Danmark skal holdes fri af EUs atom-politik

– Folketingets beslutning om fravalg af atomkraft skal respekteres. Verden har brug styrkelse af den bæredygtige vedvarende energi, udtaler Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU efter Chiracs offensiv for en fælles energipolitik

Når EUs finans- og økonomiministre mødes i dag, har de netop fået et memo fra den franske præsident Jaques Chirac om en fremtidig fælles energipolitik. Heri taler Chirac varmt for hvad ”atomkraften kan give til stabiliteten i EUs energiforsyning og til reduktionen af den fælles opvarmning”. 

– Der er ingen tvivl om, at den europæiske atomlobby er i fremmarch i disse kolde dage, hvor naturgasleverancerne fra øst virker usikre. Selv i kommissionen tales der varmere og varmere for mere atomkraft i unionen. Men udviklingen af en fælles energipolitik med atomkraft som omdrejningspunkt vil være et voldsomt angreb på landenes ret til selv at bestemme deres energipolitik, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

– Regeringen bør afvise, at EU skal have en egentlig fælles politik på området. I stedet bør alle lande – i Europa såvel som resten af verden – sætte langt mere ambitiøse mål for udvikling og styrkelse af moderne og effektiv, bæredygtig, vedvarende energi.

Der er en større a-kraft offensiv på vej i EU-landene. Flere lande (Frankrig, Storbritannien og Finland) er i gang med at opføre nye reaktorer Sidste efterår foreslog briterne et nyt EU-samarbejde om fremtidens energiforsyning. Det nye østrigske EU-formandskab vil gøre meget ud af sagen på et topmøde i marts. UK og Frankrig har afvist at afvikle a-kraften, og vil i stedet påtvinge den til hele unionen.

Modstanden mod a-kraft har tvunget en række lande, heriblandt Tyskland. til at beslutte at afvikle den. Men kun et enkelt land – Italien – har faktisk gjort det. Holland og Belgien har besluttet det, men Holland har nu udskudt afviklingen, og den belgiske regering pønser på det samme.

Men borgerne i EU-landene er stadig massivt imod a-kraft. Det viser en ny EU-meningsmåling Ifølge avisen Politiken:

  • 29.430 borgere i de 25 EU-lande – heraf 1.032 danskere – er blevet udspurgt om, hvilke energiressourcer Europa skal satse på i fremtiden. Kun 12 pct. svarer atomkraft.
  • Kun otte pct. af franskmændene vælger a-kraft, og i Danmark er tallet fire pct. Til gengæld vil 18 pct. af briterne og hele 32 pct. af vore svenske naboer satse på atomkraft.
  • De fleste europæere (48 pct.) vil satse på solenergi, vindenergi eller ny teknologi som brint eller miljøvenligt kul.

Se også
Atomkraft i EU – Oversigt

Netavisen 24. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne