Rengøringsmedarbejdere lider under grov underbetaling

Pressemeddelelse
Sanitørernes Fagforening 

Ansatte i rengøringsbranchen anmelder dagligt sager om snyd med lønnen til Sanitørernes Fagforening. Især branchens næststørste arbejdsgiver – Forenede Rengøring – forvolder store problemer. En virksomhed, som man ellers kunne håbe havde orden i sagerne, for direktøren er formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening og repræsenterer dermed branchens arbejdsgivere.

Det er en kendt sag, at rengøringsbranchens medarbejdere hører til blandt landets lavest lønnede. Derfor synes det særlig urimeligt, at der i rengøringsbranchen er et voldsomt stigende antal sager om underbetaling og snyd med løn og pension. Sanitørernes Fagforening behandler dagligt sager for rengørings- og service-medarbejdere, som føler sig snydt af deres arbejdsgivere.

Reklamefoto Forenede Rengøring A/S –
Klik til deres hjemmeside

Og landets næststørste rengøringskoncern, Forenede Rengøring A/S, tegner sig i øjeblikket for langt de fleste og mest grove sager.

– Forenede Rengøring er et eksempel på ualmindelig grov omgåelse af reglerne for både løn og pension til de ansatte. Vi kører utroligt mange sager mod virksomheden, og efter at have afvist vores krav et par gange vælger de altid at betale, så de undgår at blive dømt i arbejdsretten – men de fortsætter ufortrødent deres systematiske løn-snyd, fortæller Morten Eriksen, formand for Sanitørernes Fagforening.

Direktøren for Forenede Rengøring A/S, Peer Krogh, blev sidste år valgt til formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening. I spidsen for branchen repræsenterer han dermed alle medlemmernes holdninger og burde derfor selv have orden i sin forretning. Adskillige henvendelser til Sanitørernes Fagforening fra ansatte hos Forenede Rengøring igennem de sidste par år har dog vist, at virksomheden langt fra holder sig til reglerne, hvad angår udbetaling af løn og pension til de ansatte. 

Sagerne spænder fra enkeltmandssager til store sager om systematisk underbetaling af virksomhedens ansatte rengørings- og servicemedarbejdere.

– Forenede Rengørings underbetaling af medarbejderne betyder, at virksomheden har mulighed for at un-derbyde andre rengøringsudbydere. Men den billigere pris dækker altså tilsyneladende over, at Forenede Rengøring snyder deres ansatte for løn. Virksomheder, som påtænker at benytte Forenede Rengøring til rengøringsopgaver, bør kraftigt overveje, om de kan stå inde for rengøringsvirksomhedens behandling af medarbejderne, mener Morten Eriksen.

Sanitørernes Fagforening frygter, at det kun er en lille procentdel af sagerne om løn-snyd hos Forenede Rengøring, som kommer til deres kendskab, for virksomheden har næsten ingen korrekt organiserede med-arbejdere, de har stort set ingen medarbejderrepræsentanter, og der findes ikke et egentligt sikkerheds- og samarbejdsudvalg. Det betyder, at det er umuligt at udøve ordentlig kontrol med virksomheden. De ansatte i virksomheden er overladt til at stole på, at virksomhedens ledere har den fornødne kompetence til at sikre at alle love og regler bliver overholdt. Men de mange sager mod Forenede Rengøring viser, at lederne ikke har den fornødne indsigt i selv de mest elementære overenskomstmæssige regler.

Sanitørernes Fagforening (Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer) organiserer omkring 3.000 personer beskæftiget i rengøringsbranchen. Organisationens formål er, i samarbejde med Dansk Funktionærforbund, at arbejde for de bedst mulige økonomiske, sociale og arbejdsmæssige vilkår for alle, der er beskæftiget med renholdelse eller lignende servicefunktioner.


Fakta om sagerne mod Forenede Rengøring A/S

Sanitørernes Fagforening får mange henvendelser fra ansatte hos Forenede Rengøring, fordi de oplever problemer med deres løn og pension.

Nogle af sagerne er:

Sager om sygedagpenge. Overenskomsten er krystalklar, medarbejderne har krav på en sygeløn der svarer til 90 % af den faktiske indtjening inden for de seneste 4 uger før sygefraværet. Forenede Rengøring har i mere end fem år glemt at indregne medarbejdernes anciennitetstillæg, når der skulle omregnes til sygeløn for den enkelte medarbejder. En lønfejl som ville have givet Forenede Rengø-ring A/S en gevinst på flere hundredetusinde kroner, hvis ikke Sanitørernes Fagforening havde op-daget den alvorlige fejl i virksomhedens lønsystem.

To sager med enkeltpersoner, som er blevet snydt for samlet godt kr. 500.000,00 i overtidsbetaling.

Utallige sager, hvor Forenede Rengøring A/S ikke indbetaler pension til egne ansatte i de første ni måneders ansættelse. Langt de fleste, der starter i branchen, har krav på at få indbetalt pension fra og med første arbejdsdag.

Flere hundrede sager, hvor Forenede Rengøring anvender medarbejdere med en ugentlig timebe-skæftigelse på langt under 15 timer pr. uge. Ifølge overenskomsten kan virksomheden ikke ansætte medarbejdere under 15 timer pr. uge, med mindre fagforeningen er fuldt orienteret.

Netavisen 7. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne