DGS afviser SU-forringelser

Pressemeddelelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Både Venstre og LO har i den sidste uge langet ud efter SU’en på de videregående uddannelser. Venstres Jacob Jensen vil have tilbagebetaling af SU, hvis ikke man gennemfører sit studie på normeret tid, mens LO helt vil afskaffe SU’en efter at de studerende har nået bachelor-niveau.

Studenterstrejke Tyskland 2005

Begge dele vil imidlertid få alvorlige konsekvenser for regeringens målsætning om at 50 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse inden 2015. F.eks. vil Jacob Jensens forslag betyde, at en studerende, der bruger blot ét år udover normeret tid får en gæld på 60.000 kr.
(Berlingske Tidende 18. november)

Uffe Lembo, formand for gymnasieeleverne, der repræsenterer den næste generation af universitetsstuderende, siger:
”Det er alarmerende at LO og dele af Venstre har fundet fælles fodslag i SU-debatten. Deres forslag vil nemlig betyde færre højtuddannede og længere studietider. Danmarks styrke er at vi frikøber de studerende til at kunne koncentrere sig om deres uddannelse. Det er indlysende, at hvis man forringer SU’en, så får man i hvert fald ikke flere til at starte på eller gennemføre en videregående uddannelse – og så må regeringen kraftigt nedjustere sin målsætning.”

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har netop afholdt stormøde, hvor ca. 200 repræsentanter fra landets elevråd var samlet for at diskutere uddannelsespolitik. Og meldingen fra det samlede stormøde er en tydelig kritik af Jacob Jensens forslag:

”Endnu en konsekvens af forslaget vil blive en skævvridning, der tilgodeser de psykisk, socialt og økonomisk stærke på bekostning af de svage.
Det paradoksale ved forslagene er, at vi i sidste ende vil få færre færdiguddannede fra de videregående uddannelser. Flere vil droppe ud af frygt for en uoverskuelig studiegæld, og færre vil turde påbegynde en uddannelse. Dermed får forslagene den modsatte effekt af intentionen,”
siger en udtalelse vedtaget på stormødet.

Læs hele udtalelsen på
http://www.dgsnet.dk/fundanemt/files/eksterne_udt_SAMLET.doc

Netavisen 23. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne