Haarderficering fra vuggestue til universitet

Kommentar
Kommunistisk Politik 21, 2005

Det går i disse år særdeles hurtigt med at få nedlagt det danske uddannelsessystem, der har fungeret relativt godt, og få det tilpasset til den nyliberale Europæiske Unions forestillinger om effektive uddannelser – i erhvervslivets tjeneste med videregående uddannelser, der fortrinsvis for de velstillede.

Det er en væsentlig del af baggrunden for den konstante hetz mod det danske skolesystem.
Fogh-regeringen har taget på sig at reformere systemet, så det fungerer som en smurt del af unionsmaskineriet og dens drøm om at blive verdens stærkeste økonomi i år 2010.

‘Haarderficering’ – vendt på hovedet

Fogh og Co. vil ‘styrke fagligheden’ , hedder det sig. Manipulerede undersøgelser skal skabe indtryk af, at det står katastrofalt til – allerede før børnene begynder i skole, og ikke mindst når de afslutter og skal videre.
Regeringens praktiske indsats består i at forværre forholdene for eleverne – bl.a. ved at presse klassekvotienterne i vejret, langt over alle grænser, med op til 34 elever i f.eks. gymnasieklasser. Gymnasieeleverne har gennemført omfattende protester.

Maleraktivisten og DKU’eren Lars Grenaa, nu pædagogstuderende og medlem af forretningsudvalget i PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, siger:
– Fogh og hans regering fører angrebskrig udadtil og klassekrig indadtil. De unge rammes hårdt. Gymnasieeleverne protester mod den vanvittige overbelægning og de overfyldte klasselokaler. Haarder vil også fjerne 10. klasse og lægge en bombe under de mange gode efterskoler. De pædagogstuderende er nu ved at rejse modstanden mod regeringens planlagte reform af pædagoguddannelsen – dens haarderficering.

At det hurtigt går i den gale retning kan også ses af, at dansk Industri (DI) nu har vovet sig frem med et groft asocialt forslag – nemlig at afskaffe SU’en, som er blevet indført gennem mange generationer af unges kamp og erstatte den med det gamle system, de unge gik til modstand mod fra 1960’erne – nemlig lån.

Forslaget skal angiveligt få de unge hurtigere gennem studierne. Det er den samme tankegang, som ligger bag Fogh-regeringerens diverse reformer: Børn skal starte en målrettet undervisning med blik på fremtidig karriere allerede fra forskolen (hvad der i dag endnu hedder børnehave) og gennem utallige tests i skoleforløbet sluses den direkte vej, uden svinkeærinder, ud i erhvervslivet til hvad dette nu måtte kunne bruge dem til. Gennemsnitsalderen for universitetsstuderendes afslutning på 30 år skulle helst bringes ned til 25.

Hele denne haarderficering – eller unionsnivellering – er dybt asocial. Den har ikke bare massiv social slagside, det er den kapitalistiske konkurrence ført igennem fra børnehave til universitet: Fanden tager de sidste – og dem vil der blive stadig flere af.

DI’s forslag om overgang til lån – med en beskeden indbygget gulerod, der skal premiere vinderne i konkurrencen ved efter hollandsk eksempel at eftergive de hurtigste studerende deres gæld (hvis de tager deres eksaminer og gennemfører studiet på normeret tid) – vil selvfølgelig begunstige de i forvejen bedst stillede studerende fra velstående hjem. Det vil tvinge de studerende, der allerede er hårdt belastet af erhvervsarbejde ved siden af studierne, til at tage endnu mere.

At studere er et fuldtidsjob. Skal SU’en reformeres burde det være den modsatte vej – sådan at ingen studerende tvinges til at have jobs ved siden af studierne.

Den danske elev- og studenterbevægelse har stærke kamptraditioner. De er i de senere år blevet genoplivet – fra den berømmelige NU ER DET NOK-kampagne i slutningen af 90erne over de store elevdemonstrationer til dagens besættelser i protest mod overbelægningen, som i sidste uge fyldte Christiansborg Slotsplads med vrede elever fra de københavnske gymnasier.

For trods de massive protester er den sorte regering og dens forløber kommet langt med at forringe det danske uddannelsessystem, gøre det koldt, råkapitalistisk, nyliberalt og i bund og grund asocialt. Efter afskaffelsen af SU’en vil der følge flere bagvendte reformer så som indførelse af egentlige betalingsstudier.

Der vil ikke være nogen ende på det reaktionære bundskrab. Det er en af (skole)livets barske kendsgerninger. Hvis eleverne ikke stopper Haarder og unionen og deres bagmænd i Dansk Industri og de øvrige koncerners hovedkontorer nu, vil offensiven mod uddannelserne og deres brugere gå videre til de endnu yngre årgange.

Det er nødvendigt at forstærke og samle protesterne fra vuggestue til universitet – og inddrage alle, indbefattet undervisere og forældre, der ønsker noget andet end en nymalet sort skole.

Se også

Protest ved Christiansborg – flere gymnasier besat
Netavisen 13.10.2005

Reform af pædagoguddannelsen får tæsk af 400 studerende
Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Maleraktivisten og DKU’eren Lars Grenaa: Vi må gå til modstand mod magten
DKU

Netavisen 28. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne