Sagsanlæg mod Statsministeren for grundlovsbrud ved Danmarks deltagelse i angrebskrigen mod Irak

Pressemeddelelse

Tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 14 indleverer en gruppe danske borgere til Østre Landsret en stævning mod statsminister Anders Fogh Rasmussen for brud på Grundloven ved Danmarks deltagelse i angrebskrigen, der er baseret på 61 folketingsmedlemmers beslutning af 21. marts 2003, under amerikansk kommando og uden FN-mandat.

Statsministerens beslutning anses for at være i strid med grundlovens §19 som forudsætter at dansk militær deltagelse i angrebskrige sker med FN-mandat og efter alment accepteret international ret. Derudover anses beslutningen også for at være i strid med Grundlovens § 20, da den ikke respekterer kravet om 5/6-flertalsbeslutning ved overgivelse af suverænitet, idet de udsendte danske soldater kom under fremmed kommando.

Hele stævningen kan læses på Grundlovskomitéens hjemmeside ( www.gk2003.dk ) fra tirsdag den 11. oktober kl. 14:00.

Sagsøgerne repræsenteres af advokaterne Christian Harlang og Bjørn Elmquist.

Netavisen 11. oktober 2005