Haarder går enegang: Felttoget mod gruppeeksaminer er fuldført

Undervisningsministeriet og videnskabsministeriet meddelte i går via en pressemeddelelse, at alle gruppeeksaminer på alle niveauer i hele uddannelsessystemet skal være afskaffet senest i 2007. Dermed fuldføres det felttog, der startede med sommerens afskaffelse af de meget roste gruppeeksaminer i folkeskolen.

Afskaffelsen sker uden forudgående dialog med den samlede skoleverden og beviser regeringens hang til forhastede konklusioner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS kræver grundige analyser og dialog.

– Tiltaget skrotter med ét slag de mange gode erfaringer, der findes med gruppeeksaminer i folkeskolen, gymnasiet og universiteterne. Det er endnu et eksempel på en regering, der taler om dialog, men vælger enegang. De negligerer fuldstændig den virkelighed, der eksisterer på skolerne, hvor gruppeeksamen er med til at fremme samarbejdsevner og innovativitet, uden at det går ud over den individuelle bedømmelse. Vi kræver de forhastede konklusioner erstattet af grundige analyser og dialog,
siger Uffe Lembo, formand for DGS.

Gruppe- og projektarbejde er den undervisningsform, der bedst understøtter udviklingen af kreativitet, innovative evner, samarbejdsevner og evnen til at indgå i en produktudviklende proces. Alt sammen kompetencer, der efterspørges i stigende grad på arbejdsmarkedet.
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning frygter at det vil få negative konsekvenser for de undervisningsformer der benyttes på uddannelsesinstitutionerne, fordi undervisningen altid vil være målrettet den afsluttende eksamen. Når det samtidig skal fremgå klart hvem der har produceret hvilke dele af en fælles rapport, svækkes gruppearbejdet yderligere og får karakter af individuel, intern konkurrence i stedet for samarbejde.

Uffe Lembo siger videre:
– Undervisningen vil altid afspejle den eksamensform, der i sidste ende skal bedømme eleverne. Derfor er det hovedløst at afskaffe den eksamensform, der for alvor er med til at ruste eleverne til at fungere i en kompleks og globaliseret verden, hvor evnen til at samarbejde i en kreativ proces er altafgørende.
Det vi får nu er falsk og opsplittet gruppearbejde, der i virkeligheden bliver en konkurrence om hvem der kommer til at fremstå bedst. Og hvad gør man hvis flere elever har været med til at skrive samme opgavedel.

Netavisen 30. november 2005