Offentlig viden kommercialiseres

Det private erhvervslivs udnyttelse af den offentlige forskning er for alvor blevet sat på skinner efter etableringen af Danmarks største forskerpark Symbion. De større danske it- og medicinalfirmaer samt andre har i årevis haft glæde af bestilte opgaver, som unge under højere uddannelse er sat til løse til en for firmaet billig penge.

Symbion, Østerbro Kbh

I de seneste år tegner der sig et billede, hvor disse større selskaber slipper endnu billigere, samtidig med at ydelserne vokser:
– Der er et spirende samspil mellem offentlig og privat forskning, og meget tyder på, at det vil vokse i de kommende år, mener Christina Hvid, der er direktør for Symbion.

– Vi kan for eksempel mærke, at universiteterne har fået mere fokus på at kommercialisere den viden, de producerer. De har fået nye teknologioverførselsenheder, som både forskerne og vi arbejder med , udtaler hun til Metro.

Der er med Symbions realisering sat ekstra fokus på begrebet innovation, der kort forklaret betyder fornyelse, forbedring eller i industrisammenhænge produktudvikling.

Symbion bliver betegnet som ”innovationens rugekasse” med særlig fokus på it, tele, biotek, pharma og medico. I bygningen opholder sig omkring 90 firmaer, som alle er private og forventes at blive fremtidens succesvirksomheder.

De danske innovationsmiljøer har fået en voksende privat investeringslyst frem. Symbions direktør vurderer, at den nødvendige og kompetente risikovillige kapital er ved at indfinde sig, men innovationen er også finansieret af offentlig kapital:

– Der er investeret en halv milliard kroner af det offentlige, mens vi har tiltrukket 1½ milliard fra det private. Det viser, at den højteknologiske innovation er kommet godt i gear , slutter Christina Hvid.

Netavisen 6. januar 2006