Nazi skal stoppes

Af Arbejderpartiet Kommunisterne


Fra den antinazistiske demo i Århus 3.12.2005

Det nazistiske overfald på venstrefløjsfolk ved et lukket møde i Århus i sidste uge og de gentagne angreb på mødestedet Café Oscar har krævet og fået et hurtigt og klart svar: Vi – og det er århusianerne og hele det normale Danmark og alle normale danskere – vil ikke finde os i nazivold.

Nazisterne skal stoppes – og de skal stoppes af den brede folkelige modstand, men vi stiller også krav om en effektiv indsats fra politiets og det officielle Danmarks side mod nazivolden.

Det er forbløffende, at Århus politi ikke har kunnet arrestere og rejse tiltale mod hele den gruppe, der har deltaget aktivt i overfald og hærværk – og har nøjedes med et par anholdelser.

Begivenhederne viser, at Århus med Dansk Front og White Pride er blevet et forsøgsområde for en længe planlagt nazitaktik: at ‘tage magten i gaderne’ og påbegynde terroroverfald mod venstrekræfterne for også at kunne optrappe voldelig racistisk terror.

På de nazistiske hjemmesider kan denne taktik aflæses. Hadet mod muslimer og opfordringer til racekrig ledsages af et fuldstændig konsekvent forsøg på at fremstille venstrefløjen, kommunister og de aktive antifascistiske og antiracistiske kræfter som ‘voldelige’, som ‘rødfascister’.
De støttes heri af en hel stribe ‘pænere’ højrehjemmesider, ofte med tilknytning til Dansk Folkeparti.

De støttes også heri af den mest reaktionære del af pressen – så som avisen Jyllands Posten – som fremstiller det hele som ‘en fløjkrig’, en kamp mellem ‘højre’ og ‘venstre’, mellem to lige rabiate ekstremer.
Det spiller direkte nazibøllernes spil.

Nazi har også sine egne pengestærke bagmænd og råder over visse midler.

Nazismen har en gang for alle historisk bevist sin kriminelle karakter.
Den bliver alligevel genoplivet og kan udnytte den manglende statslige indsats mod den og nyder tilmed en vis beskyttelse fra ‘respektable’ partier.

Politi og efterretningstjeneste har travlt med at bekæmpe ‘muslimsk ekstremisme’ og den traditionelle fjende: de venstreorienterede og revolutionære.
I klimaet fra ‘krigen mod terror’ under den sorte Fogh-regering med Dansk Folkeparti som makker vejrer nazisterne morgenluft – og naziradioen i Greve spiller videre for fuld musik og offentlige midler.

Det er baggrunden for den nazistiske voldsoptrapning.
Det er ikke bøllestreger – men netop en bevidst optrapning.

Vi – og det er hele anti-nazi-Danmark – må gå i aktion mod nazi og nazivold. Kampen mod nazisme og fascisme er en del af den bredere kamp mod hele den reaktionære offensiv, som udspilles på alle samfundslivets områder.

Nazisterne har for længst opbrugt deres ytringsfrihed. Overfaldene i Århus viser, at en liberal holdning over for dem fører direkte til naziterror.
Derfor skal de nazistiske organisationer og deres modbydelige racistiske løgnepropaganda, hadehjemmesider, radioer o.s.v. forbydes, opløses og gøres strafbare.

Nazisterne skal frem i lyset og nazistisk og racistisk vold skal imødegås og straffes kontant.
Fogh-regeringen og dens støtter skal ikke slippe af sted med at udskrige indvandrere og muslimer som den helt store terrortrussel og orientere hele statens magtapparat i den retning, mens nazistormtropper får lov til at opbygge sig uforstyrret.

5. december 2005

Arbejderpartiet Kommunisterne
APK-sekretariatet

Netavisen 6. december 2005