Nyliberalisering for fuld skrue

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 23, 2005  


Belgiske havnearbejdere i protest mod havnedirektivet

EU har ambitioner. Da de daværende 15 EU-lande mødtes i Lissabon i år 2000 besluttedes en Agenda 2010 , der havde den klare målsætning at geare unionen til en konkurrence med den imperialistiske modstander USA med flere. Slaget skulle og skal slås på flere fronter, hvoraf udbytningsgraden af den ”hjemlige arbejdskraft” er og var et element.

Monopolernes EU er kommet et godt stykke af vejen.

Monopolernes politik har for seks uger siden fastslået, at ” kommissionen mener, at de kollektive aftaler i Sverige er en hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed. Problemet handler om de svenske kollektive aftaler og den manglende lov om mindstelønninger i Sverige” .

Sagen, som opstår af en arbejdskamp i Sverige mod udenlandsk arbejdskraft, der arbejder langt under de svenske overenskomster, rammer således også det højtbesungne ”danske aftalesystem”, som mange har ønsket var urørligt. Vi kan konstatere, at EU er i fuldt firspring med at undergrave det nordiske aftalesystem, som LO- & FTF-toppen stadig betragter som intakt.

Vi kan også fastslå, at EU har gennemført privatiseringer i et omfang, som de fleste for tyve år siden havde nægtet var muligt. Men der er blevet skåret ind til benet. I dag står diskussionen om, hvornår sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet udliciteres/privatiseres. I det store billede har det ingen betydning, at rapporter viser, at det for brugere og ansatte, endsige offentlige økonomier er en fordel at bevare de offentlige ydelser på offentlige hænder. Det er samfundsmæssigt betragtet yderst skadeligt at privatisere – men der står stærkere kræfter bag med egne hensigter og økonomiske interesser, som kræver privatiseringen sat igennem.

Thatcher viste vejen. Minearbejderne med flere betalte prisen.

I mandags måtte Europas havnearbejdere igen træde i karakter. Op mod hundredtusind havnearbejdere var i aktion for godt to år siden, da EU-parlamentets transportudvalg barslede med et havnedirektiv, der overlod lastning og lodsning til underbetalte udenlandske søfolk.

I mandags aktionerede de igen. Der blev igen demonstreret i Bruxelles’ gader, mens udvalget forberedte deres beskidte planer og løgnene for at få dem gennemført. For to år siden erklærede de, at de ville blive gennemført trinvis over en femårig periode. De stræber efter målet.

Det er værd at bide mærker i havnedirektivet, da det er så identisk med et endnu mere kontroversielt direktiv, Bolkestein-direktivet, der under danske himmelstrøg omtales som Servicedirektivet .

EU’s konkurrenceevne skal styrkes. Derfor er der behov for et frit EU-marked for service og tjenesteydelser. Det er hovedargumentet for tilhængerne af EU-kommissionens omstridte forslag til et servicedirektiv. Men reelt sidder de 15 ”gamle” EU-lande allerede på over 25 procent af handlen inden for service i verden. Dermed er EU den førende region og har en væsentlig større del af verdensmarkedet end USA, der i 2003 sad på 20,2 procent af handlen med serviceydelser.

USA halter bagefter EU-landene i slaget om markedet for service og tjenester. Alligevel har USA ikke tanker om at indføre et så frit marked for tjenester og service, som EU arbejder på og Europa-parlamentet tager op i næste uge.

Eksempelvis kan et firma i én stat i USA ikke underbyde arbejdskraften i en anden stat. Firmaet er tvunget pr. lov til at respektere den pågældende stats mindsteløn. EU forsøger her virkelig at udfordre den amerikanske udbytningsgrad af hjemlig arbejdskraft.

I vores egen politiske andedam har VK-regeringen netop afvist Socialdemokraterne i forbindelse med EU’s krav om højere arbejdstid end 48 timer og har derved brudt en borgfred omkring EU-politikken. VK-regeringen valgte at tiltræde EU’s krav med det smalleste flertal – etableret med dens støtteparti DF.

Det har imidlertid ikke fået Socialdemokraterne til at ændre holdning. Socialdemokraternes medlem af udvalget Henrik Dam Kristensen understreger, at han støtter et friere marked for service og tjenester. Han mener ikke, at EU skal slække på ambitionerne, blot fordi Europa i dag er førende inden for handlen med service og tjenester.

– At vi øger vor andel af verdensmarkedet er blot et yderligere incitament til, at vi bør satse på et friere marked for service og tjenester i EU og styrke os yderligere. Konkurrence fremmer både vækst og beskæftigelse og gavner forbrugerne. Men vi skal blot samtidig sikre, at konkurrencen sker på fair vilkår uden social dumping , siger eks-postbud Henrik Dam Kristensen.

Lad os lige genopfriske, at det hele handler om EU’s Agenda 2010 , som har til hensigt at tage livtag med den imperialistiske supermagt USA på sigt. Lad os også lige fastslå, at monopolernes EU stiler målrettet mod succes. Vi kan konstatere, at den er kommet et stykke af vejen, men fakta er også, at de er stødt på modstand: Arbejdere og ungdom har tilbagevist havnedirektivet, Bolkesteindirektivet og frem for alt Unionsprojektet med dets forfatning og al råddenskab i dens kølvand.

Netavisen 25. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne