Fogh bebuder mer krig, politistat og ultrakapitalistiske reformer

Anders Fogh Rasmussens åbningstale til folketinget var spækket med selvros, skønmaling af de danske tilstande og nyliberale løgne, krydret med solide doser beroligende velfærdsdemagogi. I talen bebudede han, at hans indeværende regeringsperiode vil blive ‘en reformperiode’, der angiveligt skal sikre at det danske samfund blive en ‘vinder’ i den imperialistiske globalisering:

“I denne regeringsperiode sætter vi massivt ind med gennemgribende reformer af det danske samfund. Vi har allerede vedtaget en stor reform af kommunerne. Og nu går vi videre. Med at ruste Danmark til udfordringerne fra globaliseringen og med at sikre vores fremtidige velfærd. Reformer, som rækker langt ud i fremtiden”, meddelte han.

Danmark skal være ‘verdens mest konkurrencedygtige samfund’ , erklærede Fogh i overensstemmelse med EU’s Agenda 2010 – uden samtidig at fortælle, at det er arbejderne og det store flertal, som skal betale prisen for denne bestræbelse og uden at nævne, at arbejdere overalt i unionen er gået til modstand mod denne dagsorden.

Kodeordet hedder det fleksible arbejdsmarked, et ‘fleksibelt samfund’ – at de arbejdende skal uddanne sig livet igennem, omstille sig livet igennem og arbejde når som helst og hvor som helst, arbejdskøberne kræver det.

I denne sammenhæng bebudede Fogh omfattende pensionsreformer og andre ‘velfærdsreformer’ i 2006 på basis af den såkaldte Velfærdskommissions rapport, som kommer til december:
” Vi bliver nødt til gradvist at udsætte det tidspunkt, hvor vi normalt trækker os tilbage fra arbejdslivet,” erklærede han.

Denne serie af ultrakapitalistiske ‘velfærdsreformer’, der skal ‘styrke erhvervslivet’ og ‘konkurrencedygtigheden’, følger op på den vedtagne kommunalreform, som er ved at blive sat i værk. Den åbner for omfattende offentlige nedskæringer og nye runder af privatiseringer.

Fogh vil tage nye skridt mod politistaten og til undergravning af de demokratiske rettigheder på basis af en rapport om terrorbekæmpelse, som kommer sidst i oktober:
” Formålet er at afklare, hvilke yderligere initiativer der kan være behov for med henblik på at forhindre terrorangreb i Danmark. Truslerne udvikler sig hele tiden. Det kan være nødvendigt at overveje skrappe midler, som vi tidligere er veget tilbage for,” erklærede han lige ud.
Det betyder at de grundlovssikrede rettigheder skal undergraves yderligere.

Når den sociale demagogi sies fra, står de ultraliberale løgne tilbage. Og Anders Fogh har et generalieblad fyldt af gigantiske løgne – som løgnen om de irakiske masseødelæggelsesvåben, som han sendte Danmark i krig for at destruere.

Her er et par af dem:

” Vore soldater i Irak yder en prisværdig indsats med at hjælpe irakerne til at leve i frihed, fred og fremgang.”
De danske besættelsestropper har deltaget i ødelæggelsen af det irakiske samfund, skabt en katastrofal livssituation for almindelige irakere, været med til massemyrderier og tortur. Irak er ikke på vej til demokrati, men er et besat og koloniseret land – og det er den brede irakiske befolkning, som støtter den legitime modstandskamp for at jage besættelsesmagterne på porten.

Krigsforbryder Fogh bebudede altså mere krig og bekræftede hans regerings loyalitet mod George W. Bush og hans aggressionskrige under dække af den såkaldte ‘krig mod terror’. Om Mellemøsten og Irak sagde han:

”Det er spirende demokratier. De lever endnu ikke op til vore standarder for folkestyre. Men de er på vej. Og det skal vi glæde os over. For demokratier er mere fredelige end diktaturer.”
Det er en kendsgerning, at det ‘amerikanske demokrati’ er den mest krigeriske magt, verden har kendt i moderne tid – faktisk nogensinde. USA har ført 63 krige mod 44 lande siden 2. verdenskrig og gennemført ikke mindre end 221 krige og militære interventioner i løbet af sine cirka 200 år.

Det er også en kendsgerning, at verdens fattigste lande bliver stadig fattigere under den imperialistiske globalisering. Dette faktum benægter Fogh med følgende bramfri erklæring:
” Globaliseringen har bragt vældige fremskridt i den tredje verden.”
Sandheden er, at den har bragt ruin og øget elendighed til både de fattige lande og til verdens fattige milliardmasser, som i milliontal har rejst sig imod den imperialistiske globalisering og dens nyliberale ‘reformpolitik’.

Fogh-regeringen er blevet hårdt ramt af socialminister Eva Kjer Hansens afsløring af, at dens mål er at gøre de rige rigere på de fattiges bekostning. En stor del af talen brugte han på at fortælle, at Fogh-regeringen er den bedste garant for hjælp til de svageste og til at mindske klasseskellene.

F.eks. erklærede han:
”Vi vil skabe et samfund, hvor der er stor social bevægelighed. Et samfund, hvor der er flere mønsterbrydere, som trods en vanskelig opvækst skaber sig et godt og selvstændigt liv. Et samfund, hvor vi nedkæmper den negative sociale arv. Og der er noget at tage fat på. For alt for ofte bliver forældrenes svære sociale situation nedarvet til deres børn. ”

Det er social demagogi af værste skuffe. I samme åndedrag forsvarede han loftet over kontanthjælpen, der har sendt titusinder af fattige familier ud i håbløs elendighed. Den ‘negative sociale arv’ er intet vandet end de kapitalistiske udbytnings- og undertrykkelsesmekanismer, der fastholder arbejderklassen og dens børn i udbytning og undertrykkelse. Fogh-regeringens politik er netop at styrke alle de mekanismer, der udbygger og befæster denne.

Uanset hvor mange gange Anders Fogh erklærer, at det ikke er hans regerings mål at gøre de rige rigere og de fattige fattigere, er dette indholdet og det konkrete resultat af hans politik. Denne kendsgerning skal for enhver pris tilsløres. Derfor er der ingen ende på skønmaleriet af det kapitalistiske Danmark under hans regering:

”Så der er fremgang i Danmark. Og langt de fleste i det danske samfund har mærket den fremgang. Ikke alene er Danmark ét af de rigeste samfund i verden. Det er også et af de mest lige samfund i verden, når vi ser på forskellen mellem dem, der tjener mere, og dem der tjener mindre ,” forkyndte han selvglad.

Men har de fattige fået det bedre eller værre under Fogh? Alle ved, at de har fået det værre, at uligheden vokser og at den ludfattige bund bliver større. Alle ved også, at en stor del af den tilsyneladende velstand er til låns. Danskerne er mere forgældede end nogensinde tidligere – og skylder i gennemsnit to årsindkomster væk.

Sammen med åbningstalen fremlagdes forslaget til finanslov for 2006 – den kapitalistiske stats asociale klassebudget, som tager fra de fattige og giver til de rige.

Fogh-regeringen fortsætter sin asociale kurs for krig udadtil og klassekrig indadtil.
Indtil den bliver stoppet og sat på porten.

Se hele åbningstalen her

Netavisen 4. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne