eller mod stop for strategiske ressourcer.
Amerikanerne udtaler, at de ikke ved, om de kan holde Israel tilbage fra angreb på Iran!

Hvad er fakta:
USA, Israel, England, Frankrig har atomvåben og truer med at være de første til at bruge dem.Iingen kan længere være i tvivl om, at overvejelserne går lige nu i forhold til Iran, men også Syrien og Nord Korea er i deres sigtekorn for på passende tidspunkt at forsøge “regimeskift” der.

Irak havde ingen masseødelæggelsesvåben, og Iran har heller ikke- men det er deres nødvendige påskud for at vildlede en verdensbefolkning og skjule konfliktens egentlige aktuelle mål: Imperialistisk kontrol med Irak, Iran og dets olie.

Disse kolonimagter tiltager sig retten til at tale om nye krige og brug af atomvåben, og vil kunne sætte angreb og krig i gang med uoverskuelige konsekvenser.

Kan almindelige mennesker, uanset hvor vi bor i verden, tillade deres nye krigsforberedelser?
Vi må vende os imod krig mod Iran eller andre og  imod dæmonisering og racisme, som krigsmagerne har så meget brug for, for ikke at blive forhindret i deres forehavender.

Hvad med at sætte fokus på Israel s atomvåben, og dets mere end 30 årig illegale besættelse og kontrol over Vestbredden og Gaza?
Hvad med at sætte fokus på, at USA opruster for at sikre sin imperialistiske førerposition i verden

Var der nogen der skulle stilles overfor FN sanktioner pga. krig og besættelse, var det først og fremmest Israel og USA. Det burde være logik.
Men sådan spiller det imperialistiske klaver og mediestrømmen ikke - i dag er det utopi.

Både Bush, Blair, Fogh og Israel burde anklages for krigsforbrydelser ved en international domstol og dømmes.

Men det er ingen utopi at vi vender os imod deres trusler, krige og besættelser.  Vender os imod  USA’s nye krigsmål,  som Danmark blot følger som en miniklon –  et Danmark med en  udenrigspolitik  udarbejdet i Washington og Mærsk-koncernen.

Der må siges fra over for sanktioner og krig mod Iran og Syrien.
Besættelsen af Irak og Palæstina må ophøre.

Netavisen 25. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne