“Bush tager hjem med tomme hænder “

“Amerika-Topmødet” i Mar del Plata var en fiasko. En mexicansk fagforeningsaktivist fortæller i et interview om modstandens perspektiver.

Hector de la Cueva er mexicansk fagforeningsaktivist og medlem af koordineringsrådet i Alianza Social Continental , den amerikanske alliance af sociale bevægelser. Foruden de store protester på gaden organiserede denne alliance et alternativt “folkenes topmøde”.

– Hvordan vurderer du chancerne for den amerikanske frihandelsaftale ALCA her efter

“Amerika-topmødet” i Mar del Plata i Argentina ?

USAs præsident George W. Bush tager hjem med tomme hænder, og vil sandsynligvis være ret så frustreret over det. Det er naturligvis ikke ufarligt, men forhandlingsprocessen er trods alt blevet noget mere kompliceret. USA vil formodentlig satse mere på bilaterale aftaler med de stater, der stadigvæk lader sig underkaste. Men i de senere år har der udviklet sig en “Sydens diskurs”, det vil sige, man diskuterer også vores landes interesser. Nogle regeringer repræsenterer sågar disse positioner i forhandlingerne. Det gør sagen kompliceret for Bush-regeringen.

– På “topmødet for de amerikanske folk” diskuterede man alternativer til frihandel. Hvordan ser de ud ?

I vores sluterklæring har vi skitseret nogle elementer. Vi kræver bla., at den illegale udlandsgæld slettes omgående og betingelsesløst. På baggrund af den historiske udplyndring af Latinamerika og de globale økologiske problemer, der forårsages af Norden, opfatter vi os ikke som skyldnere. Vigtigt er også sikringen af vores fødevaresouverænitet. Vi må og skal beholde kontrollen over fødevareproduktionen i vores egne lande og må ikke tabe den til de store agrarmultis, der tager patent på såsæden.

– Regeringen i Washington har i den senere tid satset hårdere på miltært samarbejde med de latinamerikanske regeringer. Er det et tema for de sociale bevægelser ?

Ja, ubetinget! Vi vil ikke have nogen US-baser og militære enklaver. Det såkaldte sikkerhedssamarbejde ser vi først og fremmest som en mekanisme, der bruges til at undertrykke folkenes kamp i vore lande.

– Har bevægelserne i Latinamerika brug for mere samarbejde med bevægelserne i USA for at bekæmpe ALCA og militariseringen ?

Et sådant samarbejde findes der ansatser til. I USA eksisterer der meget vigtige sociale bevægelser, som på forskellige områder kan organisere store mobiliseringer. Det er godt, for det drejer sig ikke kun om kampene i Syden.

Hvorfor var der næsten ikke nogen af disse US-organisationer til stede i Mar del Plata ?

Jeg tror, at bevægelserne i USA har svært ved at se ud over kanten af deres egen tallerken. Men det er også en udfordring for os at involvere dem mere. Næste lejlighed til det bliver Verdens sociale Forum – WSF, i slutningen af januar, der denne gang afholdes på tre kontinenter mere eller mindre parallelt. De latinamerikanske staters repræsentanter mødes i slutningen af januar i Venezuelas hovedstad Caracas. Vi forsøger at inddrage de sociale bevægelser og organisationer fra USA. Ligeledes overvejer vi et nordamerikansk socialforum for Canada, USA og Mexico.

Interviewet, der stammer fra det tyske venstreorienterede dagblad Junge Welt 7.11.05, er oversat af medea / autonom infoservice.

Netavisen 7. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne