DKP-ML bag kupforsøg mod KPiD

”Kommunistisk samling”:

DKP-ML afbrød for nylig ensidigt sammenslutningsprocessen med KPiD, mens partiledelsen erklærede, at en ‘en historisk mulighed’ for at danne er nyt ‘kommunistisk parti’ var forspildt. Det viser sig at dække over et kupforsøg mod KPiD i samarbejde med en større fraktion i dette parti.

I DKP-MLs dagblad Arbejderen har læsere gennem flere år fået at vide, at en ‘samling af de danske kommunister’ var godt på vej, og at en sammenslutning af DKP-ML og KPiD lå lige om hjørnet. En fælles sommerlejr i år og ‘K-festivalen’ i Nørrebro-parken i august blev fremhævet som vigtige fremskridt i denne proces.

Derfor kom det bag på mange i og uden for de to partier, da DKP-mls landsledelse på et møde lørdag den 24. september traf beslutning om at indstille forhandlingerne med KPiDs landsledelse om sammenslutning af de to partier.

I en udtalelse fra DKP-MLs landsledelse, kaldet ‘Status over den kommunistiske enhedsproces’ , hed det:

” Både på DKP/ML`s landsmøde og KPiD`s ekstraordinære kongres, der begge blev afholdt i april 2005, blev det bekræftet, at der er grundlag for at fortsætte processen frem mod et nyt kommunistisk parti. Derfor har DKP/ML efterfølgende fremlagt en række forslag til, hvordan processen kunne videreføres som en åben og demokratisk proces mellem selvstændige og ligeberettigede partier. Vi har blandt andet foreslået, at de to partier på grundlag af rapporten og dens anbefalinger i fællesskab påbegynder et arbejde med at udarbejde et forslag til principprogram for det nye kommunistiske parti. Vi må konstatere, at KPiD`s landsledelse har valgt at feje både arbejdsgruppens rapport og vores forslag til side.”

Hvad Arbejderen og DKP-MLs landsledelse ikke fortalte, var at bruddet skete i koordination med en større fraktion i KPiD, som samtidig satte sig i bevægelse for at få væltet KPiDs nuværende landsledelse og dens formand Betty Frydensbjerg Carlsson.


‘En ny ledelse er nødvendig for at løse partiets (KPiDs) krise’ .

Søndag den 25. september – dagen efter DKP-MLs landsledelsesmøde og før beslutningen om bruddet var offentliggjort (det skete den 27.) – mødtes 17 medlemmer af KPiD fra forskellige afdelinger landet over til et møde uden om de officielle partikanaler og uden at KPiDs landsledelse var informeret om dets afholdelse.

De 17, som omfatter medlemmer fra forskellige partiafdelinger, herunder fra Århus, Nøørebro/Østerbro i København, Nordjylland, Kolding og Bornholm, samt nuværende medlemmer af KPiDs landsledelse, formulerede i en udtalelse en fælles platform, som efterfølgende blev sendt til KPiD’s afdelinger samt partiets forretningsudvalg og landsledelse.
Platformen har titlen ‘En ny ledelse er nødvendig for at løse partiets krise’ .

Det hedder heri bl.a.

”Vi ønsker at arbejde for dannelsen af et nyt kommunistisk parti med udgangspunkt i KPID og DKP/ml i overensstemmelse med den 7. ekstraordinære kongres’ beslutning. Imidlertid har vi i stigende grad måttet konstatere, at det nuværende landsledelsesflertal med forretningsudvalget i spidsen vedholdende har udført handlinger, der er rettet mod de bestræbelser, som er udtrykt i den ovennævnte kongresbeslutning. Nu, et halvt år efter kongressen, er processen ikke gået frem, men rullet tilbage. (…)

Vi kan kun drage en konklusion: Det nuværende ledelsesflertal ønsker ikke at gennemføre samlingsprocessen med DKP/ml.
Derfor er den situation, partiet er havnet i, ganske uholdbar. Det er nødvendigt hurtigst muligt at genskabe optimismen gennem klare signaler om fornyede bestræbelser for dannelsen af et nyt kommunistisk parti. (…)

En afklaring kan ikke afvente den planlagte ordinære kongres i 2006, for i mellemtiden vil partiets krise udvikle sig yderligere. Hvis KPiD som parti skal kunne genoptage samarbejdet med DKP/ml om dannelsen af det nye parti, kræver det en ny partiledelse, Derfor udgår fra dette møde en indtrængende opfordring til partiets afdelinger om, inden eller senest på landsledelsesmødet den 15.-16. oktober, at kræve kongressen indkaldt med kun et punkt på dagsordenen: Valg af ny ledelse.”

Platformen er underskrevet af bl.a. Ove Peitersen og Arne Knudsen (Århus afd), Anette Nielsen og Per Aabel (Østerbor/Nørrebro) og Mikkel H. Nonboe (Nordjylland).

‘Tænkepause’

I DKP-MLs udtalelse fra dagen før (24.9) hed det også:

” DKP/ML (har) fremlagt en række forslag til, hvordan processen kunne videreføres som en åben og demokratisk proces mellem selvstændige og ligeberettigede partier.( …). Vi må konstatere, at KPiD`s landsledelse har valgt at feje både arbejdsgruppens rapport og vores forslag til side.”

Derfor føler Jørgen Petersen og DKP-MLs landsledelse åbenbart, at KPiDs landsledelse skal udskiftes i en koordineret aktion med den fraktion, der er dannet i KPiD. Den ‘demokratiske proces’ er slut. Nu hives kupmetoderne frem, garneret af fraser om normer og ‘demokratisk centralisme’.

For DKP-MLs landsledelse er der tale om en vaneforbrydelse. Den kom selv i spidsen for DKP-ML i 1997 gennem et kup, som blev støttet af Betty Frydensbjerg og KPiDs landsledelse.
– Vi har brug for en tænkepause, erklærer Jørgen Petersen i et interview i Arbejderen (1.10) , hvor han prøver at forklare beslutningen om at indstille forhandlingerne med KPiD.

Planen er åbenbart at bruge ‘tænkepausen’ til at udskifte ledelsen i KPiD.
Så gode kammerater er de vist …

KPiD-ledelsen tavs

DKP-ML og KPiD er to revisionistiske partier. En sammenslutning fører ikke til et ægte kommunistisk parti, og den gennemføres ikke på basis af marxistisk-leninistiske principper, men i en lukket proces bag vandtætte skodder, ledsaget af utroværdige erklæringer og indædte magtkampe og beskidte manøvrer.

KPiDs ledelse forholder sig tavs udadtil om sammenbruddet i forhandlingerne, partifraktionen og DKP-mls kupforsøg. Nogle partiafdelinger har holdt møder og afvist fraktionens henvendelse. En del af KPiD fordømmer fraktionen og opfordrer den til at forlade partiet.
DKP-mls og KPiD-fraktionens koordinerede aktion har udløst en akut krise i partiet. Nu venter man på det udvidede landsledelsesmøde den 15.-16. oktober.

Alt tyder på, at den højt besungne ‘samlingsproces’ ender med nye splittelser – som al principløs ‘enhed’ og ‘samling’ på revisionistisk manér.

Se også

Drama i samlingen
Kommunistisk Politik 19, 2005

DKP/ML opgiver sammenslutning med KPiD
Kommunistisk Politik 19, 2005

KPiD presser DKP/ML
Kommunistisk Politik 6, 2004

Netavisen 11. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne