EU-Kommissionen tillader GMO i økologi

EU siger nu god for genetisk forurening i økologisk jordbrug.
– Accepten er en arrogant falliterklæring over for mennesker og miljø, raser Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU

I ly af EU-borgernes travlhed ved årsskiftet har EU-Kommissionen tilladt genetisk forurening i økologisk jordbrug. Ifølge et udkast til forordning om økologisk jordbrug, som Kommissionen godkendte kort før jul , skal medlemslandene godkende økologiske varer, der indeholder en ”bagatelgrænse” på op til 0,9 pct. utilsigtet GMO (genetisk modificerede organismer). Indtil videre gælder grænsen alene for konventionelle fødevarer. Det nye udkast vil blive sendt til EUs Ministerråd i løbet af januar.

Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, er rystet over udkastet:
– Dette er en selvafslørende udvanding af EUs nuværende økologi-regler, som hidtil ikke har tilladt GMO i nogen mængde i økologisk mad. Det utilsigtede GMO-indhold opstår, fordi reglerne om ”sikker sameksistens” mellem GMO-marker og naturlige marker er en illusion.

I efteråret fik Danmark tilladelse af EU til et krav om, at gen-forureneren skal give økonomisk kompensation til landmandskollegaen , hvis mark er blevet forurenet af GMO-frø eller -pollen.

– Er det nu, vi skal være taknemmelige? Penge sikrer jo ikke bevarelsen af vores vilde flora og naturlige afgrødesorter på sigt. Afgørelserne i efteråret og ved årsskiftet viser, at man i EU er lullet ind i tomme ord, der hverken har rod i forsigtighedsprincippet eller i de biologiske realiteter, siger Ditte Staun

– At kalde det en bagatelgrænse er også arrogant over for dem, der vil undgå GMO af etiske grunde og over for bl.a. de folk i Latinamerika, som lider under dyrkning af soja, der i vidt omfang er gensplejset og bliver eksporteret til EU. Sojamarkerne har beviseligt krævet store skovafbrændinger og skabt fejlernæring hos de lokale småbønder og indbyggere, herunder børn fra de indianske Guarani- og Kaiowa-stammer i Brasilien, oplyser Ditte Staun, og tilføjer:

– Folkebevægelsen mod EU kræver at man respekterer og retter sig efter budskabet fra det klare flertal af borgere i EU-landene, der hverken ønsker konventionel og slet ikke økologisk mad forurenet med GMO.

Info fra Kommissionen om udkastet: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1679&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Selve udkastet er bl.a. på:

http://www.oeko-kontrollstellen.de/dokumente/63847-EN-final_for_oral_procedure.pdf

Se også

380.000 EU-borgere syge af madinfektioner
Netavisen 05.01.2005

Alvorligt GMO-svigt
Netavisen 17.09.2005

Uvidenskabeligt og miljøskadeligt GMO-tyranni
Netavisen 04.09.2005

Netavisen 5. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne