Det er ikke vores krig

Af Gerd Berlev
Kommunistisk Politik 25, 2005


Demo mod Bush 6. juli 2005

Sammen med 100.000 amerikanske soldater og soldater fra den velvillige ‘koalition’ er nogle tusind danske unge sendt til Irak for at dræbe og blive dræbt i en krig for det amerikanske imperium. Irak har den næststørste olie-reserve på jorden. Landet er blevet udvalgt til destruktion, fordi det irakiske folk vovede at nationalisere olien og andre naturressourcer. Alle forklaringer, de krigsførende regeringer har givet på krigen, er blevet afsløret som løgne.

Intet demokrati er opstået. Tværtimod. Landet er ødelagt. Forsyningen af elektricitet, mad, medicin og drikkevand – alt sammen nødvendigt til livets opretholdelse – ligger i ruiner. Over 2.000 amerikanske, britiske og danske soldater er dræbt, og 20-30.000 er alvorligt såret. USA’s regering har brugt 300 mia. dollars til denne aggressionskrig. Det er over 200 mio. dollars hver dag. Også den danske regering har brugt penge på krigen.

Krigen og besættelsen af Irak kan ikke ses isoleret. USA forsøger aktivt at tilintetgøre enhver regering, der modsætter sig imperiet. Folkene i Irak, i Palæstina, i Haiti, i Venezuela, på Cuba og på Filippinerne gør modstand, og vi må alliere os med dem. Irakernes modstand er del af folkenes verdensomspændende bestræbelser på at leve uden fremmed overherredømme, uden militære eller økonomiske trusler.

I USA bevilliges grænseløse midler til krigsførelse, mens der gennemføres massive nedskæringer af sociale ydelser. Af USA’s planlagte nedskæringer på 50 mia. dollars i næste finansår rammer over en tredjedel de unge.

I Danmark skærer Fogh-Pia-regeringen ind til benet på alt, der kan fordyre arbejdskraften: uddannelse, understøttelse, pasning af børn og gamle, hjælp til flygtninge, syge og handicappede, fritidsbeskæftigelser, kunstnerstøtte og alle former for offentlige ydelser. Alle steder pålægges øgede brugerbetalinger og transportomkostninger osv. som skjulte skatteforhøjelser, og kommunerne holdes i en økonomisk skruestik, så de ingen muligheder har for at ændre forholdene. Imens stortrives virksomhederne og stor-aktionærerne, udgifterne til politi og fængsler og ‘krig mod terror’ vokser, og universiteter og forskningsmidler målrettes mod erhvervsliv og våbenproduktion.

Krigen er en racistisk krig. Bush-administrationen dæmoniserer arabere og muslimer. Det samme gør Fogh-Pia. Det er også en racistisk krig, fordi de amerikanske militærudgifter hentes fra afrikansk-amerikanske, latinoer og andre undertrykte samfundsgrupper og går direkte i kassen hos erhvervs- og bankvirksomhederne. Bush-administrationen skar hundreder af millioner dollars fra orkan- og stormflodshjælpen og reparationen af digerne i New Orleans mellem 2001 og 2005 og overførte disse ressourcer til den såkaldte ‘krig mod terror’.

Mobiliseringen mod krigen og besættelsen skal ikke kun rettes mod Fogh-Pia-regeringen. Det er ikke gjort med at fjerne den regering. Socialdemokratiet og de Radikale vil nok trække tropperne hjem, men de vil ikke standse Danmarks deltagelse i ‘krigen mod terror’. Danmark vil fortsat være en del af EU’s oprustning og NATO-alliancen, og de vil fortsat tillade våbenproduktion og deltagelse i stjernekrigsprojektet bl.a. via Thulebasen. Alt sammen vigtige brikker i USA’s kamp for kontrollen med olien og verdens ressourcer og verdensherredømmet. S og R vil fortsætte politikken for skærpet terrorlovgivning og racistisk behandling af flygtninge og indvandrere.

Forgyldningen af ‘erhvervslivet’ vil fortsætte på bekostning af arbejderklassen. Vi får ingen fred og ingen forbedrede forhold for arbejderklassen, før kravene stilles fra gulvet.

I begyndelsen af januar indkaldes til stormøder som forberedelse til årsdagen for angrebet på Irak. Der lægges op til demonstrationer over hele Danmark. Jeg opfordrer alle til at møde op i den nærmeste by, deltage i mobiliseringen til demonstrationerne og styrke opbygningen af bevægelsen med anti-krigs grupper overalt i lokalsamfundene.

Jeg synes, der skal være masser af krav som f.eks. ”Penge til uddannelse, ikke til soldater og angrebsvåben” ”Stop krigen i Irak, alle tropperne hjem, nu” ”Ingen dansk deltagelse i internationale krigs-operationer” ”Stop truslerne mod Venezuela, Cuba, Iran og Nordkorea” ”USA ud af Thule-basen” ”Stop den racistiske offensiv mod indvandrere” ”Et samfund for mennesker, ikke for profit” ”Nej til terror-lovgivning og terror-lister” . Nu kan det være nok.

Stormøder i Nej til krig i januar:

København: Onsdag den 11. januar kl. 19 i medborgerhuset Blågården, Blågårdsgade 3.

Odense: Torsdag den 12. januar kl. 19 i Ungdomshuset.

Århus: Tirsdag den 17. januar kl. 16.30 på Hovedbiblioteket.

Netavisen 25. december 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne