Bonusfest til akademikere

Forskellige aflønningsformer har altid tjent til at splitte arbejdere og deres nære allierede. Aktieoptioner, bonusordninger, præstationsløn eller andre former for fedterøvstillæg vil kombineret med funktionærstatus og forskellige grader af ansættelsessikkerhed til hver en tid være basis for at spille de ansatte ud mod hinanden.

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Dansk Handel & Service (DH&S), som lægger speciel vægt på bonusordninger, så er disse steget betydeligt. På blot fem år er antallet af privatansatte jurister og økonomer, som er direktører, stort set fordoblet.

Størrelsen af bonussen er også afhængig af, hvor højt oppe i hierarkiet man er placeret. Direktørerne får i gennemsnit udbetalt 190.000 kroner, cheferne får 80.000 kroner, mens medarbejderne i gennemsnit får 40.000 kroner.

Store fagforbund er tilsyneladende tilfreds med bonus som princip.
DJØF’s formand, Finn Borch Andersen, er ikke bekymret over forskellen. Han siger, at han ville blive bekymret, hvis der skete en lønoverførsel fra medarbejdere til direktører:
– I DJØF er der en positiv stemning for bonus og gratialer, hvis bare medlemmerne har en fast månedsløn, der kan dække de faste udgifter.
HK/Privats næstformand, Bjarne Nielsen, smiler og siger tak på medlemmernes vegne (mediegrafikerne, red.), hvis de – f.eks. som det netop er sket på Aller – får udbetalt en bonus på 20.000 kroner. Men han slår fast, at det ikke medfører mindre lønkrav.
– Tværtimod. Hvis det sker alt for ofte, vil vi nok tage det som udtryk for, at vi har krævet for lidt .

Dansk Metal er i princippet positiv over for bonusordningerne, men på medlemmernes vegne føler forbundssekretær Kjeld Bækkelund Hansen sig forbigået, da der kun sjældent er bonusfest for Metals medlemmer:

– Så det klinger lidt hult, hvis tillidsmanden skal slås for hver en 25-øre til lønforhandlingerne, og vi samtidig ved, at virksomheden har udbetalt en kæmpebonus til ledelsen .

Netavisen 22. december 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne