Terror og blasfemi

En foreløbig kommentar af Klaus Riis

Arrestationerne af seks unge danske muslimer med indvandrerbaggrund, som nu er varetægtsfængslede, anklaget for at forberede en terroraktion ‘et sted i Europa’, kommer politisk utroligt belejligt for Fogh-regeringen. Den er ved at forberede drastiske overgreb på retssikkerheden og den personlige frihed i terrorbekæmpelsens navn – og forbereder at fremlægge dem i folketinget som lovforslag i den kommende tid.

Arrestationerne kunne ikke være bedre timet for at få disse upopulære skridt igennem, der følger i Blair-regeringens fodspor efter terrorbomberne i London i juli måned.

Her skal der ikke tages stilling til holdbarheden af anklagerne mod de unge danskere. Efter hidtil gældende lov er sigtede uskyldige, indtil det modsatte er bevist, og der er faldet dom efter en retssag.

Efter det oplyste har dansk politi reageret på informationer fra Sarajevo (politi? efterretningstjenester?) om et terrorkomplot og er skredet i aktion mod, hvad der nu betegnes som en ‘terrorcelle’ på dansk grund.
De helt store spørgsmål ‘Hvem’ , ‘Hvorfor’ , ‘Hvor’ og ‘Hvordan’ henligger i totalt mørke.

Oplysningerne fra Sarajevo, hvor der er foretaget to anholdelser – herunder af en dansk statsborger – er mere end sparsomme. Der er ifølge politiet ikke fundet våben eller sprængstoffer i forbindelse med anholdelser og ransagninger i Danmark. Ifølge pressen har folk med kendskab til de anholdte givet udtryk for, at de er overbeviste om deres uskyld.

Men de sigtede er dømt skyldige i samme ukritiske presse, som siden 11. september har kolporteret den ene løgnehistorie efter den anden om terror og terrortrusler, kogt op af efterretningstjenester eller krigsgale reaktionære politikere. Og nu står danske politikere i kø for at slagte demokratiske rettigheder og retssikkerheden.

Justitsminister Lene Espersen udtalte i august til Jyllands Posten, at hun er ‘parat til at indskrænke de demokratiske frihedsrettigheder yderligere’ i forbindelse med en endnu strammere terrorlovgivning.

Hun lagde sig allerede dengang helt på linje med den britiske indenrigsminister Charles Clarke (og Fogh-regeringen har utvivlsomt koordineret det med den britiske modpart), der i en tale til EU-parlamentet den 7. september erklærede, at den 50 år gamle europæiske menneskeretskonvention må tages op til revision.
– Staterne i den europæiske union må godtage fjernelsen af enkelte borgerrettigheder, hvis indbyggerne skal værnes mod organiseret kriminalitet og terrorisme, sagde han dengang..

Igen: Afsløringen af en dansk ‘terrorcelle’ kunne ikke komme på et mere belejligt tidspunkt for Fogh og hans løgnagtige og kriminelle krigsforbryderregering, der sidder op til halsen i skidtet fra dens deltagelse i den terroristiske ‘krig mod terror’.

“Jyllands Postens redaktion er en flok reaktionære provokatører”

Et andet af reaktionens lovgivningsprojekter hedder afskaffelse af straffelovens racismeparagraf og af dens blasfemiparagraf.

Den sorteste reaktions medieanfører i Danmark i snart et århundrede – avisen Jyllands Posten – satte en storpolitisk intrige i værk, da den offentliggjorde en række tegninger af profeten Muhammed, som ifølge muslimsk opfattelse ikke må afbildes.

I 30erne i forrige århundrede var Jyllands Posten langt fremme i hyldesten til det tyske naziregime med hvad deraf fulgte af antisemitisme. Efter de nazistiske udskejelser på Krystalnatten i 1938 skrev avisen på lederplads:
“Når man har fulgt jøde-spørgsmålet i Europa i årtier, kan man til en vis grad forstå tyskernes animositet overfor jøderne.”
I dag er samme avis forrest i den antimuslimske hetz, i forreste række i nutidens såkaldte ‘sammenstød mellem civilisationer’.

12 fremstillinger af ‘profeten Muhammed’ af forskellige tegnere, som blev bragt i avisen den 30. september, var en bevidst provokation for at fremæske en reaktion fra det muslimske samfund og tilspidse modsætningerne. Det var også en bevidst udfordring af den lidet brugte blasfemi-paragraf i straffeloven.

Reaktionerne på tegningerne er helle ikke udeblevet. Ikke bare føler muslimerne i Danmark sig udsat for en bevidst og systematisk forhånelse. Det har også skabt diplomatiske komplikationer. En række ambassadører fra muslimske lande har officielt protesteret over for den danske regering.

Det har været let for Fogh at afvise både at mødes med disse repræsentanter og protesten som sådan under henvisning til presse- og ytringsfriheden, som hans regering ellers undergraver for fuld kraft.

Nu har 11 muslimske organisationer har anmeldt Jyllands-Posten til politiet for at have overtrådt straffelovens bestemmelser om blasfemi og racediskrimination.                                       
– Formålet er at håne og spotte et lovligt bestående religionssamfund, og det er i strid med blasfemiparagraffen , siger socialrådgiver Asmaa Abdol-Hamid, der er talsmand for de 11 organisationer. 

Det er der ingen tvivl om. Jyllands Posten bruger selvfølgelig ytringsfriheden til forsvar for sin beskidte provokation. Det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre, men er simpelthen et led i den fortsatte hetz mod muslimer og det reaktionære antimuslimske korstog, som er en integreret del af grundlaget for f.eks. den ulovlige krig og besættelse af Irak. Fra første færd sluttede avisen op om denne, som den fra første færd sluttede op om Hitler-regimet i sin tid.

En af de 12 tegnere – Lars Refn – afslørede i sin tegning på elegant vis hensigten med Jyllands Postens fupforsvar for ytringsfriheden.

Lars Ravns satire mod Jyllands Posten
Klik og forstør

Han tegnede Muhammed fra 7 A i Valbyskole stående med en pegepind foran en tavle, hvor der på arabisk står:
“Jyllands Postens redaktion er en flok reaktionære provokatører’.
Det er flot gået!
“Avisen var efter min mening fra starten kun ude efter at provokere, siger Lars Refn til Ingeniøren.

Sagen vil være en lejlighed til at afprøve blasfemi-pragraffen. Den er sidst blevet brugt i 1938, hvor der faldt en dom om anti-semitisme.

I december 2004 forsøgte Dansk Folkeparti at få blasfemi-paragraffen afskaffet – for at åbne yderligere for partiets ubegrænsede islamofobi, ligesom partiet vil have afskaffet racisme-paragraffen, så racister kan hetze ubegrænset uden frygt for retsforfølgelse.
Dengang var en del partier, herunder Enhedslisten, parat til at være med til at afskaffe den.

Professor i stats- og forfatningsret ved Københavns Universitet Henning Koch advarede ved den lejlighed i kraftige vendinger mod en fjernelse af paragraffen fra sraffeloven:

– Da man indførte racismeparagraffen i 1939, var der ikke tale om at erstatte blasfemi-paragraffen, der er fra 1866. Men de to paragraffer skulle supplere hinanden, og samlet være et værn mod – i det her tilfælde – antisemitisme, sagde han til Berlingske Tidende.
– Når man fjerner en straffebestemmelse, så legaliserer man fra lovgivers side en adfærd, der før var strafbar.

Han understregede, at blasfemi-paragraffen ikke er til for at beskytte tro og guder, men derimod blev skabt for at beskytte menneskers følelser i forhold til religion, der let kan komme til at indgå i en hetz mod religiøse grupper:

-  Nu er det altså ikke jøderne, der står for skud, men muslimerne, sagde Henning Koch dengang og tilføjede:
–   Så man kan sige, at afskaffelsen af blasfemiparagraffen legaliserer antisemitisme, islamofobi eller antikatolicisme – og så videre. Det er dét signal, man sender, og det er såre uklogt. Jeg er forundret over, at man har så ringe historisk viden, at politikerne tør åbne op for en kloak.

Jyllands Posten har åbnet for kloakken, men blasfemiparagraffen eksisterer altså endnu. Og avisen bør dømmes efter den.

Netavisen 29. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne