Grønland uden is – Danmark/England mm under vand – Polarklima i Nordeuropa i 1300 år

FN’s klimakonferece
Kommunistisk Politik 24, 2005

Den 4. december var mere end 100.000 mennesker på gaden i mere end 30 lande i protest mod den manglende indsats mod den globale opvarmning – drivhuseffekten – som vil få dybtgående konsekvenser for fremtiden. I Montreal, Canada, var der mere end 30.000 på gaderne, i London mere end 10.000 i den første koordinerede verdensomspændende miljøprotest nogensinde.

Den første samtidige globale masse-miljøprotest
Montreal, Canada

Protesten rettede sig ikke mindst mod den amerikanske præsident Bush, som ikke bare afviser at underskrive Kyoto-protokollen, men i det hele taget afviser at reducere CO2-udslippet og opstille nye målsætninger, når de nuværende (utilstrækkelige) udløber i 2012.
Demonstranterne bar bl.a. billeder af Bush og Blair med påskriften ‘Klimaforbrydere’.

Anledningen var starten på FNs 11. klimatopmøde i Montreal, Canada med deltagelse af mere end 10.000 politikere og embedsmænd fra 180 lande, som har sat den globale opvarmning og udslippet af drivhusgasser i fokus.

I Danmark var der symptomatisk nok ingen demonstration. Det afspejler mere at den eksisterende ‘miljøbevægelse’ har valgt aktionerne og masseprotesten fra til fordel for ‘påvirkning af politikerne gennem dialog’ og bibevarelse af offentlige tilskud. Med Fogh-regeringens og Bjørn Lomborgs arbejde for at forhindre at de akutte og fremtidstruende miljøproblemer sættes på den internationale dagsorden, var der ellers al mulig grund til at mobilisere folket – udover den kendsgerning, at Danmark trues af de voldsomme klimaforandringer, der allerede finder sted.

Overskriften på denne artikel siger noget om udsigterne – men kun en lille del.
I tiden op til topmødet er der kommet en række stærkt foruroligende forskerrapporter, som slår alarm angående den globale opvarmning: Det store tøbrud er i fuld gang og accelererer. De grønlandske gletsjere er måske på vej til uigenkaldelig nedsmeltning.

Vandstanden i havene vokser 2 gange så hurtigt som for 150 år siden (nu 2mm om året). Drivhusgasserne er på det højeste niveau i 1000er af år. Den globale opvarmning, temperaturstigningen, klimaændringerne og nedsmeltningen af is-områderne er et ubestrideligt faktum.

Og for første gang nogensinde har forskere bevist, at Golfstrømmen er stærkt svækket – med 30 procent siden 1992! Det er den, der sikrer at Nordeuropa, som deler breddegrad med Sydgrønland, hidtil har undgået ekstremt hårde isvintre. De er nu på vej.

En rapport op til topmødet fra FN-organisationen WHO fortæller, at klimaforandringerne allerede har haft omfattende konsekvenser i form af hedebølger, kuldebølger, flodbølger, epidemier og meget mere. De sætter deres tydelige spor i dødstal og sygdomsstatistikker verden over.

Klimaforandringer rammer – som alle menneskeskabte katastrofer – umiddelbart de fattige og dårligst rustede lande hårdest.
Men WHO udpeger Europa som et område, der i særlig grad er i farezonen. De hastigt stigende gennemsnitstemperaturer på det europæiske kontinent som følge af den globale opvarmning er en direkte trussel mod de 900 millioner europæere. WHO påpeger, at i 2003 døde mindst 35.000, navnlig franskmænd, i den værste hedebølge, der nogensinde er registreret i Europa. Og fra 1995 til 2004 oplevede regionen tredive større flodbølger, der dræbte mindst 1.000 mennesker og påvirkede 2,5 millioner liv.

Ifølge WHO’s målinger vil det sydeuropæiske klima med tiden blive mere tørt, mens Nordeuropa i stigende grad vil opleve varmere og mere vådt vejr. Europa som helhed vil opleve flere hedebølger, tørker og massivt regnfald. Samtidig (og det har WHO-rapporten ikke med) trues Nordeuropa med isvintre som følge af svækkelsen af Golf-strømmen.

Miljøkatastroferne som følge af den globale opvarmning, forurening, forgiftning og rovdriften på naturen er et resultat af kapitalismens vilde profitjagt. De kapitalistiske politikere i Montreal vil snakke og opstille målsætninger – og katastrofen vil fortsætte med at udvikle sig.
Derfor må vi på gaden for at redde planeten – også i Danmark.

Netavisen 7. december 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne