Stop Bolkestein!

NEJ til et EU der går socialt baglæns !
NEJ til et EU der går baglæns på uddannelsesområdet!

På foranledning af det tidligere EU-kommissionsmedlem Frits Bolkenstein (en hollandsk liberal) er et EU-direktiv (EU-lov) om den fri bevægelighed af tjenesteydelser inden for Den Europæiske Union nu under debat.

Hvis det vedtages, vil dette EU-direktiv gøre alle tjenesteydelser i Unionen til handelsvarer. Det vil betyde, at grundlæggende sektorer som kultur, uddannelse, sundhedspleje og alle serviceydelser, som er knyttet til de nationale sociale velfærdssystemer, kan udsættes for de samme former for økonomisk konkurrence som kommercielle varer.

Denne forvandling til handelsvarer vil uundgåeligt føre til en forringelse af pensionssystemer, velfærds- og sundhedsydelser til fordel for privat forsikring. Den vil også indeholde en deregulering af vores uddannelsessystemer og enden på enhver form for kulturel mangfoldighed.

Desuden vil gennemførelsen af dette direktiv også bringe arbejdernes rettigheder, som de er fastsat i de nationale lovgivninger i unionslandene, i fare.

Siden marts i år har en række politiske partier og en stor mængde nationale og EU-baserede organisationer (fagforeninger, faglige sammenslutninger o.s.v.) slået alarm og opfordret alle progressive kræfter til at gøre en fælles anstrengelse for at bekæmpe dette direktiivudkast, som repræsenterer et tilbageskridt for de sociale rettigheder.

Til trods for disse bestræbelser synes et meget stort flertal af medlemslandene at være for en hurtig vedtagelse af dette direktiv. Da enstemmig godkendelse ikke er nødvendig for denne beslutning, kan ingen enkelt regering, og endnu mindre et politisk parti, forhindre vedtagelsen af dette direktiv.

Kun en samlet anstrengelse fra civilsamfundets side i Unionen kan forhindre denne udvikiling.
Vi må handle hurtigt!

Vi opfordrer jer derfor til at sige klart Nej til et socialt dereguleret EU ved at underskrive den elektronisk underskriftsindsamling på denne hjemmeside …

www.stopbolkestein.org

Skriv under her (engelsk)

Netavisen 20. december 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne