380.000 EU-borgere syge af madinfektioner

I 2004 blev mere end 380.000 europæere syge af forurenede fødevarer. Det fremgår af en ny rapport fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Den er lavet i tæt samarbejde med Zoonosecentret ved Danmarks Fødevareforskning.

Salmonella

Rapporten beskriver forekomst og tendenser for 11 zoonoser i de 25 medlemslande i EU samt Norge. Zoonoser er infektionssygdomme, der overføres fra dyr til mennesker. Smitten sker ofte via forurenede fødevarer. Langt de fleste infektioner skyldtes salmonella og campylobacter. Sygdomsfremkaldende Listeria-bakterier var ansvarlige for flest dødsfald.

Rapporten konkluderer, at det går fremad med fødevarehygiejnen i Nordeuropa, mens det ser sort ud i Sydeuropa og særligt dystert i Østeuropa.
Blandt EU’s gamle medlemslande har der i en række år været færre Salmonella-infektioner hos mennesker. Det gælder især for de lande, der har lavet kontrolprogrammer for Salmonella i fjerkræ, som producerer æg til konsum.
I Danmark har faldet i antallet af infektioner forårsaget af æg været markant. Men i mange af nye medlemslande og i Sydeuropa er smitte herfra stadigvæk et stort problem.

Se også

EU-Kommissionen tillader GMO i økologi
Netavisen 05.01.2005

Netavisen 5. janaur 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne