Coca Cola anvender også tortur mod arbejdere i Tyrkiet

‘Coke er dødspatruljernes yndlingsdrik’, synger den amerikanske sanger David Rovics. At den mægtige amerikanske koncern har stået bag mord på fagligt aktive ansatte i Colombia er ingen nyhed. I USA verserer der fortsat retssager herom.

Det har ikke forhindret koncernen i også andre steder at anvende paramilitær og lyssky politienheder mod arbejdere, der kæmper for bedre arbejdsforhold.
Nu anklages Coca-Cola for tortur mod tyrkiske arbejdere.

Den internationale Fond for Arbejderrettigheder (International Labor Rights Fund) har den 15. november anlagt sagt mod Coca Cola ved retten i Manhattan, New York, på vegne af 14 tyrkiske lastbilchauffører og andre transportarbejdere, som var ansat af læskedrik-giganten ved dens fabrik i Istanbul, Tyrkiet – og på vegne af nogle af arbejdernes ægtefæller og børn.

De tyrkiske sagsøgere hævder, at Coca Cola tilkaldte det berygtede brutale tyrkiske ‘specialpoliti’ Cevik Kuvvet for at opløse en fredelig protestdemonstration, som gennemførtes af familier til arbejdere, som vilkårligt var blevet fyret af selskabet for at organisere sig i en fagforening.
På anvisning af Coca Cola-direktører gik næsten 1000 specialpolititropper til angreb og sårede små børn, deres mødre og nogle af arbejderne alvorligt med en særlig giftig form for tåregas og brutale slag.

Samtidig med at sagsøgerne forlanger erstatninger, anmoder de også retten om at forbyde Coca Cola fremover falsk at hævde over for dets europæiske og amerikanske kunder, at det respekterer arbejdernes rettigheder i sin virksomhedspraksis.

Retssagen føres af advokaten Terry Collingworth, som også er administrerende direktør for International Labor Rights Fund. Den anlægges under en amerikansk lov fra 1973 – Alien Tort Claims Act – som tillader udenlandske statsborgere at sagsøge enkeltpersoner og selskaber, som bor eller driver forretning i USA, for påførte skader, når disse begår alvorlige forbrydelser i udlandet, indbefattet mord, tortur, voldtægt og slaveri.

Coca Cola-koncernen oplever stadig større økonomiske vanskeligheder i disse år. Dens globale markedsandel er halveret over de seneste syv år. Det skydeles delvist anklagerne imod drikken for at medføre sundhedsskader og tomme kalorier, der får mange til at erstatte den med sundere drikkevarer. Anklagerne har betydet, at salg af Coca Cola og tilsvarende læskedrikke forbydes i stadig flere skoler, også i USA.

Men det skyldes også, at firmaet ses som et symbol på amerikanske imperialisme verden over og at det udfordres af mange alternative cola-produkter, blandt andet i den arabiske verden. Afsløringerne af koncernens brutale arbejder- og fagforeningsfjendske forretningsmetoder – ikke mindst i Colombia – har også betydet, at der er iværksat en international kampagne for boykot af Coca Cola og dets produkter.

Der er al mulig grund til fortsat at boykotte de amerikanske besættelsestroppers, dødspatruljernes og specialpolitiets yndlingsdrik!

Se også
COKE er dødspatruljens drik
Af Ron Ridenour

Netavisen 21. november 2005