Århus Politi angriber venstrefløjen i stedet for at stoppe nazivold

Århus Politi kan ikke finde ud af at opklare nazioverfald og hærværk mod venstreorienterede, selvom der findes mange vidner, der kan udpege overfaldmænd og rudeknusere på Café Oscar, som kommer fra det nazistiske miljø omkring gruppen White Pride og Dansk Front.

Chefkriminalinspektør Allan Lund erklærer:
”Vi er stadig i tvivl om alt dette kan være iscenesat af nogle helt andre. Hvad der er hoved og hale i hele denne sag, ved vi simpelt hen ikke”.
Det er sandsynligvis de overfaldne selv, er en af hans teorier. Grundlæggende set mener han, at der er tale om en ‘bandekrig’.

Stop nazivold!
Demo i Århus 3.12.2005

I stedet for at opklare og stoppe nazivolden, der fortsatte med rudeknusning i Café Oscar i Mejlgade efter den store antinazistiske demonstration i lørdags, er Århus Politi gået til angreb på de overfaldne og venstrefløjen. Til Jyllandsposten siger chefkriminalinspektøren (7.12):
– Det er politiets klare opfattelse, at de forurettede har mere fokus på at komme i medierne, end i at sagerne bliver opklaret.

Århus Politi køber således det nazistiske postulat om, at overfaldene er en reaktion på ‘terror fra venstrefløjen’. Det minder om polititeorierne omkring det stadig uopklarede nazistiske bombemord på antifascisten Henrik Christensen og raseringen af IS’ daværende lokaler i Søllerødgade i København den 16. marts 1992. Også dengang fokuserede politiet på, at det var var ofret og hans kammerater, som stod bag!

I Århus er sagen krystalklar: De nazistiske bøller har ikke bare gentagne gange knust ruder i Café Oscar. En flok på 10-15 stykker overfaldt et antifascistisk møde i cafeen den 29. november og bankede to af deltagerne, heriblandt Hans Jørgen Vad, lokalpolitiker fra Enhedslisten. Efter demonstrationen lørdag den 3. december prøvede en tilsvarende bande igen at trænge ind i Café Oscar, men måtte ‘nøjes’ med at knuse ruderne, da de ikke kunne komme ind.

Nazibøllerne i ‘Dansk Front’ lægger ikke skjul på, hvem der står bag overfaldene. I en meddelelse på deres hjemmeside hedder det:
– Så lang tid Antiracistisk Netværks grupper ikke åbent erklærer deres bandekrig mod patrioter for stoppet, kan Dansk Front ikke forhindre patrioter i at tage sagen i egen hånd.

‘Bandekrigen’ er nazisternes postulat. Som trænede kriminelle har de et ‘alibi’ i orden: Det er i virkeligheden dem, der er ofre for ‘rød terror’.

Gennem længere tid har de forberedt angreb på den århusianske venstrefløj, bl.a. har de infiltreret, overvåget og fotograferet møder, og begået hærværk i det skjulte. Med det brutale overfald på det antifascistiske møde i Café Oscar i sidste uge har de kastet masken og forsøger sig med åben naziterror i SS-stil fra 30ernes begyndelse i Tyskland.

I deres syge forestillingsverden er det forspillet til en ‘racekrig’ fra naziside med overfald og progromer mod indvandrere. Venstrefløjens antifacister står i vejen for det, mener de.

Chefkriminalinspektør Allan Lunds udfald mod venstrefløjen tilbagevises over en bred front
I en pressemeddelelse fra Enhedslisten hedder det, at Enhedslisten tager ‘på det skarpeste afstand fra Århus Politis forsøg på at lave politik på den højrerabiate vold i Århus, og forsøgene på at mistænkeliggøre venstrefløjen’.

Jørgen Arbo-Bæhr, MF for Enhedslisten, sigerr:
– Det er langt ude, at Århus Politi beskylder Enhedslisten for at stå i vejen for en opklaring af højreekstremisternes vold og hærværk. Vi har kun én interesse – at få forbrydelserne opklaret, ikke mindst set i lyset af, at det var en af vores medlemmer, der blev overfaldet.

Han tilføjer:
– Det virker som Århus Politi med de seneste udtalelser forsøger at tørre weekendens politifadæse af på venstrefløjen. I stedet for åben at erkende, at det er Århus Politis der har ansvaret, for at højreekstremister lørdag nat for anden gang angreb Cafe Oskar.

Per Nielsen fra DKP/ML i Århus, der driver Café Oskar, siger til Politiken:
– Det er en underlig melding. Jeg ved, at flere går og venter på at blive kaldt ind på Politigården for at udpege gerningsmændene på fotos. Politiet har fået navne på alle, der var til stede, og vi vil alle hellere end gerne hjælpe til opklaringen af de ubehagelige angreb.
Han var til stede ved overfaldet på mødet og er selv blevet afhørt.

Talsmanden for Antiracistisk Netværk, Peter Hegner Bonfils siger til samme avis:
– Der er overhovedet ikke tale om nogen bandekrig. Vi fører i hvert fald ikke nogen krig mod Dansk Front, det er dem, der har overfaldet os. Antiracistisk Netværk har intet at gøre med den voldshændelse, der fandt sted 23. november.

Nazisterne hævder, at en af dem blev overfaldet af en deltager på et møde i Antifascistisk Netværk på Hovedbiblioteket i Århus. Nazisterne skulle angiveligt have sendt en person ind på dette møde for at infiltrere det, men han blev afsløret, stak af – og påstår efterfølgende at være blevet overfaldet.

White Pride har en historie med vold mod venstrefløjen i Århus, som går tilbage til 1994.
Ifølge Århus Politi selv står de 25 mest aktive i White Pride for 21 sigtelser for vold, 33 sigtelser for overtrædelse af politivedtægten og 4 sigtelser for overtrædelse af våbenloven.

Se Politiets Rapport om bekæmpelse af hooliganisme i Danmark side 15, på www.politi.dk

Der foreligger ingen domme eller sigtelser for vold mod nogen gruppering på venstrefløjen i Århus.
Århus Politis manglende evne og vilje til at opklare og stoppe nazivold er forbløffende.

Ifølge international ret er nazisme og fascisme en kriminel ideologi og politik, som fører til mord og terror. Derfor blev nazipartierne og nazipropaganda forbudt efter 2. verdenskrig. I Danmark blev nazistpartiet også opløst.
Nazistiske og fascistiske organisationer er gennem en årrække blevet genopbygget i mange lande. I Danmark mener de sig åbenbart stærke nok til at starte åben terror mod venstrefløjen.

Både den nuværende liberale lovgivning over for nazisme og racisme og politiets indstilling om at der er tale om en bandekrig mellem to ekstremer gør det alt for let for dem.

Kravet om forbud mod nazistiske og fascistiske partier og propaganda er blevet rejst gennem en årrække af antifascistiske kræfter som veteraner fra den danske modstandskamp, af Folkebevægelsen mod Nazisme (FMN) www.imodnazi.dk , af DKP/ML i sin tid og APK i dag, og af mange andre som advokat Bjarne Overmark fra Beboerlisten i Randers.
Men det er blevet afvist af samtlige folketingspartier, der begrunder det med forsvar af ytringsfriheden. Det er ikke engang lykkedes at stoppe den statsfinansierede naziradio i Greve, selvom regeringen forlængst har erklæret, at den ville blive lukket.

Nazisterne spreder uhindret deres kriminelle propaganda på talrige måder – fra løbesedler til æteren og internettet. Resultatet bliver uvægerligt terror mod venstrefløjen og racistiske overfald.

Venstrefløjen har ikke kunnet samles om at skabe en bred bevægelse for at få nazismen genkriminaliseret i konkret lovgivning. Enhedslisten har tilmed udtrykt sympati for Dansk Folkepartis forslag om at afskaffe den vageog ineffektive racismeparagraf.

– Der er grund til at tage den højreekstremistiske vold meget alvorligt. Ikke kun af politiet, men også af politikerne. Det er alvorligt problem, når forsamlingsfriheden er truet, siger Keld Hvalsø Nedergaard, byrådsmedlem for Enhedslisten Århus nu. Enhedslisten i Århus vil tage initiativ til en kommunal kampagne mod højreekstremistisk vold.
– Vi skal have skabt klarhed over politiets indsats. Vi kan konstatere, at indsatsen indtil nu ikke har forhindret gentagne politiske overfald fra højreekstremistiske grupper. Vi må finde ud af, hvad der har manglet i politiets indsats, fortsætter han.

Det er fuldstændig rigtigt, men der er også grund til at gribe i egen barm – og gøre kampen mod nazisme og fascisme mere omfattende og konsekvent. Erklæret antifascistiske kræfter som Enhedslisten, Foreningen Demos, dele af Antiracistisk Netværk, Minoritetspartiets Rune Engelbrecht Larsen har mere eller mindre lidenskabeligt forsvaret nazisternes og fascisternes ytringsfrihed og dermed splittet og svækket kampen mod nazi. De bør ganske enkelt benytte den nazistiske eskalation i Århus til at revurdere deres holdning.

Også i andre lande som i Tyskland rejses kravet om forbud mod nazisme med fornyet styrke i øjeblikket.

Antifascistisk moddemonstration i Berlin 8. maj 2005:
Forbyd alle fascistiske organisationer NU!

Se
Nazi-march stoppet af anti-fascister i Berlin

Det ville unægteligt gøre det noget sværere for nazister og fascister og noget nemmere for andre, selv et tungnemt og fordomsfuldt århusiansk politi, hvis naziorganisationer og fascistpropaganda også rent lovmæssigt blev placeret som det, det er: forbrydelse maskeret som politik, kuvøser for højreorienteret terror.

Se også

Arbejderpartiet Kommunisterne: Nazi skal stoppes
Kommunistisk Politik 24, 2005

Politi: Venstrefløj udnytter overfald
Jyllandsposten 7,12,2005

Netavisen 8. december 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne