Elever: Løsningen er ikke nationale test

I et forsøg på at styrke evalueringskulturen i den danske folkeskole indføres nationale test i dansk, matematik, engelsk og naturfag. Elevernes holdning er klar: Nationale test styrker ikke evalueringen.

”Forliget gør nationale test til et mål for en god evaluering, men test skal i stedet bruges som et middel frem mod en god og målrettet evaluering. I dag bruges test i undervisningen når læreren mangler informationer om enkelte eller flerer elevers faglige kunnen. Dette er den rigtige måde at bruge test på,” udtaler Alexander Grandt Petersen, Formand for Danske Skoleelever

Forligsparternes ambitioner for en god evalueringskultur er alt for lave, mener DSE. Politikerne har mange andre muligheder for at styrke evalueringskulturen.

Alexander Grandt Petersen udtaler: ”Bedre evaluering kræver en debat blandt folkeskolens lærer, elever, skolelederer og forældre. For at styrke evalueringskulturen, skal der langt større og bedre tiltag til. Interesseorganisationerne på folkeskoleområdet har masser af ideer, desværre har politikerne ikke forstået at gøre brug af de ideer og anbefalinger organisationerne har fremlagt.”

Med i forliget er en lovning på at resultaterne af testen ikke offentliggøres. Alligevel vil regeringen ifølge et dokument om initiativer på folkeskoleområdet offentliggøre landsresultatet af de afholdte test.

”Vi er nervøse for at der efter en årrække kan opstå en debat om offentliggørelsen af resultaterne. Når testene er obligatoriske findes der en reel mulighed for at sammenligne elever og skoler med hinanden. Den tidligere undervisningsminister besluttede at offentliggøre skolernes gennemsnit efter afgangsprøverne, det undre os ikke hvis ministeren om 3 år i sin redegørelse anbefaler at offentliggøre testresultaterne,” siger Alexander Grandt Petersen.

Tidsplanen for indførelsen af testene er alt for snæver. Maj 2006 skal de første klasser allerede til at prøve kræfter med testene. DSE foreslår at de første 3 år benyttes testene som et værktøj for læreren, og beslutningen om at gøre testene obligatoriske først træffes i 2008. Dermed sikrer vi os at der ikke træffes forhastede beslutninger og at fejl og videreudvikling kan ske i prøveperioden på 3 år.

Netvisen 23. september 2005