Stilladsarbejdere fjerner livsfarlige stilladser

Mere end 100 københavnske stilladsarbejdere gik fredag i aktion og fjernede to livsfarlige stilladser – et på Frederiksberg og et i Vanløse. I løbet af 10 minutter var de ulovlige stilladser fjernet og pænt pakket sammen på fortovene.
Begge stilladser er opført af udenlandske arbejdere uden overenskomst.

Foto fra blokade mod underbetaling af polske arbejdere på Amager

I medierne er den faglige aktion blevet fremstillet som simpelt hærværk og et brutalt overfald på en uskyldig villaejer og hans familie på Frederiksberg, som påstod at han og hans familie blev truet af arbejderne

Borgerlige politikere og Frederiksberg politi er rykket manden, der i TV frækt og injuriende kaldte stilladsarbejderne for ‘aber, der lever i middelalderen’, til undsætning. Der er vist snarere tale om, at denne villaejer, som søger at snyde sig fra omkostninger ved ordentlige arbejds- og overenskomstforhold, drømmer sig tilbage til en tid i arbejderklassens barndom, hvor der hverken eksisterede overenskomster eller faglige rettigheder.

Stilladsarbejderne havde inden aktionerne anmeldt de ulovlige stilladser til Arbejdstilsynet, som ikke havde reageret på henvendelserne.

Formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub John Jakobsen har udsendt følgende redegørelse for episoden:

John Jakobsen

” Jeg er blevet orienteret om at 150 – 200 af mine kolleger i formiddags mødte op på ovennævnte adresser. På begge adresser blev stilladserne nedtaget og lagt pænt på fortovet .

Begge stilladser var ulovlige og direkte livsfarlige.
•  Stilladset på Carl Feibergsvej er bygget af polske arbejdere, uden uddannelse og uden overenskomst.
•  Stilladset på Åbakkevej er bygget af lithauiske arbejdere, uden uddannelse og uden overenskomst.

Stilladset på Carl Feibergsvej er bygget med stilladsgrej fra Polen, som er ulovligt i Danmark.
Stilladset på Åbakkevej blev fjernet for 14 dage siden, men er siden blevet sat op igen.
Der er indkøbt mere stillads, men intet af det var forsvarligt opstillet. Byggepladsen/stilladset er anmeldt til Arbejdstilsynet, men stilladset var ikke lovliggjort!!

Historier i pressen fortæller at beboerne på Carl Feibergsvej blev overfaldet af stilladsarbejderne. Jeg har forhørt mig hos kollegerne og dette er ikke korrekt.

En kvindelig beboer tog sit spædbarn ud blandt de aktionerende stilladsarbejdere og forsøgte at standse deres aktion på denne måde. Kollegerne var fornuftige og bragte kvinden ind i huset igen. En mandlig beboer mente godt kvinden måtte være blandt de aktionerende og han blev også bragt ind i huset igen.

Ligeledes er der historier om maling og hærværk på huset på Åbakkevej. Dette er ikke korrekt. Vi har inspiceret adressen.
Det har TV Avisen ogTV2 Lorry også og der ikke fundet tegn på hærværk.

Stilladsarbejderne laver ikke hærværk, men laver faglige aktioner, når det er nødvendigt.
Vi vil kæmpe for – og bevare – vores rettigheder. Rettigheder, som gælder for alle – københavnere, jyder, tyskere, svenskere og østeuropæere…
Vi kræver bare at de er uddannede stilladsarbejdere, at de er omfattet af vores overenskomst og at de bygger lovlige og forsvarlige stilladser. Vi kan kun opfordre alle til at bruge uddannet og organiseret arbejdskraft”

Frederiksberg politi vil nu rejse sigtelser mod stilladsarbejderne:
– Jeg mener, det er en skærpende omstændighed, at aktionen var så organiseret; det er jo en slags commando raid. Det er ikke bare tilfældig vold, når de planlægger aktionen i den grad, og vi efterforsker nu sagen, siger politiinspektør Michael Rasmussen til Jyllands Posten.

Hele episoden er et udtryk for en skærpet arbejdskamp som følge af EU’s forsøg på at undergrave den nordiske aftalemodel og undergrave de arbejdendes faglige rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af det såkaldte servicedirektiv. Det kaldes også social dumping.

Stilladsarbejderne kæmper simpelthen for deres ret i en principiel kamp, som må støttes af alle arbejdende.

Se også

EU angriber kollektive overenskomster og konfliktretten – Dansk fagbevægelse må gøre oprør
Netavisen 7.10.2005

Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920

Netavisen 8. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne