Terror og krig på finansloven

Kommunistisk Politik 22, 2005

Regeringen og Dansk Folkeparti har igen lavet finanslov: Fuld drøn på de nyliberale håndtag; ud i verden med krig og terror

Den nyliberale unionspolitik slår stadig kraftigere igennem overalt i EU-landene. Det sker på trods af massive arbejderprotester og et markant Nej til den nye unionsforfatning. Nogle af konsekvenserne ser vi i disse dage, hvor forstæderne til Paris og slummen i mange andre franske byer er eksploderet i vrede og protest.

Den nyliberale politik kalkulerer hensynsløst med eksistensen af en større arbejdskraftsreserve, en arbejdsløshedshær, som tvinges til at leve på elle under eksistensminimum uden håb eller fremtidsperspektiver. Det gælder for en stor del af ungdommen – ikke mindst for en meget betydelig del af indvandrerungdommen.

Det ny finanslovsforlig mellem regeringen og dens støtteparti er et typisk unionsprodukt, der fortsætter den nyliberale glidebane – mens forligspartierne bryster sig af alt det gode den gør for førtidspensionister, uddannelsessøgende og alle andre værdigt trængende.

Uden f.eks. at fortælle at gaverne til 50.000 førtidspensionister, der får en check, dækker over 220.000 andre førtidspensionister, der ingenting får, men vil sakke endnu længere bagud i forhold til fattigdomsgrænsen.

Tyskland går foran: Samme show

Unionspolitikkens er indrettet på samarbejdende borgerlige og socialistiske/socialdemokratiske regimer – snart med den ene ved regeringsmagten, snart med den anden – men altid med en loyal opposition, som har svoret troskabsed over for det nyliberale unionsprojekt.
I Danmark holdes Socialdemokraterne uden for finanslovsforliget og holder sig ude – af rent partitaktiske grunde. Var de med i forliget, ville det ikke se væsentligt bedre ud.

I Tyskland er den store koalition af socialdemokrater og konservative (CDU/CSU) ved at udkrystallisere et regeringsgrundlag, som understreger, at det nyliberale projekt er i bund og grund et arbejderfjendsk og reaktionært projekt, hvis mål er at sikre stadig grovere udbytning af arbejdskraften og stadig større profitter.
Regeringsgrundlaget for fru Merkel og Co. vil bl.a. indeholde følgende:
– Pensionsalderen sættes op fra 65 til 67 år.
– 150.000 statsansatte skal arbejde en time mere om ugen uden kompensation.
– Arbejdspladser nedlægges: Statsstøtten til minedriften afskaffes fra 2008 (mod tidligere planlagt i 2012)
Osv. Osv.

Den danske finanslov indeholder ikke de helt åbenlyse drastiske angreb af denne type. Der er et kommunalvalg, der skal overstås, før det kommer. Derefter kommer det: ‘velfærdsreformen’ skal slagte de sidste tilbageværende rester af det, der engang var socialdemokraternes stolthed: den nordiske velfærdsmodel.

Finanslovens angreb på de arbejdende er der – men knap så tydelige og på delområder. F.eks. sikrer den et dårligere arbejdsmiljø og ringere erstatninger ved arbejdsskader. Den forringer boligstøtteordninger for de dårligst stillede.
Samtidig fortsætter den en stram styring af de kommunale økonomier, som er ved at omstille sig til kommunalreformen. Det har betydet at den kommunale gældsætning er vokset kraftigt i de senere år – og at kommunerne har solgt ud af deres værdier.

Terror og krig

Dansk Folkeparti bryster sig af at have fået, hvad de kalder ‘terrorbekæmpelse’ på finansloven. Der er afsat 150 millioner allerede før den ny terrorpakke, regeringen vil have gennemført, er fremlagt i folketinget.

‘Terrorbekæmpelse’ er punkt 1 i finanslovteksten – og den siger klart, at pengene skal bruges til ædle formål som
•Etablering af et center for antiterror-analyse
• Rigspolitiets centrale enhed mod organiseret kriminalitet samles med PET
• Bedre muligheder for efterforskning af terror, bl.a. videoovervågning ved trafikknudepunkter og andre offentlige steder, hvor der jævnligt færdes større menneskemængder.
• Begrænsning af visse udlændinges adgang til Danmark
• Udbygning af politiindsatsen mod radikalisering.

Hvad det sidste punkt dækker, fremgår af Dansk Folkepartis efterfølgende udtalelser, som betegner de beskedne optøjer i Rosenhøj ved Århus og slumrevolten i de franske forstæder som ‘terrorisme’.

Finansloven glemmer heller ikke at fortsætte de danske krige i Afghanistan og Irak eller at fjerne alle hindringer for, at flygtninge kan sendes tilbage til deres usikre eller livsfarlige hjemlande.

Der har ikke været protester på gaden mod den reaktionære finanslov. Det forhindrer den socialdemokratiske fagbevægelse, som synes demonstrationer er noget forældet skidt:
Så ‘oppositionen’ er med, trods alt …

Netavisen 9. november 2005