Dommens dag for aktivering

Sidste mandag måtte Johan Møller Nielsen på vegne af 37.259 tvangsaktiverede kontanthjælpsmodtagere modtage højesterets dom efter fem års retssag. Dommen fastslår, at Køge kommune var berettiget til at til slå kassen i, fordi Johan Møller Nielsen nægtede at blive aktiveret, da han – med rette – betragtede det som tvangsarbejde.

Højesteret har dermed stadfæstet landsrettens dom fra 2002, hvilket faktisk gav sig selv på forhånd, idet dommen har betydning for 183.395 potentielle tvangsarbejdere. Så mange kontanthjælpsmodtagere var der nemlig i Danmark pr. 30. juni 2005, heraf omkring 20 pct. i aktivering.

Absurd nok bekræfter dommen netop, at aktivering ER tvangsarbejde, idet alternativet er den sikre sultedød.

Johan Møller Nielsen følte sig i år 2000 ydmyget ved for sin bistandshjælp at blive sat til at stable brænde og male et hus, der i øvrigt ikke trængte til maling. Det var så meningsløst, at han valgte at nægte at udføre arbejdet, hvorfor Køge kommune prompte smækkede kassen i.

Hans forsvarsadvokat har peget på, at det ulønnede job heller ikke optjener pension eller feriepenge, hvilket hævdes i strid med grundloven og menneskerettighederne.

Netavisen 12. december 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne