Havnedirektiv er grundstødt – men ikke sænket

EU’s havnedirektiv, der har til hensigt at give de i forvejen forgyldte redere mulighed for en ekstraprofit ved at lade underbetalte søfolk laste og losse skibe, ser ud til igen at gå på grund. Tre parlamentsudvalg har under stort pres fra de europæiske havnearbejdere bremset direktivet. Senest har EU-parlamentets transportudvalg besluttet at vende tommelen nedad.

Folkebevægelsen mod EU’s blad Folk i Bevægelse vurderer, at direktivet ved parlamentets behandling i januar forventes at kuldsejle, hvilket i givet fald må betegnes som en sejr for ikke bare de fagligt aktive europæiske havnearbejdere, men for alle europæiske arbejdere. Talsperson for Folkebevægelsen mod EU, Karina Rohr Sørensen, udtrykker det således:

– Forslaget undergraver de aftaler og ordnede forhold, som arbejdsmarkedets parter i havnene er enedes om. Det skal EU holde fingrene fra. For det andet er forslaget i sig selv en hån mod al demokratisk tankegang, da det blev genrejst af kommissionen mindre end et år efter, at parlamentet havde stemt direktivet ned første gang.

Kommissionens iver for at gennemføre direktivet i en eller anden form understreger, hvor stor en betydning det har. Det er derfor alt for tidligt at erklære direktivet for sænket, også selv om EU-parlamentet måtte kuldsejle det i januar.

Det upopulære havnedirektiv står heller ikke alene – det er et led i den samme deregulering af arbejderrettigheder, som ‘servicedirektivet’ – Bolkestein-direktivet – er udtryk for.
På trods af voldsom modstand fra de europæiske arbejdere presser EU videre på for at gennemtvinge begge dele.

Se også

Bolkestein i stormvejr
Kommunistisk Politik 25, 2005

Netavisen 31. december 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne