Farvelfærds -rapport

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 24, 2005

Velfærdskommissionen har barslet med deres berømte Velfærdsrapport. Kommissionen har været drægtig i flere år, men jorden skulle også gødes først. Der er tale om det ene store bedrag, der har afløst det andet.

Selve betegnelserne: Velfærdskommission og Velfærdsrapport er i sig selv direkte i modstrid med den øvelse, som kommissionen er blevet bestilt til at lave. Indholdet er nyliberalistisk råkapitalisme, men sælges under falsk varebetegnelse: velfærd!
Det er bedrag.

Konklusionerne var bestemt på forkant. Det resterende er skuespil for folket kombineret med en god portion ”videnskabelige analyser”, som selv en folkeskoleelev kan pille fra hinanden.

Rapporten bygger for eksempel på den påstand, at efterlønsordningen betyder, at den danske arbejdsstyrke i løbet af 30 (siger og skriver tredive!) år er formindsket med 300.000.

I øjeblikket står 8-900.000 i den erhvervsaktive alder uden for arbejdsmarkedet. Hvori består bekymringen eller problemet, ud over de problemer, som de 8-900.000 har? Er det et problem at reducere antallet af mennesker på overførselsindkomster med 300.000 – bortset fra at 30 år er for langsomt? Desuden står der millioner af østeuropæere parat til at træde ind på det danske arbejdsmarked til overenskomstmæssig løn!

Analyserne er svindel og humbug samt bedrag.

Den årelange drægtighedsperiode har med statsministerens egne ord skulle tilsidesætte indgreb på det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske område, indtil rapporten forelå, men masser af overgreb er uanfægtet blevet ført igennem alligevel. Dertil kommer, at befolkningen i den grad er blevet pumpet med misinformationer og løgne for at sikre sig det bedst mulige afsæt for de reaktionære konklusioner, der skal sikre belæg for drastiske nedskæringer.

Processen har været et bedrag.

Den har tilsyneladende været effektiv: LO’s magasin Ugebrevet A4 har fået Gallup til at foretage en undersøgelse, hvoraf det fremgår, at 80 pct. erklærer sig enige i behovet for reformer. Forskellige flertal af de adspurgte er positive over for forskellige forringelser i for eksempel efterlønsordningen samt udsættelse af pensionsalderen. Som Ugebrevet A4 selv skriver: ”Flere års modning af danskerne har virket.”

Reformerne må dog ikke gå for vidt: 70 pct. er imod en afskaffelse af efterlønnen, og store flertal vil ikke have mere brugerbetaling for sundhedsydelser eller stramning af SU’en.

Timingen af rapportens udgivelse er heller ikke en tilfældighed. I den forbindelse er det kun en lille sidegevinst, at OECD netop har udgivet en rapport, der konkluderer, at Danmark bør afvikle efterlønsordningen. Det afgørende moment i udgivelsestidspunktet er ”modningen” ikke bare af befolkningen, men så sandelig også af de kongelige danske Socialdemokrater.

Helle Thorning-Schmidt er skam blevet mere og mere forhandlingsvillig, i takt med at hun endnu ikke har fået et ord at skulle have sagt, siden hun trådte til som formand. Det er et problem i betragtning af, at hun blev valgt på at ville og kunne levere resultater ‘hen over midten’. Det er ikke for ingenting, at hun også bærer øgenavnet Duracell-kaninen, idet hun i sin forhandlingsiver aldrig bliver træt af at løbe hovedet ind i en lukket dør til statsministeriet.

Gucci-damen sendte da også allerede et klart signal til statsministeren på Socialdemokraternes kongres i september, da hun med det mest arrogante spørgsmål inviterede til forringelse af efterlønsordningen:
- Vi beder de mennesker, der har fået en gratis akademisk uddannelse med fem års SU og et fjumreår oveni, om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet i fremtiden. Er det virkelig for meget forlangt?

Det er en nydelig retorik, i betragtning af at akademikerne på efterløn kun udgør 2,6 pct., mens Socialdemokraternes forringelse af ordningen vil ramme mange.
Det vil VK-regeringens reformer også!

Det kan være, at Fogh vælger den ”nænsomme” metode, hvor de bliver indført gradvist over en længere periode, men det kommer til at slå under alle omstændigheder.

Det kommer nemlig til at dreje sig om stort set samtlige grupper: Reduktion af folkepensionen, udskydelse af pensionsalderen. Efterlønsordningen, børnechecken, varmetilskud og boligsikring er udsatte mål.
Man kan roligt sige, at rapporten skyder med spredehagl mod de allersvageste i samfundet.

Netavisen 12. december 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne